Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی بازرگانان از ناامنی در مسیر ترانزیت کالا در پاکستان

برخی بازرگانانی که اقلام بازرگانی شان از خاک پاکستان ترانزیت می‌شود، از عدم اطمینان انتقال اموال شان ابراز نگرانی می‌کنند.

بازرگانان از مقام‌ها در حکومت سرپرست می‌خواهند که هزینه حریق شدن اقلام ترانزیتی یک بازرگان افغان در پاکستان را از آن کشور حصول کند.

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که گزارش‌های از حریق شدن محموله ترانزیتی انجیر افغانستان در پاکستان پخش و نشر شد.

اختر محمد احمدی، بازرگان در این باره گفت: «باید تاوان این تاجر پرداخته شود. بخاطر این‌که سایر تاجران ما دلگیر نشوند و به تشویش نشوند و بتوانند که کار خود را آزاد ادامه بدهند.»

زلمی عظیمی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار گفت: «برای دومین بار اموال بازرگانان مان در پاکستان از سوی افراد نامعلوم سلاح‌دار سوختانده می‌شود. این یک بی اعتمادی را میان افغانستان و پاکستان به میان آورده است. از امارت اسلامی به ویژه از سرپرست وزارت صنعت و تجارت خواهش مان این است که به پاکستان سفر بکند و با وزیر تجارت این کشور برای این مشکل یک راه‌حل پیدا کند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک افغانستان - پاکستان نیز حریق شدن محموله ترانزیتی یک بازرگان افغان به هند در پاکستان را محکوم کرده و از مقام‌های دو کشور می‌خواهد که امنیت اقلام ترانزیتی بازرگانان را تامین کنند.

نقیب الله صافی، رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان – پاکستان گفت: «این یک کار خوب نیست. اتاق مشترک افغانستان و پاکستان این عمل را محکوم می‌کند و از حکومت‌های هر دو کشور می‌خواهد که چنین واقعه‌ها دوباره تکرار نشود؛ چرا که این عمل بر روابط بازرگانی تاثیر منفی دارد.»

این رویداد در حالی رخ داده است که مقام‌ها در امارت اسلامی همواره بر تامین امنیت بازرگانان داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال اقلام بازرگانی شان از طریق خاک افغانستان اطمینان داده است.

نگرانی بازرگانان از ناامنی در مسیر ترانزیت کالا در پاکستان

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک افغانستان - پاکستان از مقام‌های دو کشور می‌خواهد که امنیت اقلام ترانزیتی بازرگانان را تامین کنند.

تصویر بندانگشتی

برخی بازرگانانی که اقلام بازرگانی شان از خاک پاکستان ترانزیت می‌شود، از عدم اطمینان انتقال اموال شان ابراز نگرانی می‌کنند.

بازرگانان از مقام‌ها در حکومت سرپرست می‌خواهند که هزینه حریق شدن اقلام ترانزیتی یک بازرگان افغان در پاکستان را از آن کشور حصول کند.

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که گزارش‌های از حریق شدن محموله ترانزیتی انجیر افغانستان در پاکستان پخش و نشر شد.

اختر محمد احمدی، بازرگان در این باره گفت: «باید تاوان این تاجر پرداخته شود. بخاطر این‌که سایر تاجران ما دلگیر نشوند و به تشویش نشوند و بتوانند که کار خود را آزاد ادامه بدهند.»

زلمی عظیمی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار گفت: «برای دومین بار اموال بازرگانان مان در پاکستان از سوی افراد نامعلوم سلاح‌دار سوختانده می‌شود. این یک بی اعتمادی را میان افغانستان و پاکستان به میان آورده است. از امارت اسلامی به ویژه از سرپرست وزارت صنعت و تجارت خواهش مان این است که به پاکستان سفر بکند و با وزیر تجارت این کشور برای این مشکل یک راه‌حل پیدا کند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک افغانستان - پاکستان نیز حریق شدن محموله ترانزیتی یک بازرگان افغان به هند در پاکستان را محکوم کرده و از مقام‌های دو کشور می‌خواهد که امنیت اقلام ترانزیتی بازرگانان را تامین کنند.

نقیب الله صافی، رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان – پاکستان گفت: «این یک کار خوب نیست. اتاق مشترک افغانستان و پاکستان این عمل را محکوم می‌کند و از حکومت‌های هر دو کشور می‌خواهد که چنین واقعه‌ها دوباره تکرار نشود؛ چرا که این عمل بر روابط بازرگانی تاثیر منفی دارد.»

این رویداد در حالی رخ داده است که مقام‌ها در امارت اسلامی همواره بر تامین امنیت بازرگانان داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال اقلام بازرگانی شان از طریق خاک افغانستان اطمینان داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره