Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار نزدیک به ۹۰ پروژه در کشور

وزارت فواید عامه ‌گفته است که کار نزدیک به ۹۰ پروژه به ارزش بیش از ۲ میلیارد افغانی در سراسر کشور آغاز شده است.

اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه به طلوع‌نیوز گفته است که این پروژه‌ها برای بیش از ۱۵هزار نفر در کشور به‌گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار فراهم می‌کند.

پروژه‌های حفظ و مراقبتی شامل ساخت بزرگ‌راه‌ها، سرک‌ها، دیوارهای استنادی و پل‌ و پلچک‌ می‌شود.

اشرف حق شناس گفت: «وزارت فواید عامه در سال ۱۴۰۲ ه ش از بودجه انکشافی ۶۸ پروژه را به ارزش بیش از ۱میلیارد و ۸۵۵ میلوین افغانی و از بودجه عادی ۲۱ پروژه را به ارزش بیشتر از ۳۱۶ میلیون افغانی تطبیق می‌نماید.»

شماری از باشند‌گان کابل با استقبال از آغاز پروژه‌های توسعه‌ای می‌گویند که فراهم شدن زمینه کار در تقویت اقتصاد خانواده‌ها اثر مثبت دارد.

روحید الله، باشنده کابل گفت: «اگر زمینه کار را برای مردم فراهم بسازند، مردم می‌تواند شب که طرف خانه می‌رود یک لقمه نان ببرد و دست به کارهای خلاف نزنند.»

از سویی‌هم، آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای عملی ساختن پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور، نیاز است تا مشکلات سیاسی حل شود.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «برای جلب اعتماد بیشتر و کشاندن پای نهادهای کلان مالی به اقتصاد افغانستان، یک سلسله شرایط می‌طلبد که شرایط می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی باشد. تا زمانی‌که حکومت افغانستان به شرایط سیاسی جهان و قوانین و اصول جهانی تن ندهد، مطمئنا نهادها حاضر نمی‌شوند دست یاری به وضعیت اقتصادی افغانستان پیش بکنند.»

مسوولان در وزارت فواید عامه همچنان گفته‌اند که این وزارت است که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، کار ۱۲۵ پروژه را به ارزش ۴۲۱ میلیون افغانی تکمیل کرده است.

آغاز کار نزدیک به ۹۰ پروژه در کشور

آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای عملی ساختن پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور، نیاز است تا مشکلات سیاسی حل شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه ‌گفته است که کار نزدیک به ۹۰ پروژه به ارزش بیش از ۲ میلیارد افغانی در سراسر کشور آغاز شده است.

اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه به طلوع‌نیوز گفته است که این پروژه‌ها برای بیش از ۱۵هزار نفر در کشور به‌گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار فراهم می‌کند.

پروژه‌های حفظ و مراقبتی شامل ساخت بزرگ‌راه‌ها، سرک‌ها، دیوارهای استنادی و پل‌ و پلچک‌ می‌شود.

اشرف حق شناس گفت: «وزارت فواید عامه در سال ۱۴۰۲ ه ش از بودجه انکشافی ۶۸ پروژه را به ارزش بیش از ۱میلیارد و ۸۵۵ میلوین افغانی و از بودجه عادی ۲۱ پروژه را به ارزش بیشتر از ۳۱۶ میلیون افغانی تطبیق می‌نماید.»

شماری از باشند‌گان کابل با استقبال از آغاز پروژه‌های توسعه‌ای می‌گویند که فراهم شدن زمینه کار در تقویت اقتصاد خانواده‌ها اثر مثبت دارد.

روحید الله، باشنده کابل گفت: «اگر زمینه کار را برای مردم فراهم بسازند، مردم می‌تواند شب که طرف خانه می‌رود یک لقمه نان ببرد و دست به کارهای خلاف نزنند.»

از سویی‌هم، آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای عملی ساختن پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور، نیاز است تا مشکلات سیاسی حل شود.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «برای جلب اعتماد بیشتر و کشاندن پای نهادهای کلان مالی به اقتصاد افغانستان، یک سلسله شرایط می‌طلبد که شرایط می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی باشد. تا زمانی‌که حکومت افغانستان به شرایط سیاسی جهان و قوانین و اصول جهانی تن ندهد، مطمئنا نهادها حاضر نمی‌شوند دست یاری به وضعیت اقتصادی افغانستان پیش بکنند.»

مسوولان در وزارت فواید عامه همچنان گفته‌اند که این وزارت است که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، کار ۱۲۵ پروژه را به ارزش ۴۲۱ میلیون افغانی تکمیل کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره