Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌‏ها بابت کاهش فرآورده‌های کشاورزی

شماری از کشاورزان از کاهش فرآورده‌های کشاورزی‌شان در سال‌پار شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به علت خشک‌سالی، افزایش بهای کود کیمیاوی و نبود تخم‌های اصلاح شده میزان فرآورده‌های‌شان نسبت به گذشته کاهش یافته و از امارت اسلامی و نهاد‌های امداد‌رسان می‌خواهند که کمک‌های لازم را برای‌شان فراهم سازد.

رحمت گل نزدیک به هژده سال می‌شود که سرگرم کار در بخش کشاورزی است. او می‌گوید که در سال پیش‌رو نگران کاهش فرآورده‌های کشاورزی‌اش است.

رحمت گل، به طلوع‌نیوز، گفت: «حاصلات ما خو کم است. مشکل ما، مشکل آب داریم بی حد و بی اندازه. کاریز ما که نمی‌رسد. سابق خوب بود کشت و کشاروزی می‌کردیم. پیاز می‌کاشتیم و یاهم کدو چیزهای دیگر که برای ما یگان چیز جور می‌کرد. حال خو هیچ آب نیست.»

در همین حال، شماری از کشاورزان از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌خواهد که امسال برای‌شان کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده را فراهم سازد.

اکبر، کشاورز، گفت: « تخم زراعتی اصلاح شده بسیار زیاد ضرورت داریم و کود هم ضرورت داریم خیلی زیاد. هرقدر که برای ما ارزان تمام شود، به همان اندازه حاصلات ما زیاد می‌شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید برای توسعه اقتصاد در کشور نیاز است تا در بخش کشاورزی بیش‌تر سرمایه‌گذاری شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «زراعت افغانستان نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی دارد و تلاش ما این است که زراعت افغانستان با فن‌آوری‌های پیشرفته و دانش عصری و روز مجهز شود تا زمینه خودکفایی افغانستان در حوزه اقتصادی فراهم شود.»

امسال جشن دهقان و نمایشگاه از فرآورده کشاورزی در بادام باغ کابل از تاریخ بیست و چهارم تا بیست و هفتم حوت ادامه داشت کشاورزان از سی و چهار ولایت در این نماشگاه اشتراک کرده بوده‌اند.

نگرانی‌‏ها بابت کاهش فرآورده‌های کشاورزی

در همین حال، شماری از کشاورزان از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌خواهد که امسال برای‌شان کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده را فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از کشاورزان از کاهش فرآورده‌های کشاورزی‌شان در سال‌پار شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به علت خشک‌سالی، افزایش بهای کود کیمیاوی و نبود تخم‌های اصلاح شده میزان فرآورده‌های‌شان نسبت به گذشته کاهش یافته و از امارت اسلامی و نهاد‌های امداد‌رسان می‌خواهند که کمک‌های لازم را برای‌شان فراهم سازد.

رحمت گل نزدیک به هژده سال می‌شود که سرگرم کار در بخش کشاورزی است. او می‌گوید که در سال پیش‌رو نگران کاهش فرآورده‌های کشاورزی‌اش است.

رحمت گل، به طلوع‌نیوز، گفت: «حاصلات ما خو کم است. مشکل ما، مشکل آب داریم بی حد و بی اندازه. کاریز ما که نمی‌رسد. سابق خوب بود کشت و کشاروزی می‌کردیم. پیاز می‌کاشتیم و یاهم کدو چیزهای دیگر که برای ما یگان چیز جور می‌کرد. حال خو هیچ آب نیست.»

در همین حال، شماری از کشاورزان از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌خواهد که امسال برای‌شان کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده را فراهم سازد.

اکبر، کشاورز، گفت: « تخم زراعتی اصلاح شده بسیار زیاد ضرورت داریم و کود هم ضرورت داریم خیلی زیاد. هرقدر که برای ما ارزان تمام شود، به همان اندازه حاصلات ما زیاد می‌شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید برای توسعه اقتصاد در کشور نیاز است تا در بخش کشاورزی بیش‌تر سرمایه‌گذاری شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «زراعت افغانستان نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی دارد و تلاش ما این است که زراعت افغانستان با فن‌آوری‌های پیشرفته و دانش عصری و روز مجهز شود تا زمینه خودکفایی افغانستان در حوزه اقتصادی فراهم شود.»

امسال جشن دهقان و نمایشگاه از فرآورده کشاورزی در بادام باغ کابل از تاریخ بیست و چهارم تا بیست و هفتم حوت ادامه داشت کشاورزان از سی و چهار ولایت در این نماشگاه اشتراک کرده بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره