Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داد و ستد ۵۱۲ میلیون دالری افغانستان و ایران در ۴ ماه

وزارت صنعت و تجارت گفته است که در چهار ماه نخست امسال به ارزش ۵۱۲ میلیون دالر داد و ستد میان افغانستان و ایران انجام شده است.

اما بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت، افغانستان تنها به ارزش ۶ میلیون دالر در این مدت صادرات داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «تجارت افغانستان با جمهوری ایران طی چهار ماه نخست سال روان به ارزش ۵۱۲ میلیون دالر است که حدودا ۵۰۶ میلیون دالر آن واردات و ۶ میلیون دالر آن صادرات است.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای افزایش صادرات افغانستان نیاز است تا سهولت‌های بیشتر از سوی امارت اسلامی و ایران در گذرگاه‌ها فراهم شود.

محبوب الله محمدی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «عدم تفاهم‌نامه به خاطر ازدیاد صادرات افغانستان در بازار ایران و یاهم ایجاد فرصت‌های صادراتی بین هر دو کشور و یا هم استفاده از طریق ایران به کشورهای دیگر راه‌های ترانزیتی نیز از مشکلات است بین هر دو کشور که تا هنوزهم پا برجاست.»

زلمی عظیمی یکی دیگر از بازرگانان افغان گفت: «در بخش وردات نیز بعضی از مشکلات در انتقال پول داریم. الیته پول به دبی انتقال میابد، اگر این مشکلات حل شود هم واردات و هم صادرات حل خواهد شد.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایران برای صادرات پنبه و معادن کشور بازار مناسب است.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «ایران به بسیاری از اقلام صادراتی افغانستان نیاز دارد از جمله میوه خشک، ماربل و اونیکس و تکس بسیار بالا است. ایران تعرفه ترجیهی نداده است مانند پاکستان و چین. ما از ایران می‌خواهیم که برای بازرگانان افغانستان تعرفه ترجیهی بدهد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، سقف صادرات و واردات میان افغانستان و ایران سالانه تا دو میلیارد دالر می‌رسد و تلاش می‌شود تا این سقف تا ده میلیارد دالر بالا برود.

داد و ستد ۵۱۲ میلیون دالری افغانستان و ایران در ۴ ماه

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایران برای صادرات پنبه و معادن کشور بازار مناسب است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت گفته است که در چهار ماه نخست امسال به ارزش ۵۱۲ میلیون دالر داد و ستد میان افغانستان و ایران انجام شده است.

اما بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت، افغانستان تنها به ارزش ۶ میلیون دالر در این مدت صادرات داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «تجارت افغانستان با جمهوری ایران طی چهار ماه نخست سال روان به ارزش ۵۱۲ میلیون دالر است که حدودا ۵۰۶ میلیون دالر آن واردات و ۶ میلیون دالر آن صادرات است.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای افزایش صادرات افغانستان نیاز است تا سهولت‌های بیشتر از سوی امارت اسلامی و ایران در گذرگاه‌ها فراهم شود.

محبوب الله محمدی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «عدم تفاهم‌نامه به خاطر ازدیاد صادرات افغانستان در بازار ایران و یاهم ایجاد فرصت‌های صادراتی بین هر دو کشور و یا هم استفاده از طریق ایران به کشورهای دیگر راه‌های ترانزیتی نیز از مشکلات است بین هر دو کشور که تا هنوزهم پا برجاست.»

زلمی عظیمی یکی دیگر از بازرگانان افغان گفت: «در بخش وردات نیز بعضی از مشکلات در انتقال پول داریم. الیته پول به دبی انتقال میابد، اگر این مشکلات حل شود هم واردات و هم صادرات حل خواهد شد.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایران برای صادرات پنبه و معادن کشور بازار مناسب است.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «ایران به بسیاری از اقلام صادراتی افغانستان نیاز دارد از جمله میوه خشک، ماربل و اونیکس و تکس بسیار بالا است. ایران تعرفه ترجیهی نداده است مانند پاکستان و چین. ما از ایران می‌خواهیم که برای بازرگانان افغانستان تعرفه ترجیهی بدهد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، سقف صادرات و واردات میان افغانستان و ایران سالانه تا دو میلیارد دالر می‌رسد و تلاش می‌شود تا این سقف تا ده میلیارد دالر بالا برود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره