Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه "خدمات برتر ملی" در کابل

نمایشگاه‌ بهاری "خدمات برتر ملی" در نخستین روز سال ۱۴۰۲ خورشیدی در قصر دارالامان کابل برگزار شد.

برگزارکنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰ بازرگان شرکت کرده‌اند و هدف از راه‌اندازی آن، پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی است.

مقام‌های حکومتی که در مراسم گشایش این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، می‌گویند که حکومت سرپرست سهولت‌های بیش‌تر به سرمایه‌گذاری و بازرگانان فراهم خواهد کرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «با توجه به این‌که نهادینه سازی مصرف داخلی و تولیدات داخلی در صدر آجندای نظام قرار دارد، بنابرین این خودش می‌تواند که حرکت مثبتی باشد به طرف خودکفایی افغانستان.»

قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «در زون‌های کشور مراکز صادرات می‌سازیم تا که صادرات از آن زون‌ها معلوم باشد و به نمایش گذاشته شود.»

محمد قاسم خالد، والی کابل، در مراسم گشایش گفت: «تولیدات افغانستان برای افغان‌ها یک افتخار است. کیفیت تولیدات ما با دنیا مقابله می‌کند.»

برخی از اشتراک کنندگان می‌گویند که راه‌اندازی چنین نمایشگاه‌ها در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند است.

بنفشه ظفری، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «من امیدوار هستم که همچون نمایشگاه ملی و بین‌المللی به خانم‌ها و آقایان برگزار شود. بخاطر رونق کارهای مان مخصوصن بخاطر این‌که ما بتوانیم با شرکت‌های بزرگ روبه‌رو شویم و قرارداد کنیم.»

در یک ماه گذشته نزدیک به ده نمایشگاه فرآورده‌های داخلی در داخل و بیرون از کشور برگزار شده است و هدف بنیادی این نمایشگاه‌ها، ترغیب تولیدکنندگان داخلی و بازاریابی برای فرآورده‌های داخلی گفته شده است.

برگزاری نمایشگاه "خدمات برتر ملی" در کابل

مقام‌های حکومتی که در مراسم گشایش این نمایشگاه شرکت کردند، می‌گویند که حکومت سرپرست سهولت‌های بیش‌تر به سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه‌ بهاری "خدمات برتر ملی" در نخستین روز سال ۱۴۰۲ خورشیدی در قصر دارالامان کابل برگزار شد.

برگزارکنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰ بازرگان شرکت کرده‌اند و هدف از راه‌اندازی آن، پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی است.

مقام‌های حکومتی که در مراسم گشایش این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، می‌گویند که حکومت سرپرست سهولت‌های بیش‌تر به سرمایه‌گذاری و بازرگانان فراهم خواهد کرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «با توجه به این‌که نهادینه سازی مصرف داخلی و تولیدات داخلی در صدر آجندای نظام قرار دارد، بنابرین این خودش می‌تواند که حرکت مثبتی باشد به طرف خودکفایی افغانستان.»

قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «در زون‌های کشور مراکز صادرات می‌سازیم تا که صادرات از آن زون‌ها معلوم باشد و به نمایش گذاشته شود.»

محمد قاسم خالد، والی کابل، در مراسم گشایش گفت: «تولیدات افغانستان برای افغان‌ها یک افتخار است. کیفیت تولیدات ما با دنیا مقابله می‌کند.»

برخی از اشتراک کنندگان می‌گویند که راه‌اندازی چنین نمایشگاه‌ها در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند است.

بنفشه ظفری، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «من امیدوار هستم که همچون نمایشگاه ملی و بین‌المللی به خانم‌ها و آقایان برگزار شود. بخاطر رونق کارهای مان مخصوصن بخاطر این‌که ما بتوانیم با شرکت‌های بزرگ روبه‌رو شویم و قرارداد کنیم.»

در یک ماه گذشته نزدیک به ده نمایشگاه فرآورده‌های داخلی در داخل و بیرون از کشور برگزار شده است و هدف بنیادی این نمایشگاه‌ها، ترغیب تولیدکنندگان داخلی و بازاریابی برای فرآورده‌های داخلی گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره