Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نمایش‌گاه افغان-کازاخ و دست‌آورد افغانستان از آستانه

وزارت صنعت و تجارت از پایان نمایش‌گاه سه روزه افغان-کازاخ و دیدارهای رسمی با مقام‌ها و سکتور خصوصی کازاخستان خبر می‌دهد.

نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت می‌گوید که این نمایش‌گاه دست‌آوردهای خوبی را در پی داشته و پیمان‌هایی به ارزش ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی در بخش‌های گوناگون نیز میان سکتور خصوصی هر دو کشور به امضا رسیده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت، افزود: «کوشش‌های که صورت گرفت، بخاطر تسهیلات اضافه کردن تجارت ما از طرف کازاخستان با ما هم‌نظر شدند. در بخش ترانسپورت، ترانزیت، تهسیلات تجارت و سرمایه گذاری‌های دو طرف، موضوعات بانکی زیاد بالایش توجه کردیم. با راه‌های کوتاه و مصارف کم بتوانیم، ترانسفر شود.»

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در نمایش‌گاه افغان- کازاخ  ۳۵۰ بازرگان ۴۲۰ قلم از تولیدات و محصولات کشور را به نمایش گذاشتند. که خوشبختانه از طرف کشور میزبان و اشتراک کنندگان مورد استقبال قرار گرفت.»

سفیر پیشین کازاخستان در کابل نیز می‌گوید که نمایش محصولات و تولیدات داخلی افغانستان در کازاخستان می‌تواند در گسترش روابط بازرگانی دو کشور اثرگذار باشد.

اومرتای بتیموف، سفیر پیشین کازاخستان در کابل، گفت: «دیدم که از دو طرف علاقه‌مندی بسیار زیاد است. شهروندان کازاخستان از قالین‌ها و میوه‌های خشک و سایر محصولات افغانی دیدن کردند و معرفی شدند.»

با این حال، شماری از بازرگانانی که در این نمایش‌گاه اشتراک کرده‌اند، راه‌اندازی نمایش‌گاه اقلام افغانستان به کازاخستان را در معرفی و بازار یابی منطقه‌یی ارزشمند می‌دانند.

نور احمد نوری، رییس اتحادیه قالین، گفت: «در بخش قالین، اشتراک کنندگان ما ۸۰ درصد قالین‌های خود را در سه روز نمایش‌گاه فروختند. و در قبال آن قرار، تفاهم‌نامه و سفارشات را نیز بدست آوردند.»

نصیراحمد مجیدی، بازرگان، گفت: «فروشات خوب داشتیم و استقبال مردم کازاخستان از محصولات افغانستان عالی بود. و بر امید این نیز هستیم که در آینده نیز چنین نمایش‌گاه‌ها در دیگر کشورهای نیز برگزار شود.»

احمد فرید نیک‌زی، بازرگان، گفت: «شرکت‌های بزرگ قزاقی از ما پیشنهاد کردند در کابل با ما به گونه شریکی کار کنند و در معدن‌های افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این دست‌آورد خوبی است.»

در این نمایش‌گاه ۳۵۰ تن از نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان  که در ۱۴ سکتور می‌باشد، محصولات و تولیدات کشور را در ۷۰ غرفه به مدت سه روز در شهر آستانه پایتخت کازاخستان به نمایش گذاشتند.

پایان نمایش‌گاه افغان-کازاخ و دست‌آورد افغانستان از آستانه

سفیر پیشین کازاخستان در کابل نیز می‌گوید که نمایش محصولات و تولیدات داخلی افغانستان در کازاخستان می‌تواند در گسترش روابط بازرگانی دو کشور اثرگذار باشد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از پایان نمایش‌گاه سه روزه افغان-کازاخ و دیدارهای رسمی با مقام‌ها و سکتور خصوصی کازاخستان خبر می‌دهد.

نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت می‌گوید که این نمایش‌گاه دست‌آوردهای خوبی را در پی داشته و پیمان‌هایی به ارزش ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی در بخش‌های گوناگون نیز میان سکتور خصوصی هر دو کشور به امضا رسیده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت، افزود: «کوشش‌های که صورت گرفت، بخاطر تسهیلات اضافه کردن تجارت ما از طرف کازاخستان با ما هم‌نظر شدند. در بخش ترانسپورت، ترانزیت، تهسیلات تجارت و سرمایه گذاری‌های دو طرف، موضوعات بانکی زیاد بالایش توجه کردیم. با راه‌های کوتاه و مصارف کم بتوانیم، ترانسفر شود.»

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در نمایش‌گاه افغان- کازاخ  ۳۵۰ بازرگان ۴۲۰ قلم از تولیدات و محصولات کشور را به نمایش گذاشتند. که خوشبختانه از طرف کشور میزبان و اشتراک کنندگان مورد استقبال قرار گرفت.»

سفیر پیشین کازاخستان در کابل نیز می‌گوید که نمایش محصولات و تولیدات داخلی افغانستان در کازاخستان می‌تواند در گسترش روابط بازرگانی دو کشور اثرگذار باشد.

اومرتای بتیموف، سفیر پیشین کازاخستان در کابل، گفت: «دیدم که از دو طرف علاقه‌مندی بسیار زیاد است. شهروندان کازاخستان از قالین‌ها و میوه‌های خشک و سایر محصولات افغانی دیدن کردند و معرفی شدند.»

با این حال، شماری از بازرگانانی که در این نمایش‌گاه اشتراک کرده‌اند، راه‌اندازی نمایش‌گاه اقلام افغانستان به کازاخستان را در معرفی و بازار یابی منطقه‌یی ارزشمند می‌دانند.

نور احمد نوری، رییس اتحادیه قالین، گفت: «در بخش قالین، اشتراک کنندگان ما ۸۰ درصد قالین‌های خود را در سه روز نمایش‌گاه فروختند. و در قبال آن قرار، تفاهم‌نامه و سفارشات را نیز بدست آوردند.»

نصیراحمد مجیدی، بازرگان، گفت: «فروشات خوب داشتیم و استقبال مردم کازاخستان از محصولات افغانستان عالی بود. و بر امید این نیز هستیم که در آینده نیز چنین نمایش‌گاه‌ها در دیگر کشورهای نیز برگزار شود.»

احمد فرید نیک‌زی، بازرگان، گفت: «شرکت‌های بزرگ قزاقی از ما پیشنهاد کردند در کابل با ما به گونه شریکی کار کنند و در معدن‌های افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این دست‌آورد خوبی است.»

در این نمایش‌گاه ۳۵۰ تن از نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان  که در ۱۴ سکتور می‌باشد، محصولات و تولیدات کشور را در ۷۰ غرفه به مدت سه روز در شهر آستانه پایتخت کازاخستان به نمایش گذاشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره