Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی

ارزش افغانی در برابر دالر به گونه کم‌پیشینه در یک سال گذشته افزایش یافته است.

شماری از صرافان سرای شهزاده می‌گویند که افزایش فروش دالر از سوی بانک مرکزی، ارزش افغانی را در برابر ارز‌های دیگر بیش‌تر ساخته است.

ذبیح الله، صراف، گفت: «د افغانستان بانک هفته دوبار اکشن دارند درسرای شهزاده. همین اکشن که توزیع می‌شود، این ارزش افغانی را بالا می‌برد و ارزش افغانی را تقریباً بالا برده است.»

نجیب الله، صراف دیگر، گفت: «د افغانستان بانک و از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که پول افغانی را هرچه زودتر به بازار عرضه کنند که مردم ما از مشکلات خلاص شوند.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که در حال حاضر یک دالر به کمتر از هشتادوشش افغانی و هفتاد پول به فروش می‌رسد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «در یک هفته گذشته، هر روز تقریباً پنجاه، سی و یا هم چهل پول ارزش افغانی در برابر تمام ارزهای خارجی بلند می‌رود. مثلاً دالر ۹۱ افغانی بود و اکنون در سرای شهزاده یک دالر به هشتادو شش و نیم افغانی تبادل می شود.»

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که در ده روز گذشته، این بانک بیش از ۶۴ میلیون دالر را به لیلام گذاشته و در هر هفته سه بار دالر لیلام می‌کند.

از این میان، آگاهان مسایل اقتصادی افزایش ارزش افغانی را در برابر دالر به سود کشور می‌داند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عمدتاً علت اساسی چنین حرکتی معکوس که در دنیا ارزش دالر بلند می‌رود و در افغانستان ارزش آن پایین می‌آید و نوع از حرکت‌های تجاری است که در افغانستان بازهم توطئه بشمار می‌رود.»

از سویی‌ هم، شماری از دکانداران می‌گویند که افزایش ارزش افغانی بر کاهش بهای مواد خوراکی نیز اثر خوب خواهد داشت.

فواد، دکاندار، گفت: «دالر که بلند بود قیمت آرد ۲۲۰۰ بود، حالا که دالر پایین آمده قیمت آرد ۱۹۰۰شده است.»

سخنگوی امارت اسلامی در صفحه تویتراش نوشته است که پول افغانی گام‌های رو به جلو می‌گذارد.

این در حالی‌ست که افغانستان بیش‌تر کالا‌های مورد نیازش را از بیرون با دالر امریکایی خریداری می‌کند.

افزایش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که در حال حاضر یک دالر به کمتر از هشتادوشش افغانی و هفتاد پول به فروش می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

ارزش افغانی در برابر دالر به گونه کم‌پیشینه در یک سال گذشته افزایش یافته است.

شماری از صرافان سرای شهزاده می‌گویند که افزایش فروش دالر از سوی بانک مرکزی، ارزش افغانی را در برابر ارز‌های دیگر بیش‌تر ساخته است.

ذبیح الله، صراف، گفت: «د افغانستان بانک هفته دوبار اکشن دارند درسرای شهزاده. همین اکشن که توزیع می‌شود، این ارزش افغانی را بالا می‌برد و ارزش افغانی را تقریباً بالا برده است.»

نجیب الله، صراف دیگر، گفت: «د افغانستان بانک و از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که پول افغانی را هرچه زودتر به بازار عرضه کنند که مردم ما از مشکلات خلاص شوند.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که در حال حاضر یک دالر به کمتر از هشتادوشش افغانی و هفتاد پول به فروش می‌رسد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «در یک هفته گذشته، هر روز تقریباً پنجاه، سی و یا هم چهل پول ارزش افغانی در برابر تمام ارزهای خارجی بلند می‌رود. مثلاً دالر ۹۱ افغانی بود و اکنون در سرای شهزاده یک دالر به هشتادو شش و نیم افغانی تبادل می شود.»

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که در ده روز گذشته، این بانک بیش از ۶۴ میلیون دالر را به لیلام گذاشته و در هر هفته سه بار دالر لیلام می‌کند.

از این میان، آگاهان مسایل اقتصادی افزایش ارزش افغانی را در برابر دالر به سود کشور می‌داند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عمدتاً علت اساسی چنین حرکتی معکوس که در دنیا ارزش دالر بلند می‌رود و در افغانستان ارزش آن پایین می‌آید و نوع از حرکت‌های تجاری است که در افغانستان بازهم توطئه بشمار می‌رود.»

از سویی‌ هم، شماری از دکانداران می‌گویند که افزایش ارزش افغانی بر کاهش بهای مواد خوراکی نیز اثر خوب خواهد داشت.

فواد، دکاندار، گفت: «دالر که بلند بود قیمت آرد ۲۲۰۰ بود، حالا که دالر پایین آمده قیمت آرد ۱۹۰۰شده است.»

سخنگوی امارت اسلامی در صفحه تویتراش نوشته است که پول افغانی گام‌های رو به جلو می‌گذارد.

این در حالی‌ست که افغانستان بیش‌تر کالا‌های مورد نیازش را از بیرون با دالر امریکایی خریداری می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره