Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات ازبیکستانی به هدف تقویت تجارت به افغانستان آمدند

وزارت صنعت و تجارت از آمدن یک هیأت سی نفری متشکل از مقام‌های وزارت تجارت و بازرگانان ازبیکستان، به کابل خبر می‌دهد.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت هدف از سفر بازرگانان ازبیکستانی را به کشور، تقویت روابط بازرگانی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری میان کابل و تاشکند عنوان می‌کند.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، افزود: «هدف از سفر، تحکیم و تقویت روابط تجاری، ترانزیت و سرمایه‌گذاری بین این دو کشور در زمینه‌های برق، تکنالوژی، مواد غذاییِ، روغنیات و محصولات بوده و در روز‌های آتی بین دو جانب به صورت تخنیکی بحث و گفت‌وگو خواهد شد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز می‌گوید که در کنار دیدار‌های رسمی هیأت ازبیکستان، سکتور خصوصی افغانستان نیز در زمینه حل مشکلات بازرگانان هردو کشور با این هیأت گفت‌و گو خواهد کرد.

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت:  «این هیأت دولتی و بخشی از سکتور خصوصی، به ارتباط مسایل مشکلاتی که در بخش تجارت، در بخش ترانزیت و سرمایه‌گذاری در میان سکتور خصوصی هردو کشور وجود دارند، با مسوولان وزارت تجارت و امارت اسلامی صحبت خواهد شد و این سفر بسیار مفید است.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز تقویت روابط بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های همسایه را در راستای توسعه تجارت سودمند می‌دانند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تجارت با همسایه‌ها مفید و مؤثر است. بخاطر این‌که هزینه‌های تجارتی بسیار کم می‌باشد و کرایه کم می‌باشد و وقت زمان نیز کم مصرف می‌شود. به همین خاطر ازبیکستان به حیث یک کشور همسایه ما بسیار علاقه‌مند گسترش مناسبات تجارتی با افغانستان است.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، میزان تبادلات بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های آسیای میانه از جمله ازبیکستان در یک سال به بیش از ۸۰۰ میلیون دالر امریکایی می‌رسد که بیش از ۶۰۰ میلیون آن شامل واردات اقلام غذایی، نفت و گاز می‌شود.

هیات ازبیکستانی به هدف تقویت تجارت به افغانستان آمدند

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز تقویت روابط بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های همسایه را در راستای توسعه تجارت سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از آمدن یک هیأت سی نفری متشکل از مقام‌های وزارت تجارت و بازرگانان ازبیکستان، به کابل خبر می‌دهد.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت هدف از سفر بازرگانان ازبیکستانی را به کشور، تقویت روابط بازرگانی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری میان کابل و تاشکند عنوان می‌کند.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، افزود: «هدف از سفر، تحکیم و تقویت روابط تجاری، ترانزیت و سرمایه‌گذاری بین این دو کشور در زمینه‌های برق، تکنالوژی، مواد غذاییِ، روغنیات و محصولات بوده و در روز‌های آتی بین دو جانب به صورت تخنیکی بحث و گفت‌وگو خواهد شد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز می‌گوید که در کنار دیدار‌های رسمی هیأت ازبیکستان، سکتور خصوصی افغانستان نیز در زمینه حل مشکلات بازرگانان هردو کشور با این هیأت گفت‌و گو خواهد کرد.

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت:  «این هیأت دولتی و بخشی از سکتور خصوصی، به ارتباط مسایل مشکلاتی که در بخش تجارت، در بخش ترانزیت و سرمایه‌گذاری در میان سکتور خصوصی هردو کشور وجود دارند، با مسوولان وزارت تجارت و امارت اسلامی صحبت خواهد شد و این سفر بسیار مفید است.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز تقویت روابط بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های همسایه را در راستای توسعه تجارت سودمند می‌دانند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تجارت با همسایه‌ها مفید و مؤثر است. بخاطر این‌که هزینه‌های تجارتی بسیار کم می‌باشد و کرایه کم می‌باشد و وقت زمان نیز کم مصرف می‌شود. به همین خاطر ازبیکستان به حیث یک کشور همسایه ما بسیار علاقه‌مند گسترش مناسبات تجارتی با افغانستان است.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، میزان تبادلات بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های آسیای میانه از جمله ازبیکستان در یک سال به بیش از ۸۰۰ میلیون دالر امریکایی می‌رسد که بیش از ۶۰۰ میلیون آن شامل واردات اقلام غذایی، نفت و گاز می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره