Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معادن: چین علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش لیتیم افغانستان است

مسوولان در وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که چین و برخی از کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاری در بخش لیتیم افغانستان علاقه‌مندی دارند.

همایون افغان، سخنگوی این وزارت می‌افزاید که بیش‌ترین لیتیم افغانستان در ولایت‌های کنر، نورستان و هلمند وجود دارند.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «در بخش لیتیم نه ‌تنها چینایی‌ها بلکه شماری زیادی از کشورها و سرمایه‌گذاران مراجعه کرده‌اند و در بخش لیتیم علاقه‌مندی نشان داده‌اند. چینایی‌ها حتی گفتند که آماده استیم تا ده میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کنیم.»

به گفته آقای افغان، روند سپردن قرارداد معادن، از سوی کابینه امارت اسلامی انجام خواهد شد.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، افزود: «ما به سطح جهانی ذخیره‌های بزرگ لیتیم داریم. کشور ما به سطح جهانی در فهرست کشورهای قرار می‌گیرد که غنی می‌باشد در بخش لیتیم و تا حد زیاد در ولایت‌های کنر، نورستان و هلمند ذخایر لیتیم را داریم.»

اما دلبستگی چین به استخراج لیتیم افغانستان، از بهر چیست؟!

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از آن‌جایی که چین بزرگ‌ترین بازار خودروهای انرژی جدید در جهان است، لیتیم به ویژه صنعت خودروهای الکتریک خیلی حیاتی است.»

لیتیم که مهم‌ترین ذخیره کننده نیروی برق به شمار می‌رود، بیش‌تر در فناوری‌های نوین به ویژه در ساخت بتری‌ تیلفون‌های همراه، موترهای برقی، کمپیوتر و بتری‌ هواپیماهای بی‌سرنشین کار گرفته می‌شود.

وزارت معادن: چین علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش لیتیم افغانستان است

به گفته آقای افغان، روند سپردن قرارداد معادن، از سوی کابینه امارت اسلامی انجام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که چین و برخی از کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاری در بخش لیتیم افغانستان علاقه‌مندی دارند.

همایون افغان، سخنگوی این وزارت می‌افزاید که بیش‌ترین لیتیم افغانستان در ولایت‌های کنر، نورستان و هلمند وجود دارند.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «در بخش لیتیم نه ‌تنها چینایی‌ها بلکه شماری زیادی از کشورها و سرمایه‌گذاران مراجعه کرده‌اند و در بخش لیتیم علاقه‌مندی نشان داده‌اند. چینایی‌ها حتی گفتند که آماده استیم تا ده میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کنیم.»

به گفته آقای افغان، روند سپردن قرارداد معادن، از سوی کابینه امارت اسلامی انجام خواهد شد.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، افزود: «ما به سطح جهانی ذخیره‌های بزرگ لیتیم داریم. کشور ما به سطح جهانی در فهرست کشورهای قرار می‌گیرد که غنی می‌باشد در بخش لیتیم و تا حد زیاد در ولایت‌های کنر، نورستان و هلمند ذخایر لیتیم را داریم.»

اما دلبستگی چین به استخراج لیتیم افغانستان، از بهر چیست؟!

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از آن‌جایی که چین بزرگ‌ترین بازار خودروهای انرژی جدید در جهان است، لیتیم به ویژه صنعت خودروهای الکتریک خیلی حیاتی است.»

لیتیم که مهم‌ترین ذخیره کننده نیروی برق به شمار می‌رود، بیش‌تر در فناوری‌های نوین به ویژه در ساخت بتری‌ تیلفون‌های همراه، موترهای برقی، کمپیوتر و بتری‌ هواپیماهای بی‌سرنشین کار گرفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره