Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌های امریکایی: تفتیش بانک مرکزی افغانستان برای امریکا قناعت بخش نبود

رویترز به نقل از چند مقام امریکایی گفته که تفتیش بانک مرکزی افغانستان نتوانسته دیدگاه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا را برای بازگرداندن دارایی‌های افغانستان از صندوق امانی تغییر بدهد.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امریکایی همچنان افزوده است که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان می‌تواند در کاهش بحران مالی افغانستان اثرگذار باشد.

در گزارش رویترز آمده است: «دو مقام برحال و یک مقام پیشین امریکایی گفته‌اند که تفتیش بانک مرکزی افغانستان که توسط امارت اسلامی اداره می‌شود، به پشتیبانی مالی ایالات متحده امریکا، نتوانسته حمایت واشنگتن را برای بازگرداندن دارایی‌های بانکی از صندوق امانی سه اعشاریه پنج میلیارد دالر در سویس جلب کند، اقدامی که به کاهش بحران مالی این کشور کمک می‌کند.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند با توجه به وضعیت جاری افغانستان و تحریم‌های موجود در برابر رهبری بانک مرکزی افغانستان و قطع روابط بانک مرکزی افغانستان با مقام‌های ایالات متحده امریکا، دارایی‌هایی افغانستان منجمد شده‌اند.

سیرقریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «با توجه به رویدادهای اخیر در افغانستان نهاد "اس تی اف ای" بعنوان نهاد ستندرد جهانی بخاطر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریزم، نگرانی خود را در قسمت محیط خطر فعلی و در حال تحول پول شویی ابراز کرده است. همچنان قطع روابط بخش جرایم مالی افغانستان با مرکزیت جرایم مالی دنیا، نگرانی‌های را در زمینه پول شویی و تمویل تروریزم از سوی جامعه جهانی به شمول امریکا را بوجود آورده است.»

میرشکیب میر، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «ذخایر ارزی افغانستان در حقیقت امانت بانک مرکزی دولت قبلی افغانستان نزد نهادهای مالی امریکا بود که آن دولت، رسمیت بین‌المللی داشت و از لحاظ حقوقی جدن ایجاب می‌کند که تا دوباره این ذخایر ارزی افغانستان در اختیار یک بانک مرکزی قرار داده شود که رژیم مربوطه‌اش مشروعیت داخلی و رسمیت بین‌المللی داشته باشد.»

با این حال، وزارت اقتصاد امارت اسلامی می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان، در مغایرت با حقوق بین‌المللی است و باید هرچه زودتر این پول‌ها آزاد ساخته شوند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «پول‌های منجمدشده دارایی مشروع مردم افغانستان است و باید بدو قید و شرط آزاد شود. آزاد نشدن دارایی‌های مردم افغانستان، در مغایرت با حقوق بین‌الملل و جفا در حق مردم نجیب و شریف افغانستان است.»

پس از روی کارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، بیش از نُه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شدند که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های ایالات متحده نگه‌داری می‌شوند و واشنگتن در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱صندوق امانی افغانستان را به هدف نگه‌داری نیمی این دارایی‌ها در سویس ایجاد کرد.

مقام‌های امریکایی: تفتیش بانک مرکزی افغانستان برای امریکا قناعت بخش نبود

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امریکایی همچنان افزوده است که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان می‌تواند در کاهش بحران مالی افغانستان اثرگذار باشد.

Thumbnail

رویترز به نقل از چند مقام امریکایی گفته که تفتیش بانک مرکزی افغانستان نتوانسته دیدگاه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا را برای بازگرداندن دارایی‌های افغانستان از صندوق امانی تغییر بدهد.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امریکایی همچنان افزوده است که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان می‌تواند در کاهش بحران مالی افغانستان اثرگذار باشد.

در گزارش رویترز آمده است: «دو مقام برحال و یک مقام پیشین امریکایی گفته‌اند که تفتیش بانک مرکزی افغانستان که توسط امارت اسلامی اداره می‌شود، به پشتیبانی مالی ایالات متحده امریکا، نتوانسته حمایت واشنگتن را برای بازگرداندن دارایی‌های بانکی از صندوق امانی سه اعشاریه پنج میلیارد دالر در سویس جلب کند، اقدامی که به کاهش بحران مالی این کشور کمک می‌کند.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند با توجه به وضعیت جاری افغانستان و تحریم‌های موجود در برابر رهبری بانک مرکزی افغانستان و قطع روابط بانک مرکزی افغانستان با مقام‌های ایالات متحده امریکا، دارایی‌هایی افغانستان منجمد شده‌اند.

سیرقریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «با توجه به رویدادهای اخیر در افغانستان نهاد "اس تی اف ای" بعنوان نهاد ستندرد جهانی بخاطر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریزم، نگرانی خود را در قسمت محیط خطر فعلی و در حال تحول پول شویی ابراز کرده است. همچنان قطع روابط بخش جرایم مالی افغانستان با مرکزیت جرایم مالی دنیا، نگرانی‌های را در زمینه پول شویی و تمویل تروریزم از سوی جامعه جهانی به شمول امریکا را بوجود آورده است.»

میرشکیب میر، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «ذخایر ارزی افغانستان در حقیقت امانت بانک مرکزی دولت قبلی افغانستان نزد نهادهای مالی امریکا بود که آن دولت، رسمیت بین‌المللی داشت و از لحاظ حقوقی جدن ایجاب می‌کند که تا دوباره این ذخایر ارزی افغانستان در اختیار یک بانک مرکزی قرار داده شود که رژیم مربوطه‌اش مشروعیت داخلی و رسمیت بین‌المللی داشته باشد.»

با این حال، وزارت اقتصاد امارت اسلامی می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان، در مغایرت با حقوق بین‌المللی است و باید هرچه زودتر این پول‌ها آزاد ساخته شوند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «پول‌های منجمدشده دارایی مشروع مردم افغانستان است و باید بدو قید و شرط آزاد شود. آزاد نشدن دارایی‌های مردم افغانستان، در مغایرت با حقوق بین‌الملل و جفا در حق مردم نجیب و شریف افغانستان است.»

پس از روی کارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، بیش از نُه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شدند که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های ایالات متحده نگه‌داری می‌شوند و واشنگتن در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱صندوق امانی افغانستان را به هدف نگه‌داری نیمی این دارایی‌ها در سویس ایجاد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره