Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبات پول افغانی در برابر ارزهای دیگر

کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که ارزش افغانی به علت سیاست‌های پولی موفق در برابر ارزهای دیگر ثابت مانده است.

رییس این کمیته می‌افزاید که در حال حاضر، پول افغانی با ثبات است.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی، گفت: «بانک مرکزی افغانستان به گونه‌ی موفقیت آمیز از ابزارهای سیاست پولی برای حفظ قیمت‌ها در کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده کرده است. در مقایسه با ارزهای دیگر ، پول افغانی نسبتا ثابت مانده است.»

در حال حاضر یک دالر کم‌تر از ۸۹ افغانی در بازارها به فروش می‌رسد.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «یکی از دلایل اصلی این است که ما شاهد بسته‌های سی تا چهل میلیون دالر هستیم همچنان غرب می‌خواهد کمبود دالر در بازار محافظت کند و این امر باعث تثبیت دالر شده است.»

از سویی‌ هم، وزارت اقتصاد افزایش صادرات، گردآوری مالیه و جلوگیری از قاچاق دالر را از عوامل مهم ثبات ارزش افغانی در برابر ارزهای‌ دیگر می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «عوامل مختلف مثل افزایش صادرات، جمع‌آوری مالیات، جمع‌آوری تعرفه‌های گمرکی از مرزها، ریشه‌کن شدن فساد، جلوگیری از قاچاق دالر به بیرون از کشور و نظارت همه جانبه این‌ها عومل بودن که در ثبات ارزش پول افغانی نقش مهم را ایفا کرده است.»

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «جلوگیری از قاچاق دالر و زیاد شدن دالر در مارکیت‌ها این سبب شده افغانی به گونه دوامدار با ارزش باشد و با ثبات باشد.»

پیش از این، ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌‌یی گفته است که مسافران از راه‌های زمینی نمی‌توانند بیش‌تر از پنح‌صد دالر را با خودشان انتقال بدهند و اندازه انتقال پول از میدان‌های هوایی پنج‌هزار دالر امریکایی است.

ثبات پول افغانی در برابر ارزهای دیگر

از سویی‌ هم، وزارت اقتصاد افزایش صادرات، گردآوری مالیه و جلوگیری از قاچاق دالر را از عوامل مهم ثبات ارزش افغانی در برابر ارزهای‌ دیگر می‌داند.

تصویر بندانگشتی

کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که ارزش افغانی به علت سیاست‌های پولی موفق در برابر ارزهای دیگر ثابت مانده است.

رییس این کمیته می‌افزاید که در حال حاضر، پول افغانی با ثبات است.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی، گفت: «بانک مرکزی افغانستان به گونه‌ی موفقیت آمیز از ابزارهای سیاست پولی برای حفظ قیمت‌ها در کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده کرده است. در مقایسه با ارزهای دیگر ، پول افغانی نسبتا ثابت مانده است.»

در حال حاضر یک دالر کم‌تر از ۸۹ افغانی در بازارها به فروش می‌رسد.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «یکی از دلایل اصلی این است که ما شاهد بسته‌های سی تا چهل میلیون دالر هستیم همچنان غرب می‌خواهد کمبود دالر در بازار محافظت کند و این امر باعث تثبیت دالر شده است.»

از سویی‌ هم، وزارت اقتصاد افزایش صادرات، گردآوری مالیه و جلوگیری از قاچاق دالر را از عوامل مهم ثبات ارزش افغانی در برابر ارزهای‌ دیگر می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «عوامل مختلف مثل افزایش صادرات، جمع‌آوری مالیات، جمع‌آوری تعرفه‌های گمرکی از مرزها، ریشه‌کن شدن فساد، جلوگیری از قاچاق دالر به بیرون از کشور و نظارت همه جانبه این‌ها عومل بودن که در ثبات ارزش پول افغانی نقش مهم را ایفا کرده است.»

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «جلوگیری از قاچاق دالر و زیاد شدن دالر در مارکیت‌ها این سبب شده افغانی به گونه دوامدار با ارزش باشد و با ثبات باشد.»

پیش از این، ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌‌یی گفته است که مسافران از راه‌های زمینی نمی‌توانند بیش‌تر از پنح‌صد دالر را با خودشان انتقال بدهند و اندازه انتقال پول از میدان‌های هوایی پنج‌هزار دالر امریکایی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره