Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت: بازرگانان ترک برای سرمایه‌گذاری به افغانستان می‌آیند

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که شماری از سرمایه‌گذاران، ترک در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهند کرد.

محمد یونس مومند، سرپرست این اتاق می‌افزاید که ترکیه در بخش‌های ساخت جاده، انرژی، صنعت و کشاورزی در افغانستان علاقه‌مند سرمایه‌گذاری هستند.

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیان کرد: «در چند ماه آینده به افغانستان سفر می‌کند و از نزدیک به مسوولان افغانستان می‌بیند و از سوی وزارت‌‌خانه‌های برای شان پرزنتیشن‌ها ارایه می‌شود در باره فرصت‌های افغانستان و بعد یک پرزنتیشن از سوی معاونیت اقتصادی به گونه کامل ارایه خواهد شد.»

به گفته‌ی آقای مومند، قرار است در ۱۸ سپتمبر همین سال یک نمایش‌گاه در ترکیه با اشتراک بازرگانان افغان برگزار شود.

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند تا هنگامی‌که محدودیت‌های بانکی انتقال پول به بیرون از کشور برداشته نشوند سرمایه‌گذاری‌ها عملا در کشور آغاز نخواهد شد.

احمد حامد احمدی، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «بسیاری از سرمایه‌گذاران ملی است هم‌اکنون در داد و ستد پولی با کشورهای منطقه با مشکل مواجه هستند پول‌های زیادی شان در بانک‌ها بلوکه شده نمی‌توانند استفاده کنند و همین قسم دادوستد که با کشورهای منطقه دارند به آسانی پول شان را به کشورهای منطقه انتقال بدهند و مواد خام وارد کنند.»

از سویی هم، یک عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای رشد داد و ستد میان افغانستان و ترکیه نیاز به ایجاد اتاق تجارت مشترک و آغاز پروازها از طریق دهلیزهای هوایی میان دو کشور است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «نه تنها که این‌ها در روابط تجاری و و در سهولت‌های ترانزیتی بین ترکیه و افغانستان سهولت‌ها را بوجود می‌آورند تجارت را زیاد می‌کنند جلب سرمایه‌گذاری می‌شود در هر کشور بلکه تمامی موانعی که از لحاظی حقوقی و بعضی مشکلات که بین تجار بوجود بیاید به حل حاکمیت تجارتی همین تمام شان از طریق اتاق ها حل می‌شود.»

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در معادن افغانستان در داخل افغانستان جهت ازدیاد تکنالوژی تحت ازدیادی تجاری بین دو کشور و در نهایت مهم‌ترین گام جهت تعادلی اقتصادی بین دوکشوربخاطری گسترش فعالیت‌های اقتصادی.»

بربنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی میزان داد و ستد میان افغانستان و ترکیه به ۲۸ میلیون دالر می‌رسد که تنها پنج میلیون دالر آن از صادرات به دست می‌آیند.

اتاق تجارت: بازرگانان ترک برای سرمایه‌گذاری به افغانستان می‌آیند

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند تا هنگامی‌که محدودیت‌های بانکی انتقال پول به بیرون از کشور برداشته نشوند سرمایه‌گذاری‌ها عملا در کشور آغاز نخواهد شد.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که شماری از سرمایه‌گذاران، ترک در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهند کرد.

محمد یونس مومند، سرپرست این اتاق می‌افزاید که ترکیه در بخش‌های ساخت جاده، انرژی، صنعت و کشاورزی در افغانستان علاقه‌مند سرمایه‌گذاری هستند.

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیان کرد: «در چند ماه آینده به افغانستان سفر می‌کند و از نزدیک به مسوولان افغانستان می‌بیند و از سوی وزارت‌‌خانه‌های برای شان پرزنتیشن‌ها ارایه می‌شود در باره فرصت‌های افغانستان و بعد یک پرزنتیشن از سوی معاونیت اقتصادی به گونه کامل ارایه خواهد شد.»

به گفته‌ی آقای مومند، قرار است در ۱۸ سپتمبر همین سال یک نمایش‌گاه در ترکیه با اشتراک بازرگانان افغان برگزار شود.

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند تا هنگامی‌که محدودیت‌های بانکی انتقال پول به بیرون از کشور برداشته نشوند سرمایه‌گذاری‌ها عملا در کشور آغاز نخواهد شد.

احمد حامد احمدی، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «بسیاری از سرمایه‌گذاران ملی است هم‌اکنون در داد و ستد پولی با کشورهای منطقه با مشکل مواجه هستند پول‌های زیادی شان در بانک‌ها بلوکه شده نمی‌توانند استفاده کنند و همین قسم دادوستد که با کشورهای منطقه دارند به آسانی پول شان را به کشورهای منطقه انتقال بدهند و مواد خام وارد کنند.»

از سویی هم، یک عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای رشد داد و ستد میان افغانستان و ترکیه نیاز به ایجاد اتاق تجارت مشترک و آغاز پروازها از طریق دهلیزهای هوایی میان دو کشور است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «نه تنها که این‌ها در روابط تجاری و و در سهولت‌های ترانزیتی بین ترکیه و افغانستان سهولت‌ها را بوجود می‌آورند تجارت را زیاد می‌کنند جلب سرمایه‌گذاری می‌شود در هر کشور بلکه تمامی موانعی که از لحاظی حقوقی و بعضی مشکلات که بین تجار بوجود بیاید به حل حاکمیت تجارتی همین تمام شان از طریق اتاق ها حل می‌شود.»

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در معادن افغانستان در داخل افغانستان جهت ازدیاد تکنالوژی تحت ازدیادی تجاری بین دو کشور و در نهایت مهم‌ترین گام جهت تعادلی اقتصادی بین دوکشوربخاطری گسترش فعالیت‌های اقتصادی.»

بربنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی میزان داد و ستد میان افغانستان و ترکیه به ۲۸ میلیون دالر می‌رسد که تنها پنج میلیون دالر آن از صادرات به دست می‌آیند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره