Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسیر پروژه راه‌آهن افغان - ترانس در خاک افغانستان نهایی شد

ازبیکستان و پاکستان به پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از مسیر بلخ - پکتیا توافق کرده‌اند.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که در نشست سه‌جانبه ازبیکستان، پاکستان و افغانستان روی امکان سنجی تخنیکی، کیفیت و آغاز کار عملی این پروژه‌ی نیز گفت‌وگو شده است.

به گفته او، برنامه یک‌ساله در جهت تدوین اطلاعات دقیق در مورد پروژه افغان - ترانس برای جلب سرمایه‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی نیز منظور شده است.

عبدالسمیع درانی گفت: «در مسیر پروژه افغان - ترانس که از مزارشریف تا منطقه خرلاچی ولایت پکتیا امتداد می‌یابد، از سوی هر سه کشور توافق صورت گرفت.»

با این حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که عملی سازی پروژه افغان - ترانس در رشد فعالیت‌های بازرگانی کشور و اتصال کشورهای منطقه در فعالیت‌های اقتصادی سودمند واقع خواهد شد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از نظر اقتصادی برای ما در انتقال کالاهای صنعتی، تجارتی و واردات ما حایز اهمیت است. به همان‌گونه برای ازبیکستان و پاکستان نیز اهمیت دارد. چون‌که آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل می‌کند.»

برخی از بازرگانان به این باورند که با عملی شدن پروژه افغان - ترانس در کنار توسعه فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه، برای هزاران نفر نیز زمینه کار فراهم خواهد شد.

محمد رسول توتاخیل، رییس اتحادیه صادرکنندگان زغال‌سنگ، گفت: «تصمیم هر سه کشور؛ ازبیکستان، افغانستان و پاکستان در راستای تطبیق پروژه خط آهن افغان - ترانس از راه پکتیا با پاکستان، یک نوید خوب است و این پروژه به نفع تمام مردم افغانستان است.»

خان محمد سرفرازباز، رییس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «این خط آهن در انتقال اموال ازبیکستان به پاکستان و از پاکستان به ازبیکستان، خاک افغانستان را از اهمیت زیادی برخوردار خواهد کرد و برای مردم ما کار فراهم خواهد شد و تجارت نیز رشد خواهد کرد.»

بربنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن کشور، عملی سازی پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از راه مزارشریف - ننگرهار به مزارشریف - پکتیا در کنار کوتاه شدن ۳۴۰ کیلومتر راه در خاک پاکستان و افغانستان، حدود یک‌ونیم میلیارد دالر از هزینه‌ی ساخت این پروژه منطقه‌ای نیز صرفه‌جویی خواهد کرد.

مسیر پروژه راه‌آهن افغان - ترانس در خاک افغانستان نهایی شد

بازرگانان به این باورند که پروژه افغان - ترانس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه مفید است و برای شهروندان کشور زمینه کار فراهم می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

ازبیکستان و پاکستان به پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از مسیر بلخ - پکتیا توافق کرده‌اند.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که در نشست سه‌جانبه ازبیکستان، پاکستان و افغانستان روی امکان سنجی تخنیکی، کیفیت و آغاز کار عملی این پروژه‌ی نیز گفت‌وگو شده است.

به گفته او، برنامه یک‌ساله در جهت تدوین اطلاعات دقیق در مورد پروژه افغان - ترانس برای جلب سرمایه‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی نیز منظور شده است.

عبدالسمیع درانی گفت: «در مسیر پروژه افغان - ترانس که از مزارشریف تا منطقه خرلاچی ولایت پکتیا امتداد می‌یابد، از سوی هر سه کشور توافق صورت گرفت.»

با این حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که عملی سازی پروژه افغان - ترانس در رشد فعالیت‌های بازرگانی کشور و اتصال کشورهای منطقه در فعالیت‌های اقتصادی سودمند واقع خواهد شد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از نظر اقتصادی برای ما در انتقال کالاهای صنعتی، تجارتی و واردات ما حایز اهمیت است. به همان‌گونه برای ازبیکستان و پاکستان نیز اهمیت دارد. چون‌که آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل می‌کند.»

برخی از بازرگانان به این باورند که با عملی شدن پروژه افغان - ترانس در کنار توسعه فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه، برای هزاران نفر نیز زمینه کار فراهم خواهد شد.

محمد رسول توتاخیل، رییس اتحادیه صادرکنندگان زغال‌سنگ، گفت: «تصمیم هر سه کشور؛ ازبیکستان، افغانستان و پاکستان در راستای تطبیق پروژه خط آهن افغان - ترانس از راه پکتیا با پاکستان، یک نوید خوب است و این پروژه به نفع تمام مردم افغانستان است.»

خان محمد سرفرازباز، رییس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «این خط آهن در انتقال اموال ازبیکستان به پاکستان و از پاکستان به ازبیکستان، خاک افغانستان را از اهمیت زیادی برخوردار خواهد کرد و برای مردم ما کار فراهم خواهد شد و تجارت نیز رشد خواهد کرد.»

بربنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن کشور، عملی سازی پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از راه مزارشریف - ننگرهار به مزارشریف - پکتیا در کنار کوتاه شدن ۳۴۰ کیلومتر راه در خاک پاکستان و افغانستان، حدود یک‌ونیم میلیارد دالر از هزینه‌ی ساخت این پروژه منطقه‌ای نیز صرفه‌جویی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره