Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های بانک مرکزی بر ترویج افغانی در دادوستد داخلی

بانک مرکزی افغانستان، از شهروندان در بخش‌های جنوب غربی خواسته، تا در تمامی دادوستدهای‌شان، از افغانی کار بگیرند.

حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک می‌افزاید که به باشندگان ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل، ارزگان و دایکندی دوونیم‌ماه مهلت داده شده تا تمام دادوستد شان را به افغانی انجام دهند و از استفاده ارزهای منطقه‌یی خودداری کنند.

به گفته‌ی او، پس از این با کسانی‌که در داد و ستدهای‌شان از ارز‌های خارجی کار می‌گیرند، برخورد قانونی می‌شود.

سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «برای باشندگان این ولایت‌ها دونیم ماه وقت داد شد تا تمام دادوستد‌شان را به افغانی انجام دهند و از استفاده ارز‌های منطقه‌یی خودداری کنند.»

همزمان با این، برخی از باشندگان در جنوب کشور این اقدام بانک مرکزی را در زمینه حفظ ثبات پول افغانی در برابر ارز خارجی مهم می‌دانند.

محمد اکرم، باشنده کندهار، گفت: «این‌که در هر کشور هویت ملی‌اش پول آن کشور می‌باشد، هویت ملی ما نیز کلدار نه بلکه پول افغانی می‌باشد.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که از اقدام بانک مرکزی کشور از بهر ترویج پول افغانی در بازار‌های کشور استقبال می‌کند.

خان محمد سرفراز باز، رییس دارالانشاء اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «خوشبختانه خبر شدیم و این‌که آمارش دقیق است یا نه، تا جایی که ما خبر داریم، ۱۰۰ میلیارد افغانی چاپ شده و زیاد یا کمی آن به کشور آمده و ما می‌بینیم که پول افغانی جدید جاگزین پول‌های سابقه و مندرس شده است.»

هرچند مسوولان در بانک مرکزی کشور از چاپ بانک‌نوت‌های جدید با امضاء مسوولان در امارت اسلامی چیزی نمی‌گویند، اما این پول‌های تازه چاپ شده در بازار‌های کشور از سوی این بانک تزریق شده است.

تلاش‌های بانک مرکزی بر ترویج افغانی در دادوستد داخلی

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که از اقدام بانک مرکزی کشور از بهر ترویج پول افغانی در بازار‌های کشور استقبال می‌کند.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان، از شهروندان در بخش‌های جنوب غربی خواسته، تا در تمامی دادوستدهای‌شان، از افغانی کار بگیرند.

حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک می‌افزاید که به باشندگان ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل، ارزگان و دایکندی دوونیم‌ماه مهلت داده شده تا تمام دادوستد شان را به افغانی انجام دهند و از استفاده ارزهای منطقه‌یی خودداری کنند.

به گفته‌ی او، پس از این با کسانی‌که در داد و ستدهای‌شان از ارز‌های خارجی کار می‌گیرند، برخورد قانونی می‌شود.

سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «برای باشندگان این ولایت‌ها دونیم ماه وقت داد شد تا تمام دادوستد‌شان را به افغانی انجام دهند و از استفاده ارز‌های منطقه‌یی خودداری کنند.»

همزمان با این، برخی از باشندگان در جنوب کشور این اقدام بانک مرکزی را در زمینه حفظ ثبات پول افغانی در برابر ارز خارجی مهم می‌دانند.

محمد اکرم، باشنده کندهار، گفت: «این‌که در هر کشور هویت ملی‌اش پول آن کشور می‌باشد، هویت ملی ما نیز کلدار نه بلکه پول افغانی می‌باشد.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که از اقدام بانک مرکزی کشور از بهر ترویج پول افغانی در بازار‌های کشور استقبال می‌کند.

خان محمد سرفراز باز، رییس دارالانشاء اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «خوشبختانه خبر شدیم و این‌که آمارش دقیق است یا نه، تا جایی که ما خبر داریم، ۱۰۰ میلیارد افغانی چاپ شده و زیاد یا کمی آن به کشور آمده و ما می‌بینیم که پول افغانی جدید جاگزین پول‌های سابقه و مندرس شده است.»

هرچند مسوولان در بانک مرکزی کشور از چاپ بانک‌نوت‌های جدید با امضاء مسوولان در امارت اسلامی چیزی نمی‌گویند، اما این پول‌های تازه چاپ شده در بازار‌های کشور از سوی این بانک تزریق شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره