Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ابراهیم رییسی: در داد و گرفت با افغانستان و عراق از ریال ایران استفاده شود

ابراهیم رییسی رییس‌جمهور ایران می‌گوید که برای رهایی از معامله با دالر، در داد و گرفت با افغانستان و عراق از ریال ایران باید کار بگیرند.

رییس‌جمهور ایران موضوع کارگیری از ریال را در نشستی با بازرگانان کشورش بیان کرده است.

ابراهیم رییسی گفته است: «با عراق ما می‌توانیم. با افغانستان می‌توانیم با بعضی از کشورهای منطقه می‌توانیم، این کار می‌شود که کاملا صورت بگیرد. موارد دیگر هم نیاز به بحث دارد که کار می‌کنیم. حتما می‌تواند نقش مفید و موثری ایفا کند.‌»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصاد، معامله با ریال ایران را در داد و گرفت با آن کشور به زیان کشور می‌دانند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «این به نفع ما نیست. به این دلیل که کسر بیلانس اسعار ما بیشتر شده می‌رود و در عین زمان ساحه چلش پول ملی محدود می‌شود.»

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید: «بانک افغانستان باید تحقیقات خود را انجام دهد و بعد از مطالعات، هر چیزی که به نفع افغانستان بود بعد از تصمیم شورای اقتصادی، تصمیم گرفته شود.»

از سویی‌هم، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که داد و گرفت افغانستان با ایران به بیش از یک میلیارد دالر در سال می‌رسد و صادرات افغانستان به ایران مراتب کمتر است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت‌ می‌گوید که ارزش صادرات کشور به ایران در سال پار به ۲۸ میلیون دالر رسیده بود؛ در حالی‌که افغانستان در همین سال به ارزش یک میلیارد دالر از ایران کالا وارد کرده است.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «توانستیم تا به ارزش ۲۸ میلیون دالر صادرات و به ارزش ۱میلیارد و ۴۷۲میلیون دالر واردات داشته باشیم»

پیش از این، مسولان اتاق تجارت و سرما‌یه‌گذاری از ایجاد اتاق تجارت مشترک افغانستان و ایران در سال روان هجری خورشیدی خبر داده‌اندآ اما تا کنون این اتاق ایجاد نشده است.

ابراهیم رییسی: در داد و گرفت با افغانستان و عراق از ریال ایران استفاده شود

از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصاد، معامله با ریال ایران را در داد و گرفت با آن کشور به زیان کشور می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

ابراهیم رییسی رییس‌جمهور ایران می‌گوید که برای رهایی از معامله با دالر، در داد و گرفت با افغانستان و عراق از ریال ایران باید کار بگیرند.

رییس‌جمهور ایران موضوع کارگیری از ریال را در نشستی با بازرگانان کشورش بیان کرده است.

ابراهیم رییسی گفته است: «با عراق ما می‌توانیم. با افغانستان می‌توانیم با بعضی از کشورهای منطقه می‌توانیم، این کار می‌شود که کاملا صورت بگیرد. موارد دیگر هم نیاز به بحث دارد که کار می‌کنیم. حتما می‌تواند نقش مفید و موثری ایفا کند.‌»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصاد، معامله با ریال ایران را در داد و گرفت با آن کشور به زیان کشور می‌دانند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «این به نفع ما نیست. به این دلیل که کسر بیلانس اسعار ما بیشتر شده می‌رود و در عین زمان ساحه چلش پول ملی محدود می‌شود.»

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید: «بانک افغانستان باید تحقیقات خود را انجام دهد و بعد از مطالعات، هر چیزی که به نفع افغانستان بود بعد از تصمیم شورای اقتصادی، تصمیم گرفته شود.»

از سویی‌هم، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که داد و گرفت افغانستان با ایران به بیش از یک میلیارد دالر در سال می‌رسد و صادرات افغانستان به ایران مراتب کمتر است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت‌ می‌گوید که ارزش صادرات کشور به ایران در سال پار به ۲۸ میلیون دالر رسیده بود؛ در حالی‌که افغانستان در همین سال به ارزش یک میلیارد دالر از ایران کالا وارد کرده است.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «توانستیم تا به ارزش ۲۸ میلیون دالر صادرات و به ارزش ۱میلیارد و ۴۷۲میلیون دالر واردات داشته باشیم»

پیش از این، مسولان اتاق تجارت و سرما‌یه‌گذاری از ایجاد اتاق تجارت مشترک افغانستان و ایران در سال روان هجری خورشیدی خبر داده‌اندآ اما تا کنون این اتاق ایجاد نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره