Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه جهانی خوراک از کمک ۱۰۰ میلیون دالری بانک توسعه‌ آسیایی استقبال کرد

برنامه جهانی خوراک از کمک ۱۰۰ میلیون دالری بانک توسعه‌ آسیایی ستایش کرده است.

برنامه جهانی خوراک گفته است که این نهاد با دریافت این کمک‌ قادر خواهد شد تا در یک سال برای بیش از ۱ اعشاریه ۳ میلیون نفر در افغانستان که با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند، کمک کند.

شاه وی لی، رییس برنامه جهانی خوراک برای افغانستان گفته است: «این کمک در مرحله حساس برای افغانستان صورت می‌گیرد، جایی که پانزده میلیون نفر با گرسنگی روبه‌رو هستند و به دلیل کمبود شدید بودجه، برنامه جهانی خوراک تنها می‌تواند به سه میلیون نفر کمک‌های غذایی اضطراری برساند. ما از این کمک سخاوت‌مندانه بانک توسعه آسیایی که به ما کمک می‌کند تا قبل از زمستان به خانواده‌های نیازمند دست‌رسی پیدا کنیم، سپاسگزاریم.»

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان گفت: «بخشی از این کمک‌ها بالای آموزش‌های مسلکی برای خانم‌ها، خانم‌های که دارای عدم مصوونیت غذایی هستند، برای آن‌ها به مصرف خواهد رسید.»

همزمان با این، بانک جهانی در گزارشی گفته است که چالش‌های اقتصادی افغانستان به علت کاهش کمک‌های جهانی بیشتر شده است و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که خدمات که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، در گذشته میلادی ۶ اعشاریه ۵ درصد کاهش یافته و بخش کشاورزی که ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، نی در ۲۰۲۲ به دلیل آب و هوای نامساعد، و کمبود منابع ۶ اعشاریه ۶ درصد کاهش یافته است.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «اقتصاد افغانستان شکننده است. به شدت به پشتیبانی کشورهای خارجی متکی است و سکتور خصوصی آن ضعیف است. برای بهبود، این کشور باید هزینه‌های سرمایه انسانی، خدمات اساسی و تاب‌آوری آب و هوا را در اولویت قرار دهد و به سیاست‌های مضر جنسیتی رسیدگی کند.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که برای رشد اقتصاد در کشور نیاز است تا محدودیت‌های جهانی در بخش اقتصادی از میان برداشته شود.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «طرح‌های اقتصادی روی دست گرفته شود، افغانستان با دنیا به تعامل سیاسی برسد، یقینا ما خیلی مشکلات اقتصادی را می‌توانیم حل بسازیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای رشد اقتصاد در کشور برنامه‌هایی روی دست دارد.

پیش از این بانک توسعه‌ آسیایی از کمک‌ ۴۰۰ میلیون دالری به افغانستان خبر داده و گفته بود که این کمک‌ها از سوی نهادهای سازمان ملل متحد هزینه خواهد شد.

برنامه جهانی خوراک از کمک ۱۰۰ میلیون دالری بانک توسعه‌ آسیایی استقبال کرد

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که برای رشد اقتصاد در کشور نیاز است تا محدودیت‌های جهانی در بخش اقتصادی از میان برداشته شود.

Thumbnail

برنامه جهانی خوراک از کمک ۱۰۰ میلیون دالری بانک توسعه‌ آسیایی ستایش کرده است.

برنامه جهانی خوراک گفته است که این نهاد با دریافت این کمک‌ قادر خواهد شد تا در یک سال برای بیش از ۱ اعشاریه ۳ میلیون نفر در افغانستان که با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند، کمک کند.

شاه وی لی، رییس برنامه جهانی خوراک برای افغانستان گفته است: «این کمک در مرحله حساس برای افغانستان صورت می‌گیرد، جایی که پانزده میلیون نفر با گرسنگی روبه‌رو هستند و به دلیل کمبود شدید بودجه، برنامه جهانی خوراک تنها می‌تواند به سه میلیون نفر کمک‌های غذایی اضطراری برساند. ما از این کمک سخاوت‌مندانه بانک توسعه آسیایی که به ما کمک می‌کند تا قبل از زمستان به خانواده‌های نیازمند دست‌رسی پیدا کنیم، سپاسگزاریم.»

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان گفت: «بخشی از این کمک‌ها بالای آموزش‌های مسلکی برای خانم‌ها، خانم‌های که دارای عدم مصوونیت غذایی هستند، برای آن‌ها به مصرف خواهد رسید.»

همزمان با این، بانک جهانی در گزارشی گفته است که چالش‌های اقتصادی افغانستان به علت کاهش کمک‌های جهانی بیشتر شده است و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که خدمات که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، در گذشته میلادی ۶ اعشاریه ۵ درصد کاهش یافته و بخش کشاورزی که ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، نی در ۲۰۲۲ به دلیل آب و هوای نامساعد، و کمبود منابع ۶ اعشاریه ۶ درصد کاهش یافته است.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «اقتصاد افغانستان شکننده است. به شدت به پشتیبانی کشورهای خارجی متکی است و سکتور خصوصی آن ضعیف است. برای بهبود، این کشور باید هزینه‌های سرمایه انسانی، خدمات اساسی و تاب‌آوری آب و هوا را در اولویت قرار دهد و به سیاست‌های مضر جنسیتی رسیدگی کند.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که برای رشد اقتصاد در کشور نیاز است تا محدودیت‌های جهانی در بخش اقتصادی از میان برداشته شود.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «طرح‌های اقتصادی روی دست گرفته شود، افغانستان با دنیا به تعامل سیاسی برسد، یقینا ما خیلی مشکلات اقتصادی را می‌توانیم حل بسازیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای رشد اقتصاد در کشور برنامه‌هایی روی دست دارد.

پیش از این بانک توسعه‌ آسیایی از کمک‌ ۴۰۰ میلیون دالری به افغانستان خبر داده و گفته بود که این کمک‌ها از سوی نهادهای سازمان ملل متحد هزینه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره