Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صدرخیل: بازرگانان در برداشت پول از حساب‌های بانکی با چالش روبه‌رو استند

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که بازرگانان در افغانستان در برداشت پول از حساب‌های شان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو استند.

حاجی عبیدالله صدرخیل می‌افزاید که اعلامیه بانک مرکزی درباره‌ی افزایش برداشت پول در بانک‌ها، تا هنوز عملی نشده است.

آقای صدرخیل به طلوع‌نیوز گفت: «این مشکلات بانکی تا هنوز حل نشده است. گرچه بانک مرکزی چند روز پیش اعلان کرد که برداشت را زیاد می‌کنند، پیش از این کم بود تا ۵۰هزار افغانی بود ولی حالی هم که ما از بانک‌ها خبر می‌گیریم از ۲۰هزار افغانی زیاد نمی‌دهند.»

هم زمان با این، یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، از بانک مرکزی افغانستان می‌خواهد که از تطبیق فرمان اخیر خود نظارت کند.

آقای مومند به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی بانک‌ها نمی‌توانند که سپرده‌های پولی و یا هم پول‌های که مردم در بانک دارند، را حل کنند. آخرین فیصله بانک مرکزی برای ما قابل قبول است.»

با گذشت بیش از یک هفته از اعلامیه بانک مرکزی افغانستان در‌باره‌ی افزایش برداشت پول از بانک‌ها تا هنوز این اعلامیه عملی نشده است.

شماری از باشندگان کابل از بانک مرکزی می‌خواهند که در زمینه عملی کردن این اعلامیه از سوی بانک‌های خصوصی، تلاش کند.

امیر حمزه، باشنده کابل، در این باره گفت: «امروز ما از بانک پول گرفتیم، برای ما مثل سابق بیست هزار افغانی دادند.»

جمال ناصر، باشنده دیگر، گفت: «خواست ما این است که وقتی چیزی را اعلان می‌کنند برای بانک‌های شخصی هم اعلان بکنند که همانطور که می‌گویند، آنان تطبیق کنند.»

هرچند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان حاضر به ارایه پاسخ به طلوع‌نیوز در این باره نشد؛ اما سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در یک گفت‌وگو با تلویزیون ملی گفته است که این بانک می‌کوشد تا روابط بانکی افغانستان با بانک‌های جهان را بهبود ببخشد.

حسیب الله نوری سخنگوی این بانک افزوده است که بانک مرکزی خدمات بهتر را برای شهروندان کشور در بخش بانکی فراهم خواهد کرد.

او در این باره افزوده است: «ما به هموطنان خود اطمینان می‌دهیم که این سکتور را طوری مدیریت کنیم که قادر به ارایه خدمات بهتر نسبت به هر وقت دیگر باشیم.»

در حال حاضر بازرگانان به علت محدودیت‌های بانکی نمی‌توانند به شرکت‌های فروشنده از طریق بانک به بیرون از کشور پول بفرستند. 

صدرخیل: بازرگانان در برداشت پول از حساب‌های بانکی با چالش روبه‌رو استند

حاجی عبیدالله صدرخیل می‌افزاید که اعلامیه بانک مرکزی درباره‌ی افزایش برداشت پول در بانک‌ها، تا هنوز عملی نشده است.

تصویر بندانگشتی

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که بازرگانان در افغانستان در برداشت پول از حساب‌های شان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو استند.

حاجی عبیدالله صدرخیل می‌افزاید که اعلامیه بانک مرکزی درباره‌ی افزایش برداشت پول در بانک‌ها، تا هنوز عملی نشده است.

آقای صدرخیل به طلوع‌نیوز گفت: «این مشکلات بانکی تا هنوز حل نشده است. گرچه بانک مرکزی چند روز پیش اعلان کرد که برداشت را زیاد می‌کنند، پیش از این کم بود تا ۵۰هزار افغانی بود ولی حالی هم که ما از بانک‌ها خبر می‌گیریم از ۲۰هزار افغانی زیاد نمی‌دهند.»

هم زمان با این، یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، از بانک مرکزی افغانستان می‌خواهد که از تطبیق فرمان اخیر خود نظارت کند.

آقای مومند به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی بانک‌ها نمی‌توانند که سپرده‌های پولی و یا هم پول‌های که مردم در بانک دارند، را حل کنند. آخرین فیصله بانک مرکزی برای ما قابل قبول است.»

با گذشت بیش از یک هفته از اعلامیه بانک مرکزی افغانستان در‌باره‌ی افزایش برداشت پول از بانک‌ها تا هنوز این اعلامیه عملی نشده است.

شماری از باشندگان کابل از بانک مرکزی می‌خواهند که در زمینه عملی کردن این اعلامیه از سوی بانک‌های خصوصی، تلاش کند.

امیر حمزه، باشنده کابل، در این باره گفت: «امروز ما از بانک پول گرفتیم، برای ما مثل سابق بیست هزار افغانی دادند.»

جمال ناصر، باشنده دیگر، گفت: «خواست ما این است که وقتی چیزی را اعلان می‌کنند برای بانک‌های شخصی هم اعلان بکنند که همانطور که می‌گویند، آنان تطبیق کنند.»

هرچند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان حاضر به ارایه پاسخ به طلوع‌نیوز در این باره نشد؛ اما سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در یک گفت‌وگو با تلویزیون ملی گفته است که این بانک می‌کوشد تا روابط بانکی افغانستان با بانک‌های جهان را بهبود ببخشد.

حسیب الله نوری سخنگوی این بانک افزوده است که بانک مرکزی خدمات بهتر را برای شهروندان کشور در بخش بانکی فراهم خواهد کرد.

او در این باره افزوده است: «ما به هموطنان خود اطمینان می‌دهیم که این سکتور را طوری مدیریت کنیم که قادر به ارایه خدمات بهتر نسبت به هر وقت دیگر باشیم.»

در حال حاضر بازرگانان به علت محدودیت‌های بانکی نمی‌توانند به شرکت‌های فروشنده از طریق بانک به بیرون از کشور پول بفرستند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره