Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک جهانی از شرایط سخت مالی کشورهای آسیای جنوبی پرده برداشت

به اساس گزارش جدید بانک جهانی، کشورهای آسیای جنوبی با شرایط سخت مالی و رشد ضعیف اقتصادی روبه‌رو استند.

بانک جهانی گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی کاهش خواهد یافت و ذخایر ارزی این کشورها رو به اتمام است.

در گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال روان میلادی، منفی صفر اعشاریه پنج درصد پیش‌بینی شده است.

در این گزارش آمده است که افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا و پاکستان از جمله کشورهای استند که در سه سال پسین به شوک‌های اجتماعی و اقتصادی آنان رسیدگی نشده و فضای مالی این کشورها محدود شده است.

مارتین رایزر، معاون بانک جهانی در آسیای جنوبی، گفته است: «اقتصادهای آسیای جنوبی به دلیل ترکیبی از شوک‌های شدید در سه سال گذشته آسیب دیده‌‌اند و بازیابی آن ناتکمیل باقی مانده است. کشورها باید از فرصت کاهش قیمت انرژی و بهبود تجاری برای دور شدن از اقدام‌های موقتی و محدودیت‌های وارداتی که برای مقابله با این شوک‌ها اعمال می‌شود، استفاده کنند.»

گزارش بانک جهانی همچنان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، پنج میلیارد دالر کاهش یافته است.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در این سکتورها کاهش یافته و کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت در این سه سکتور باعث کاهش جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی می‌شود که این مساله شدیدا در قسمت افزایش بی‌کاری و بلند رفتن نرخ بی‌کاری در کشور می‌تواند که متاسفانه تاثیر داشته باشد.»

سیر قریشی، آگاه دیگر اقتصادی، می‌گوید: «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعا اغلب به عنوان شاخصی به خاطر سلامت عمومی اقتصاد استفاده می‌شود.»

از سوی‌هم، شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که برای کمک به مردم افغانستان نباید راه تجارت با افغانستان بسته شود.

نیل ترنر، مسوول دفترهیأت ناروی برای مهاجرین، گفته است: «امروز شورای پناهندگان ناروی گزارشی را به نشر رساند و این که پابندی بیش از حد و تصورات نادرست در مورد ادامه‌ی تحریم‌های بین‌اللملی منجر به موانع شدید برای جامعه تجاری افغانستان شده است.»

شورای پناهندگان ناروی به این باور است که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌تواند نیازهای میلیون‌ها افغان را که شغل خود را از دست داده‌اند، برآورده کند.

بانک جهانی از شرایط سخت مالی کشورهای آسیای جنوبی پرده برداشت

در گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال روان میلادی، منفی صفر اعشاریه پنج درصد پیش‌بینی شده است.

تصویر بندانگشتی

به اساس گزارش جدید بانک جهانی، کشورهای آسیای جنوبی با شرایط سخت مالی و رشد ضعیف اقتصادی روبه‌رو استند.

بانک جهانی گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی کاهش خواهد یافت و ذخایر ارزی این کشورها رو به اتمام است.

در گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال روان میلادی، منفی صفر اعشاریه پنج درصد پیش‌بینی شده است.

در این گزارش آمده است که افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا و پاکستان از جمله کشورهای استند که در سه سال پسین به شوک‌های اجتماعی و اقتصادی آنان رسیدگی نشده و فضای مالی این کشورها محدود شده است.

مارتین رایزر، معاون بانک جهانی در آسیای جنوبی، گفته است: «اقتصادهای آسیای جنوبی به دلیل ترکیبی از شوک‌های شدید در سه سال گذشته آسیب دیده‌‌اند و بازیابی آن ناتکمیل باقی مانده است. کشورها باید از فرصت کاهش قیمت انرژی و بهبود تجاری برای دور شدن از اقدام‌های موقتی و محدودیت‌های وارداتی که برای مقابله با این شوک‌ها اعمال می‌شود، استفاده کنند.»

گزارش بانک جهانی همچنان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، پنج میلیارد دالر کاهش یافته است.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در این سکتورها کاهش یافته و کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت در این سه سکتور باعث کاهش جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی می‌شود که این مساله شدیدا در قسمت افزایش بی‌کاری و بلند رفتن نرخ بی‌کاری در کشور می‌تواند که متاسفانه تاثیر داشته باشد.»

سیر قریشی، آگاه دیگر اقتصادی، می‌گوید: «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعا اغلب به عنوان شاخصی به خاطر سلامت عمومی اقتصاد استفاده می‌شود.»

از سوی‌هم، شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که برای کمک به مردم افغانستان نباید راه تجارت با افغانستان بسته شود.

نیل ترنر، مسوول دفترهیأت ناروی برای مهاجرین، گفته است: «امروز شورای پناهندگان ناروی گزارشی را به نشر رساند و این که پابندی بیش از حد و تصورات نادرست در مورد ادامه‌ی تحریم‌های بین‌اللملی منجر به موانع شدید برای جامعه تجاری افغانستان شده است.»

شورای پناهندگان ناروی به این باور است که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌تواند نیازهای میلیون‌ها افغان را که شغل خود را از دست داده‌اند، برآورده کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره