Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توتاخیل؛ از کاهش تعرفه‌ی زغال‌سنگ استقبال می‌کنیم

اتحادیه صادرکنندگان زغال‌سنگ افغانستان کاهش تعرفه گمرکی بر این محصول را می‌ستاید.

محمد رسول توتاخیل، رییس این اتحادیه تأکید می‌ورزد که با کاهش تعرفه گمرکی زغال‌سنگ، استخراج و صادرات آن نیز افزایش خواهد یافت.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سنگ‌زغال، افزود: «هم اکنون روند صادرات زغال‌سنگ نسبت به گذشته که تعرفه گمرک و وزارت معدن بلند بود، افزایش یافته است. و‌ امید‌مان این که پس از این هم زیادتر شود و در زمانی که افغانستان روزانه بیش از ۶۰۰ موتر صادرات داشت، به همین اندازه برسد.»

به تازگی وزارت‌های معادن و پترولیم و مالیه از کاهش تعرفه گمرکی و رویالیتی سنگ‌زغال در کشور خبر داده‌اند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «بربنیاد خواست صادرکنندگان زغال‌سنگ و به منظور رشد و توسعه این سکتور و با توجه به نرخ جهانی زغال‌سنگ، و با پیشنهاد کمیته متشکل از وزارت‌های مالیه، صنعت و تجارت و معادن پترولیم، وتصمیم معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء بهای هر تُن از زغال سنگ به ۳۰ دالر کاهش یافت که اکنون در تمامی بنادر کشور قابل اجرا است.»

وزارت‌های مالیه و معادن و پترولیم از کاهش تعرفه گمرکی هر تُن زغال‌سنگ از ۴۵ دالر امریکایی به ۳۰ دالر و تعرفه رویالیتی این محصول را از دوهزار و ۵۰۰ افغانی به دو هزار و ۲۰۰ افغانی خبرداده است.

خان‌جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مصرف‌کننده‌ی بزرگ ما پاکستان است. همه گی‌شان از دیگر کشور‌ها وارد می‌کردند برایشان ارزان تمام می‌شد. ما به امارت اسلامی این مشکل را گفتیم. واقعن صادرات معدن نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. و ما ‌امید واریم که پس دوباره افزایش پیدا کند.»

در همین حال، برخی از زغال‌سنگ فروشان در کابل، از رکود بازار این محصول در پایتخت سخن می‌زنند و علت آن‌را کاهش استخراج، افزایش بهای انتقال و گستردگی فقر در میان مردم می‌دانند.

خیر محمد، زغال فروش، گفت: «خواست‌مان این است که تعرفه را کم کند، کرایه موتر را کم کند و زغال را برای مردم برساند چند روز بعد زمستان است و در زمستان مردم زغال را خریده نمی‌تواند.»

نواز، یک زغال فروش دیگر، گفت: «سال‌های پیش کار و وظیفه بود مردم می‌آمدند در گرمی چوب و زغال را ارزان می‌خریدند. مثلن دو یا سه هزار افغانی نسبت به زمستان برایشان ارزان تمام می‌شد. حالا وضعیت مردم خوب نیست.»

بربنیاد آمار وزارت صنعت و تجارت، در چهار ماه سال روان خورشیدی نزدیک به ۵۰۰ هزار تُن سنگ زغال به ارزش ۹۵ میلیون دالر امریکایی به بیرون کشور صادر شده است.

توتاخیل؛ از کاهش تعرفه‌ی زغال‌سنگ استقبال می‌کنیم

در همین حال، برخی از زغال‌سنگ فروشان در کابل، از رکود بازار این محصول در پایتخت سخن می‌زنند و علت آن‌را کاهش استخراج، افزایش بهای انتقال و گستردگی فقر در میان مردم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صادرکنندگان زغال‌سنگ افغانستان کاهش تعرفه گمرکی بر این محصول را می‌ستاید.

محمد رسول توتاخیل، رییس این اتحادیه تأکید می‌ورزد که با کاهش تعرفه گمرکی زغال‌سنگ، استخراج و صادرات آن نیز افزایش خواهد یافت.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سنگ‌زغال، افزود: «هم اکنون روند صادرات زغال‌سنگ نسبت به گذشته که تعرفه گمرک و وزارت معدن بلند بود، افزایش یافته است. و‌ امید‌مان این که پس از این هم زیادتر شود و در زمانی که افغانستان روزانه بیش از ۶۰۰ موتر صادرات داشت، به همین اندازه برسد.»

به تازگی وزارت‌های معادن و پترولیم و مالیه از کاهش تعرفه گمرکی و رویالیتی سنگ‌زغال در کشور خبر داده‌اند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «بربنیاد خواست صادرکنندگان زغال‌سنگ و به منظور رشد و توسعه این سکتور و با توجه به نرخ جهانی زغال‌سنگ، و با پیشنهاد کمیته متشکل از وزارت‌های مالیه، صنعت و تجارت و معادن پترولیم، وتصمیم معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء بهای هر تُن از زغال سنگ به ۳۰ دالر کاهش یافت که اکنون در تمامی بنادر کشور قابل اجرا است.»

وزارت‌های مالیه و معادن و پترولیم از کاهش تعرفه گمرکی هر تُن زغال‌سنگ از ۴۵ دالر امریکایی به ۳۰ دالر و تعرفه رویالیتی این محصول را از دوهزار و ۵۰۰ افغانی به دو هزار و ۲۰۰ افغانی خبرداده است.

خان‌جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مصرف‌کننده‌ی بزرگ ما پاکستان است. همه گی‌شان از دیگر کشور‌ها وارد می‌کردند برایشان ارزان تمام می‌شد. ما به امارت اسلامی این مشکل را گفتیم. واقعن صادرات معدن نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. و ما ‌امید واریم که پس دوباره افزایش پیدا کند.»

در همین حال، برخی از زغال‌سنگ فروشان در کابل، از رکود بازار این محصول در پایتخت سخن می‌زنند و علت آن‌را کاهش استخراج، افزایش بهای انتقال و گستردگی فقر در میان مردم می‌دانند.

خیر محمد، زغال فروش، گفت: «خواست‌مان این است که تعرفه را کم کند، کرایه موتر را کم کند و زغال را برای مردم برساند چند روز بعد زمستان است و در زمستان مردم زغال را خریده نمی‌تواند.»

نواز، یک زغال فروش دیگر، گفت: «سال‌های پیش کار و وظیفه بود مردم می‌آمدند در گرمی چوب و زغال را ارزان می‌خریدند. مثلن دو یا سه هزار افغانی نسبت به زمستان برایشان ارزان تمام می‌شد. حالا وضعیت مردم خوب نیست.»

بربنیاد آمار وزارت صنعت و تجارت، در چهار ماه سال روان خورشیدی نزدیک به ۵۰۰ هزار تُن سنگ زغال به ارزش ۹۵ میلیون دالر امریکایی به بیرون کشور صادر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره