Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست امارت اسلامی بر مشارکت در طرح یک کمربند یک‌راه

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرا در دیدار با سفیر چین در کابل خواهان مشارکت افغانستان در طرح "یک کمربند یک راه" شده است.

عبدالسلام حنفی گفته است که در تلاش وصل‌سازی افغانستان از طریق دهلیز‌های مختلف با این پروژه‌اند.

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که وصل افغانستان به طرح یک کمربند یک راه در رشد اقتصادی افغانستان سودمند است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «پیوستن افغانستان به پروژه کلان یک کمربند یک جاده باعث ادغام اقتصاد افغانستان به اقتصاد منطقه و جهان خواهد شد و باعث تحرک تجارت و رشد و توسعه اقتصادی افغانستان خواهد شد همچنین موقعیت ترانزیتی جیو اکانیمیک افغانستان را ارتقاع خواهد داد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که اتصال افغانستان به راه ابریشم یا طرح یک کمربند یک جاده، می‌تواند میزان داد و ستد افغانستان را با کشور‌های منطقه افزایش دهد.

خانجان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «فوق‌العاده تأثیر داره برای شما معلوم است که ما با چین تجارت داریم نه تنها با چین با تایوان، تایلند، کوریا و این کشور‌ها و ما از راه بحر این کار را می‌کنیم یکی ما از وابسته‌گی خلاص می‌شویم و جنس ما که از قرغیز می‌آید و در رشد تجارت بسیار تأثیر داره.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای وصل افغانستان به طرح یک کمربند یک جاده نیاز است تا کشور‌های منطقه و بانک جهانی از نگاه مالی افغانستان را پشتیبانی کنند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به منظور رسیدن چنین خط به افغانستان و اشتراک افغانستان در حقیقت گرفتن امتیاز خوب یک چیز واضح است که بانک جهانی و منابع تمویلی فوق‌العاده کشور‌های شمالی نقش داره.»

طرح "کمربند و جاده" یا جاده تازه ابریشم را رییس‌جمهور چین با الهام‌گیری از راه ابریشم در ۲۰۱۳ ارایه کرد. این طرح با هزینه ۱۳۰۰ میلیارد دالر از سوی چین برای ساخت هزار‌ها کیلومتر جاده، راه‌آهن و مسیر‌های آبی و هوایی در نظر گرفته شده است.

خواست امارت اسلامی بر مشارکت در طرح یک کمربند یک‌راه

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای وصل افغانستان به طرح یک کمربند یک جاده نیاز است تا کشور‌های منطقه و بانک جهانی از نگاه مالی افغانستان را پشتیبانی کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرا در دیدار با سفیر چین در کابل خواهان مشارکت افغانستان در طرح "یک کمربند یک راه" شده است.

عبدالسلام حنفی گفته است که در تلاش وصل‌سازی افغانستان از طریق دهلیز‌های مختلف با این پروژه‌اند.

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که وصل افغانستان به طرح یک کمربند یک راه در رشد اقتصادی افغانستان سودمند است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «پیوستن افغانستان به پروژه کلان یک کمربند یک جاده باعث ادغام اقتصاد افغانستان به اقتصاد منطقه و جهان خواهد شد و باعث تحرک تجارت و رشد و توسعه اقتصادی افغانستان خواهد شد همچنین موقعیت ترانزیتی جیو اکانیمیک افغانستان را ارتقاع خواهد داد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که اتصال افغانستان به راه ابریشم یا طرح یک کمربند یک جاده، می‌تواند میزان داد و ستد افغانستان را با کشور‌های منطقه افزایش دهد.

خانجان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «فوق‌العاده تأثیر داره برای شما معلوم است که ما با چین تجارت داریم نه تنها با چین با تایوان، تایلند، کوریا و این کشور‌ها و ما از راه بحر این کار را می‌کنیم یکی ما از وابسته‌گی خلاص می‌شویم و جنس ما که از قرغیز می‌آید و در رشد تجارت بسیار تأثیر داره.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای وصل افغانستان به طرح یک کمربند یک جاده نیاز است تا کشور‌های منطقه و بانک جهانی از نگاه مالی افغانستان را پشتیبانی کنند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به منظور رسیدن چنین خط به افغانستان و اشتراک افغانستان در حقیقت گرفتن امتیاز خوب یک چیز واضح است که بانک جهانی و منابع تمویلی فوق‌العاده کشور‌های شمالی نقش داره.»

طرح "کمربند و جاده" یا جاده تازه ابریشم را رییس‌جمهور چین با الهام‌گیری از راه ابریشم در ۲۰۱۳ ارایه کرد. این طرح با هزینه ۱۳۰۰ میلیارد دالر از سوی چین برای ساخت هزار‌ها کیلومتر جاده، راه‌آهن و مسیر‌های آبی و هوایی در نظر گرفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره