Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: تحریم‌های بانکی اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است

هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر رشد سکتور بانکی و آزادسازی ذخایر ارزی کشور تاکید کرده است.

سرپرست بانک مرکزی در این دیدار گفته است که تحریم‌های اعمال‌شده بر سکتور بانکی افغانستان اثرهای منفی بر اقتصاد کشور داشته و این محدودیت‌ها دست‌رسی بانک‌های افغانستان به بانک‌های بین‌المللی را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «سرپرست بانک مرکزی محترم الحاج هدایت الله بدری امروز در کابل با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد دیدار کرد و درباره محدودیت‌های بانکی، سکتور خصوصی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و دیگر مسایل گفت‌وگو کرده‌اند.»

بانک مرکزی افزوده است که در این یدار درباره‌ی همکاری‌های مشترک بانکی نیز گفت‌وگو شده است.

در همین حال، برخی بازرگانان می‌گویند که محدودیت بر بانک‌های کشور، تجارت افغانستان با کشورهای دیگر را نیز آسیب زده است.

محبوب الله محمدی، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «بانک‌ها در افغانستان از دو سال گذشته بدینسو تحت تحریم‌های جدی قرار دارند و تاثیر اصلی آن بالای مردم بیچاره در نهایت ازدیاد بی‌کاری در کشور و سبب رکود اقتصاد کشور گردیده است.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا تحریم‌ها از بانک‌ها برداشته شوند و بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی مراودات بانکی داشته باشند.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «روابط بانک مرکزی با بانک‌های بین‌المللی زمینه انتقالات پولی به اهداف مختلف به ویژه اهداف بازرگانی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.»

سیر قریشی، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی، گفت: «حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده است و دوم بعضی از تحریم‌های هدفمند و همچنان افرادی  در افغانستان وجود دارند و همچنان روابط بانک مرکزی افغانستان با بانک‌های مرکزی دیگر جهان وصل نیست.»

بانک مرکزی: تحریم‌های بانکی اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا تحریم‌ها از بانک‌ها برداشته شوند.

تصویر بندانگشتی

هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر رشد سکتور بانکی و آزادسازی ذخایر ارزی کشور تاکید کرده است.

سرپرست بانک مرکزی در این دیدار گفته است که تحریم‌های اعمال‌شده بر سکتور بانکی افغانستان اثرهای منفی بر اقتصاد کشور داشته و این محدودیت‌ها دست‌رسی بانک‌های افغانستان به بانک‌های بین‌المللی را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «سرپرست بانک مرکزی محترم الحاج هدایت الله بدری امروز در کابل با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد دیدار کرد و درباره محدودیت‌های بانکی، سکتور خصوصی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و دیگر مسایل گفت‌وگو کرده‌اند.»

بانک مرکزی افزوده است که در این یدار درباره‌ی همکاری‌های مشترک بانکی نیز گفت‌وگو شده است.

در همین حال، برخی بازرگانان می‌گویند که محدودیت بر بانک‌های کشور، تجارت افغانستان با کشورهای دیگر را نیز آسیب زده است.

محبوب الله محمدی، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «بانک‌ها در افغانستان از دو سال گذشته بدینسو تحت تحریم‌های جدی قرار دارند و تاثیر اصلی آن بالای مردم بیچاره در نهایت ازدیاد بی‌کاری در کشور و سبب رکود اقتصاد کشور گردیده است.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا تحریم‌ها از بانک‌ها برداشته شوند و بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی مراودات بانکی داشته باشند.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «روابط بانک مرکزی با بانک‌های بین‌المللی زمینه انتقالات پولی به اهداف مختلف به ویژه اهداف بازرگانی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.»

سیر قریشی، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی، گفت: «حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده است و دوم بعضی از تحریم‌های هدفمند و همچنان افرادی  در افغانستان وجود دارند و همچنان روابط بانک مرکزی افغانستان با بانک‌های مرکزی دیگر جهان وصل نیست.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره