Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی کارگر؛ کارگران در پایتخت از نبود کار شکایت دارند

همزمان با روز جهانی کارگر، شماری از کارگران در پایتخت از نبود کار شکایت دارند.

این کارگران می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو استند و امارت اسلامی باید زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم کند.

روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده است که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

صدیق الله، کارگر، به طلوع‌نیوز گفت: «گاهی در سرک می‌گردم. کار پیدا نمی‌شود. روزی که تا شام کار می‌کنم، صد افغانی نمی‌شود. در کراچی کار می‌کنم.»

کارگران در کابل که از بام تا شام در انتظار کار هستند، می‌گویند که بسیاری روزها دست خالی به خانه بر می‌گردند.

غلام فاروق، باشنده کابل، گفت: «بی‌کاری به اوج خود رسیده. مردم زیاد پریشان اند. از صبح تا دوازده یا تا چهار در این چوک می‌باشند، آخر دست خالی دوباره خانه می‌روند.»

در کنار بزرگ سالان، کودکان نیز در جاده‌های پایتخت سرگرم کار استند.

از سویی‌هم، وزارت‌های کار و امور اجتماعی و اقتصاد می‌گویند که زمینه کار برای تمامی شهروندان کشور در بخش‌های گوناگون فراهم خواهد شد.

مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که در بیش از ۱۵۰ مرکز فنی و حرفه‌یی برای جوانان حرفه‌های گوناگون را آموزش می‌دهند و سالانه بیش ۲۰‌هزار تن وارد بازار کار می‌شوند.

عبدالواحد فایز، رییس عمومی انکشاف مهارت‌ها، می‌گوید: «در برنامه که امسال وزارت کار پیشرو دارد، آن‌ها می‌خواهند که این مراکز را به سطح ولسوالی‌ها هم اضافه کنند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و آغاز کار پروژه‌های نیمه تمام و تقویت صنایع کوچک و متوسط، زمینه کار به شهروندان کشور فراهم خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «در سال جاری تلاش ما این است که از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و همچنین راه‌اندازه پروژه‌های کلان اقتصادی و پروژه‌های نیمه تمام پروژه‌های عایدساز است، برای نسل جوان ایجاد اشتغال کنیم.»

گزارش سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد که ۹۰۰هزار تن در افغانستان بی‌کار شده‌اند که پس از تعلیق شدن کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی از سوی وزارت اقتصاد، شمار بی‌کاران در کشور از این هم بیشتر شده است.

روز جهانی کارگر؛ کارگران در پایتخت از نبود کار شکایت دارند

وزارت اقتصاد می‌گوید که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت صنایع کوچک و متوسط، زمینه کار به شهروندان کشور فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی کارگر، شماری از کارگران در پایتخت از نبود کار شکایت دارند.

این کارگران می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو استند و امارت اسلامی باید زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم کند.

روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده است که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

صدیق الله، کارگر، به طلوع‌نیوز گفت: «گاهی در سرک می‌گردم. کار پیدا نمی‌شود. روزی که تا شام کار می‌کنم، صد افغانی نمی‌شود. در کراچی کار می‌کنم.»

کارگران در کابل که از بام تا شام در انتظار کار هستند، می‌گویند که بسیاری روزها دست خالی به خانه بر می‌گردند.

غلام فاروق، باشنده کابل، گفت: «بی‌کاری به اوج خود رسیده. مردم زیاد پریشان اند. از صبح تا دوازده یا تا چهار در این چوک می‌باشند، آخر دست خالی دوباره خانه می‌روند.»

در کنار بزرگ سالان، کودکان نیز در جاده‌های پایتخت سرگرم کار استند.

از سویی‌هم، وزارت‌های کار و امور اجتماعی و اقتصاد می‌گویند که زمینه کار برای تمامی شهروندان کشور در بخش‌های گوناگون فراهم خواهد شد.

مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که در بیش از ۱۵۰ مرکز فنی و حرفه‌یی برای جوانان حرفه‌های گوناگون را آموزش می‌دهند و سالانه بیش ۲۰‌هزار تن وارد بازار کار می‌شوند.

عبدالواحد فایز، رییس عمومی انکشاف مهارت‌ها، می‌گوید: «در برنامه که امسال وزارت کار پیشرو دارد، آن‌ها می‌خواهند که این مراکز را به سطح ولسوالی‌ها هم اضافه کنند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و آغاز کار پروژه‌های نیمه تمام و تقویت صنایع کوچک و متوسط، زمینه کار به شهروندان کشور فراهم خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «در سال جاری تلاش ما این است که از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و همچنین راه‌اندازه پروژه‌های کلان اقتصادی و پروژه‌های نیمه تمام پروژه‌های عایدساز است، برای نسل جوان ایجاد اشتغال کنیم.»

گزارش سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد که ۹۰۰هزار تن در افغانستان بی‌کار شده‌اند که پس از تعلیق شدن کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی از سوی وزارت اقتصاد، شمار بی‌کاران در کشور از این هم بیشتر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره