Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک جهانی: بیش از ۱۰۰ کارشناس درباره سیستم پرداخت کمک گفت‌وگو می‌کنند

بانک جهانی می‌گوید که با بیش از صد کارشناس درباره سیستم پرداخت برای کمک به مردم افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.

رییس دفتر بانک جهانی درافغانستان می‌گوید که این سیستم پرداخت کمک می‌کند که کمک‌ها به گونه شفاف به مردم افغانستان برسد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بحران بانکی اعتماد مردم را به سکتور مالی و مؤسسات مالی خیلی زیاد صدمه رسانده است و بسیار دشوار به نظر می‌رسد که پروژه‌های که به خاطر انتقالات الکترونیک پول و کمک‌ها به مردم باشد به آسانی موفق شود.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد بار دیگر از نهاد‌های امداد‌رسان به ویژه بانک جهانی می‌خواهد در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از مجامع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این است که در از سر‌گیری پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای، پروژه‌های نیمه کاره و نیمه تمام و همچنین در ارتباط با ایجاد شغل و کاهش نرخ بی‌کاری امارت اسلامی و مردم افغانستان را مورد حمایت قرار بدهد.»

مجلس عوام و سنای کانادا اصلاحیه‌ای را برای رفع محدودیت‌ها کمک‌های کانادا به افغانستان تصویب کرده است که طبق این اصلاحیه، گروه‌های امدادی در هنگام کمک‌رسانی به افغان‌ها به خاطر پرداخت مالیات به امارت اسلامی "مجرم" شناخته نمی‌شوند.

عبدالبصیر ترکی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از کشورکانادا جدا خواهش می‌کنیم که به مردم افغانستان کمک می‌کنند. به مردم افغانستان زمینه کار را میسر بسازند به مردم افغانستان زمینه شغل میسر بسازند در زراعت سرمایه‌گذاری کنند تا از حالت بحرانی نجات پیدا کنیم.»

پیش از این بانک جهانی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی به علت ادامه کمک‌ها در افغانستان باثبات مانده و انتظار می‌رود که رشد تولید در دو سال آینده به گونه مثبت به پیش برود.

بانک جهانی: بیش از ۱۰۰ کارشناس درباره سیستم پرداخت کمک گفت‌وگو می‌کنند

از سویی هم، وزارت اقتصاد بار دیگر از نهاد‌های امداد‌رسان به ویژه بانک جهانی می‌خواهد در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی می‌گوید که با بیش از صد کارشناس درباره سیستم پرداخت برای کمک به مردم افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.

رییس دفتر بانک جهانی درافغانستان می‌گوید که این سیستم پرداخت کمک می‌کند که کمک‌ها به گونه شفاف به مردم افغانستان برسد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بحران بانکی اعتماد مردم را به سکتور مالی و مؤسسات مالی خیلی زیاد صدمه رسانده است و بسیار دشوار به نظر می‌رسد که پروژه‌های که به خاطر انتقالات الکترونیک پول و کمک‌ها به مردم باشد به آسانی موفق شود.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد بار دیگر از نهاد‌های امداد‌رسان به ویژه بانک جهانی می‌خواهد در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از مجامع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این است که در از سر‌گیری پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای، پروژه‌های نیمه کاره و نیمه تمام و همچنین در ارتباط با ایجاد شغل و کاهش نرخ بی‌کاری امارت اسلامی و مردم افغانستان را مورد حمایت قرار بدهد.»

مجلس عوام و سنای کانادا اصلاحیه‌ای را برای رفع محدودیت‌ها کمک‌های کانادا به افغانستان تصویب کرده است که طبق این اصلاحیه، گروه‌های امدادی در هنگام کمک‌رسانی به افغان‌ها به خاطر پرداخت مالیات به امارت اسلامی "مجرم" شناخته نمی‌شوند.

عبدالبصیر ترکی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از کشورکانادا جدا خواهش می‌کنیم که به مردم افغانستان کمک می‌کنند. به مردم افغانستان زمینه کار را میسر بسازند به مردم افغانستان زمینه شغل میسر بسازند در زراعت سرمایه‌گذاری کنند تا از حالت بحرانی نجات پیدا کنیم.»

پیش از این بانک جهانی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی به علت ادامه کمک‌ها در افغانستان باثبات مانده و انتظار می‌رود که رشد تولید در دو سال آینده به گونه مثبت به پیش برود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره