Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تمایل بازرگانان چینایی به خرید جلغوزه افغانستان

شماری از بازرگانان چینایی به هدف سرمایه‌گذاری و خرید جلغوزه، به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رفته‌اند.

این بازرگانان می‌گویند که جلغوزه افغانستان از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است و تلاش می‌کنند تا زمینه بازاریابی خوبی را برای آن در چین فراهم کنند.

جیانگ، بازرگان چینایی گفت: «ما جلغوزه را ارزیابی کردیم و کیفیت آن امسال نسبت به سال گذشته خیلی بهتر است. اندازه آن نیز بزرگ است و همچنان کیفیت آن هم نیز بهبود یافته است. ما جلغوزه‌ی بیش‌تر را خریداری کرده‌ایم و به چین صادر خواهیم کرد.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا، سفر بازرگانان چینی را به این ولایت در افزایش صادرات جلغوزه، مفید می‌داند.

حسيب‌الله گردیزی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا گفت: «از ولایت پکتیا به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی جلغوزه پروسس شده صادر می‌شود. از آمدن بازرگانان چینایی به ولایت پکتیا خوشبین هستیم و این در افزایش صادرات ما یک دستآورد بزرگی خواهد بود.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان نیز می‌گویند که هم اکنون جلغوزه به گونه‌ی فنی و معیاری در کشور گردآوری و نگهداری نمی‌شود و مسوولان باید برای حل این چالش، تلاش کنند.

محبوب‌الله محمدی، بازرگان گفت: «نظر به سال‌های گذشته قیمت جلغوزه ما افزایش پنجاه درصدی دارد وافزایش آن نسبت به بازارهای جهانی بیش‌تر است.»

گفته می‌شود که هم اکنون جلغوزه افغانستان افزون بر امریکا، به برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی نیز صادر می‌شود، اما بازرگانان می‌گویند که حکومت سرپرست باید در بخش پروسس معیاری جلغوزه، با آنان همکاری کنند.

تمایل بازرگانان چینایی به خرید جلغوزه افغانستان

این بازرگانان می‌گویند که جلغوزه افغانستان از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است و تلاش می‌کنند تا زمینه بازاریابی خوبی را برای آن در چین فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان چینایی به هدف سرمایه‌گذاری و خرید جلغوزه، به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رفته‌اند.

این بازرگانان می‌گویند که جلغوزه افغانستان از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است و تلاش می‌کنند تا زمینه بازاریابی خوبی را برای آن در چین فراهم کنند.

جیانگ، بازرگان چینایی گفت: «ما جلغوزه را ارزیابی کردیم و کیفیت آن امسال نسبت به سال گذشته خیلی بهتر است. اندازه آن نیز بزرگ است و همچنان کیفیت آن هم نیز بهبود یافته است. ما جلغوزه‌ی بیش‌تر را خریداری کرده‌ایم و به چین صادر خواهیم کرد.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا، سفر بازرگانان چینی را به این ولایت در افزایش صادرات جلغوزه، مفید می‌داند.

حسيب‌الله گردیزی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا گفت: «از ولایت پکتیا به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی جلغوزه پروسس شده صادر می‌شود. از آمدن بازرگانان چینایی به ولایت پکتیا خوشبین هستیم و این در افزایش صادرات ما یک دستآورد بزرگی خواهد بود.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان نیز می‌گویند که هم اکنون جلغوزه به گونه‌ی فنی و معیاری در کشور گردآوری و نگهداری نمی‌شود و مسوولان باید برای حل این چالش، تلاش کنند.

محبوب‌الله محمدی، بازرگان گفت: «نظر به سال‌های گذشته قیمت جلغوزه ما افزایش پنجاه درصدی دارد وافزایش آن نسبت به بازارهای جهانی بیش‌تر است.»

گفته می‌شود که هم اکنون جلغوزه افغانستان افزون بر امریکا، به برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی نیز صادر می‌شود، اما بازرگانان می‌گویند که حکومت سرپرست باید در بخش پروسس معیاری جلغوزه، با آنان همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره