Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش منفی یک نرخ تورم در افغانستان

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که بربنیاد بررسی‌ها حد تورم در افغانستان به "منفی یک" کاهش یافته است.

آقای مجاهد در صفحه تویتراش نوشته است که نرخ مواد در افغانستان از بسیاری کشورهای مترقی و رو به انکشاف هم پایین است.

در همین حال، وزارت اقتصاد افزایش صادرات به کشورهای دیگر، جلوگیری از قاچاق دالر، پشتیبانی از تولیدات داخلی و حفظ ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی را از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور می‌داند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره چنین گفت: «دلایل که ما توانستیم نرخ تورم را به گونه مطلوب کنترول کنیم این بود که توسعه صادرات در دوره امارت اسلامی صورت گرفت، نرخ مواد خوراکی و سوخت کاهش یافت.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که برای رشد اقتصاد و کاهش قیمت‌ها در کشور، نیاز است تا داد و ستد افغانستان با دیگر کشورها بیش‌تر شود.

شمس‌الحق شمس، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «تدابیر عمده ما این است که بسیار ساده ما باید توازن صادرات و واردات را نگاه کنیم. در حال حاضر که افغانی در برابر دالر با ثبات مانده علت‌اش این است که ما صادرات خوب داریم.»

سیر قریشی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی، گفت: «به خاطر رشد اقتصادی تمرکز به رشد تولیدات زراعتی همچنان احیای صادرات و تجارت و همچنان جستجوی فرصت‌ها به خاطر سرمایه‌گذاری در کشور خیلی مهم است.»

همزمان با این، سرپرست ریاست الوزراء امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک، افغانستان در بخش‌ تولید مواد خوراکی به خود بسند‌گی خواهد رسید.

مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست الوزرا، گفت: «اقتصاد مردم ما قوی شود، اقتصاد حکومت قوی می‌شود اقتصاد حکومت قوی شود مشکلات ذکر شده حل می‌شود.»

پیش از این، بانک جهانی در گزارشی گفته بود که چشم‌انداز اقتصادی به علت ادامه کمک‌ها در افغانستان باثبات مانده و انتظار می‌رود که رشد تولید در دو سال آینده به گونه‌ی مثبت به پیش برود.

کاهش منفی یک نرخ تورم در افغانستان

آقای مجاهد در صفحه تویتراش نوشته است که نرخ مواد در افغانستان از بسیاری کشورهای مترقی و رو به انکشاف هم پایین است.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که بربنیاد بررسی‌ها حد تورم در افغانستان به "منفی یک" کاهش یافته است.

آقای مجاهد در صفحه تویتراش نوشته است که نرخ مواد در افغانستان از بسیاری کشورهای مترقی و رو به انکشاف هم پایین است.

در همین حال، وزارت اقتصاد افزایش صادرات به کشورهای دیگر، جلوگیری از قاچاق دالر، پشتیبانی از تولیدات داخلی و حفظ ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی را از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور می‌داند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره چنین گفت: «دلایل که ما توانستیم نرخ تورم را به گونه مطلوب کنترول کنیم این بود که توسعه صادرات در دوره امارت اسلامی صورت گرفت، نرخ مواد خوراکی و سوخت کاهش یافت.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که برای رشد اقتصاد و کاهش قیمت‌ها در کشور، نیاز است تا داد و ستد افغانستان با دیگر کشورها بیش‌تر شود.

شمس‌الحق شمس، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «تدابیر عمده ما این است که بسیار ساده ما باید توازن صادرات و واردات را نگاه کنیم. در حال حاضر که افغانی در برابر دالر با ثبات مانده علت‌اش این است که ما صادرات خوب داریم.»

سیر قریشی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی، گفت: «به خاطر رشد اقتصادی تمرکز به رشد تولیدات زراعتی همچنان احیای صادرات و تجارت و همچنان جستجوی فرصت‌ها به خاطر سرمایه‌گذاری در کشور خیلی مهم است.»

همزمان با این، سرپرست ریاست الوزراء امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک، افغانستان در بخش‌ تولید مواد خوراکی به خود بسند‌گی خواهد رسید.

مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست الوزرا، گفت: «اقتصاد مردم ما قوی شود، اقتصاد حکومت قوی می‌شود اقتصاد حکومت قوی شود مشکلات ذکر شده حل می‌شود.»

پیش از این، بانک جهانی در گزارشی گفته بود که چشم‌انداز اقتصادی به علت ادامه کمک‌ها در افغانستان باثبات مانده و انتظار می‌رود که رشد تولید در دو سال آینده به گونه‌ی مثبت به پیش برود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره