Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لغو جواز صرافی‌های انفرادی از سوی بانک مرکزی افغانستان

بانک مرکزی افغانستان با پخش اعلامیه‌ای از ملغا شدن تمام جوازهای انفرادی صرافی‌ها و خدمات پولی خبر داده است.

این بانک آمار می‌دهد که به بیش از ۸۷۰ شرکت صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی جواز شرکتی صادر کرده است.

در بخشی از اعلامیه بانک مرکزی افغانستان آمده است: «در یک سال گذشته حدود ۸۷۶ صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی انفرادی جواز شرکتی اخذ کرده‌اند که کار آن‌ها اکنون معیاری شده و سهولت‌های را به میان آورده است.»

به گفته‌ی مسوولان در این بانک، دلیل ملغا شدن جوازهای انفرادی صرافان شفافیت در عمل‌کرد و نظارت از نهادهای مالی غیربانکی به ویژه صرافی‌ها است.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «این لایحه کدام لایحه جدید نیست تقریبا از یک سال پیش است اما در فعالیت یک ساله این حرف بیان شده است.»

بااین وجود، اتحادیه صرافان می‌گوید که با فسخ جوازهای انفرادی شمار زیادی از صرافان بی‌کار خواهند شد.

سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده افزود: «دقیقا که مشکل وجود دارد تاحالا که صرافان خودشان جواز گرفته‌اند این یک حرف بزرگ است من امیدوار به این استم که این پروسه به شکل درست بسر برسد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «حرف اولی این است که باید صرافان کوچک از میان برداشته شود برای این‌که چنان شرایطی برای این‌ها گذاشته شده که دیگر نمی‌توانند این شرایط را پوره کنند لذا آن‌ها از میان برداشته می‌شوند شرایط دومی اش این‌که تمامی همین تقاضا را که این‌ها رفع می‌کردند خودشان این تقاضا به صرافان بزرگ می‌آید.»

بربنیاد آمار اتحادیه صرافان سرای شهزاده، هر صرافی که هم‌اکنون می‌خواهد از بانک مرکزی افغانستان جواز شرکت صرافی بدست بیاورد، سه ملیون افغانی ضمانت، دوصد هزار افغانی پول جواز و ۳۰ میلیون افغانی سرمایه را به این بانک پیشکش می‌کند.

لغو جواز صرافی‌های انفرادی از سوی بانک مرکزی افغانستان

به گفته این بانک، دلیل ملغا شدن جوازهای انفرادی صرافان شفافیت در عمل‌کرد و نظارت از نهادهای مالی غیر بانکی به ویژه صرافی‌ها است.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان با پخش اعلامیه‌ای از ملغا شدن تمام جوازهای انفرادی صرافی‌ها و خدمات پولی خبر داده است.

این بانک آمار می‌دهد که به بیش از ۸۷۰ شرکت صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی جواز شرکتی صادر کرده است.

در بخشی از اعلامیه بانک مرکزی افغانستان آمده است: «در یک سال گذشته حدود ۸۷۶ صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی انفرادی جواز شرکتی اخذ کرده‌اند که کار آن‌ها اکنون معیاری شده و سهولت‌های را به میان آورده است.»

به گفته‌ی مسوولان در این بانک، دلیل ملغا شدن جوازهای انفرادی صرافان شفافیت در عمل‌کرد و نظارت از نهادهای مالی غیربانکی به ویژه صرافی‌ها است.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «این لایحه کدام لایحه جدید نیست تقریبا از یک سال پیش است اما در فعالیت یک ساله این حرف بیان شده است.»

بااین وجود، اتحادیه صرافان می‌گوید که با فسخ جوازهای انفرادی شمار زیادی از صرافان بی‌کار خواهند شد.

سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده افزود: «دقیقا که مشکل وجود دارد تاحالا که صرافان خودشان جواز گرفته‌اند این یک حرف بزرگ است من امیدوار به این استم که این پروسه به شکل درست بسر برسد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «حرف اولی این است که باید صرافان کوچک از میان برداشته شود برای این‌که چنان شرایطی برای این‌ها گذاشته شده که دیگر نمی‌توانند این شرایط را پوره کنند لذا آن‌ها از میان برداشته می‌شوند شرایط دومی اش این‌که تمامی همین تقاضا را که این‌ها رفع می‌کردند خودشان این تقاضا به صرافان بزرگ می‌آید.»

بربنیاد آمار اتحادیه صرافان سرای شهزاده، هر صرافی که هم‌اکنون می‌خواهد از بانک مرکزی افغانستان جواز شرکت صرافی بدست بیاورد، سه ملیون افغانی ضمانت، دوصد هزار افغانی پول جواز و ۳۰ میلیون افغانی سرمایه را به این بانک پیشکش می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره