Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه: سفارت چین در کابل توزیع ویزه را آغاز می‌کند

وزرات خارجه امارت اسلامی از آغاز روند توزیع ویزه‌ی چین تا دو روز دیگر به شهروندان کشور خبر داده است.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که درخواست کنندگان می‌توانند از سوم ماه می سال روان میلادی برای گرفتن ویزه چین درخواست دهند.

معاون سخنگوی وزارت خارجه تصریح می‌کند که چین به علت شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های ویزه را برای برخی از کشورها به شمول افغانستان وضع کرده بود؛ اما انتظار می‌رود این روند دوباره از سرگرفته شود.

حافظ احمد ضیا تکل گفت: «سفارت جمهوری چین در کابل روند توزیع ویزا برای افغانان را در سوم ماه می از سرمی‌گیرد.»

از سویی‌هم، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای گرفتن ویزه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو اند.

جبار صافی، بازرگان، در این باره گفت: «روند توزیع ویزه مشکل دارد. سفارت‌ها به سادگی ویزه نمی‌دهند. اگر بدهند، بسیار قیمت بالا دارد تا پنج تا شش هزار دالر می‌گیرند.»

عزت‌الله نیازی، بازرگان، می‌گوید: «مشکلات بازرگانان افغان تا هنور حل نشده است. این، جریان کار بازرگانان را بطی ساخته است. بازرگانان افغان نمی‌توانند که به سادگی ویزه دریافت کرده و سفر کنند. خواست و آرزوی ما از مقامات مسوول این است که این مشکل را که بازرگانان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حل کند.»

توزیع ویزه چین در حالی در افغانستان از سرگرفته می‌شود که برخی از کشورها به شمول ایران، پاکستان، امارات متحده عربی نیز به شهروندان کشور ویزه صادر می‌کنند؛ اما بسیاری کشورها به علت به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی، صدور ویزه به شهروندان در داخل کشور را آغاز نکرده‌اند.

وزارت خارجه: سفارت چین در کابل توزیع ویزه را آغاز می‌کند

از سویی‌هم، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای گرفتن ویزه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو اند.

تصویر بندانگشتی

وزرات خارجه امارت اسلامی از آغاز روند توزیع ویزه‌ی چین تا دو روز دیگر به شهروندان کشور خبر داده است.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که درخواست کنندگان می‌توانند از سوم ماه می سال روان میلادی برای گرفتن ویزه چین درخواست دهند.

معاون سخنگوی وزارت خارجه تصریح می‌کند که چین به علت شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های ویزه را برای برخی از کشورها به شمول افغانستان وضع کرده بود؛ اما انتظار می‌رود این روند دوباره از سرگرفته شود.

حافظ احمد ضیا تکل گفت: «سفارت جمهوری چین در کابل روند توزیع ویزا برای افغانان را در سوم ماه می از سرمی‌گیرد.»

از سویی‌هم، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای گرفتن ویزه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو اند.

جبار صافی، بازرگان، در این باره گفت: «روند توزیع ویزه مشکل دارد. سفارت‌ها به سادگی ویزه نمی‌دهند. اگر بدهند، بسیار قیمت بالا دارد تا پنج تا شش هزار دالر می‌گیرند.»

عزت‌الله نیازی، بازرگان، می‌گوید: «مشکلات بازرگانان افغان تا هنور حل نشده است. این، جریان کار بازرگانان را بطی ساخته است. بازرگانان افغان نمی‌توانند که به سادگی ویزه دریافت کرده و سفر کنند. خواست و آرزوی ما از مقامات مسوول این است که این مشکل را که بازرگانان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حل کند.»

توزیع ویزه چین در حالی در افغانستان از سرگرفته می‌شود که برخی از کشورها به شمول ایران، پاکستان، امارات متحده عربی نیز به شهروندان کشور ویزه صادر می‌کنند؛ اما بسیاری کشورها به علت به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی، صدور ویزه به شهروندان در داخل کشور را آغاز نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره