Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشتراک ۵۰ بازرگان افغان در نمایش‌گاه آسیای جنوبی - چین

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ۵۰ بازرگان افغان با رهبری هیاتی از این اتاق در هفتمین نمایش‌گاه واردات و صادرات آسیای جنوبی - چین شرکت کرده‌اند.

خان محمد سرفراز، رییس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «در بخش نمایش‌گاه این کنفرانس، حدود ۵۰ تن از بازرگانان افغان غرفه گرفته‌اند تا محصولات و تولیدات افغانستان را در این نمایش‌گاه به نمایش بگذارند و همچنین هیاتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز در این کنفرانس و نمایش‌گاه اشتراک کرده‌اند.» 

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در مراسم گشایش این نمایش‌گاه گفته است که برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها می‌تواند کشورهای منطقه را باهم نزدیک سازد. 

این مقام امارت اسلامی که به‌گونه‌ی آنلاین در مراسم گشایش این نمایش‌گاه سخن می‌گفت، بر ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور نیز تاکید کرده است. 

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، تصریح کرد: راه‌اندازی چنین نمایش‌گاه‌ها می‌تواند کشورهای منطقه‌یی را با هم نزدیک کند و فرصت‌های موجود بازرگانی را بیش‌تر کند. حکومت‌ها برای رشد اقتصاد مردم مسوولیت دارند که با همدیگر همکاری کنند.»

به گفته‌ی معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، امارت اسلامی در کنار طرح کمربند و جاده چین، به همکاری همه جانبه در همه زمینه‌ها میان دو طرف باور دارد و آماده است تا برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیلات را در کشور فراهم کند. 

مولوی عبدالکبیر افزوده سات: «روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و چین در سطح خوب است و هردو طرف برای انکشاف این روابط تلاش می‌کنند. دو سال پیش یعنی در ۱۵ آگست زمانی که تغییرات سیاسی در افغانستان بوجود آمد، چین از جمله نخستین کشورهایی بود که ما توانستیم صادرات محصولات جلغوزه را به آن کشور آغاز کنیم. 

چین از کشورهایی به شمار می‌رود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، سفارت‌اش را در کابل باز نگه‌داشته و همچنان برخی قراردادهای بازرگانی از جمله استخراج نفت حوزه آمو دریا را با حکومت سرپرست امضا کرد.

اشتراک ۵۰ بازرگان افغان در نمایش‌گاه آسیای جنوبی - چین

این مقام امارت اسلامی که به‌گونه‌ی آنلاین در مراسم گشایش این نمایش‌گاه سخن می‌گفت، بر ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور نیز تاکید کرده است. 

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ۵۰ بازرگان افغان با رهبری هیاتی از این اتاق در هفتمین نمایش‌گاه واردات و صادرات آسیای جنوبی - چین شرکت کرده‌اند.

خان محمد سرفراز، رییس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «در بخش نمایش‌گاه این کنفرانس، حدود ۵۰ تن از بازرگانان افغان غرفه گرفته‌اند تا محصولات و تولیدات افغانستان را در این نمایش‌گاه به نمایش بگذارند و همچنین هیاتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز در این کنفرانس و نمایش‌گاه اشتراک کرده‌اند.» 

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در مراسم گشایش این نمایش‌گاه گفته است که برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها می‌تواند کشورهای منطقه را باهم نزدیک سازد. 

این مقام امارت اسلامی که به‌گونه‌ی آنلاین در مراسم گشایش این نمایش‌گاه سخن می‌گفت، بر ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور نیز تاکید کرده است. 

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، تصریح کرد: راه‌اندازی چنین نمایش‌گاه‌ها می‌تواند کشورهای منطقه‌یی را با هم نزدیک کند و فرصت‌های موجود بازرگانی را بیش‌تر کند. حکومت‌ها برای رشد اقتصاد مردم مسوولیت دارند که با همدیگر همکاری کنند.»

به گفته‌ی معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، امارت اسلامی در کنار طرح کمربند و جاده چین، به همکاری همه جانبه در همه زمینه‌ها میان دو طرف باور دارد و آماده است تا برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیلات را در کشور فراهم کند. 

مولوی عبدالکبیر افزوده سات: «روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و چین در سطح خوب است و هردو طرف برای انکشاف این روابط تلاش می‌کنند. دو سال پیش یعنی در ۱۵ آگست زمانی که تغییرات سیاسی در افغانستان بوجود آمد، چین از جمله نخستین کشورهایی بود که ما توانستیم صادرات محصولات جلغوزه را به آن کشور آغاز کنیم. 

چین از کشورهایی به شمار می‌رود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، سفارت‌اش را در کابل باز نگه‌داشته و همچنان برخی قراردادهای بازرگانی از جمله استخراج نفت حوزه آمو دریا را با حکومت سرپرست امضا کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره