Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف کانتینر‌های اقلام ترانزیتی بازرگانان افغان در بندر کراچی

اتحادیه واردکنندگان و بارچالانان افغان مقیم چین از متوقف شدن بیش از هزار کانتینر اقلام ترانزیتی بازرگانان در بندر کراچی شکایت می‌کند.

رییس این اتحادیه می‌گوید که پاکستان بی‌نظرداشت قوانین بین‌المللی با متوقف کردن کالا‌های بازرگانی ترانزیتی میلیون‌ها دالر به بازرگانان افغان زیان وارد کرده است.

خان آغا گل‌زاد، رییس اتحادیه واردکنندگان و بارچالانان افغان مقیم کشور چین، گفت: «اکثریت اقلام وارداتی، از راه ترانزیت پاکستان ممنوع شده که آن‌ها عبارت‌اند از، البسه، رخت، تایر، مواد ساختمانی می‌باشد.»

برخی از بازرگانان از حکومت سرپرست می‌خواهند که چالش‌های بازرگانان کشور را در بندر کراچی با حکومت پاکستان از مجرای دیپلوماتیک حل کند.

احمد ضیاء نیک‌اندیش، بازرگان، گفت: «در بندر کراچی تقریبا ۲۰ تا ۲۵ کانتینر ما متوقف است که ما از کشور دوبی و کشور چین بارگیری داریم.»

زلمی سروری، بازرگان دیگر، گفت: «بندر کراچی آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای تاجران‌مان است. از همین خاطر تجار علاقه‌مند است تا از همین راه اموال خود را انتقال بدهند. راه بدیل هم است مثل بندر عبار و راه ازبیکستان لیکن از این راه‌ها انتقال کالا‌های بازرگانی طولانی‌تر می‌شود.»

با افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل، بازرگانان افغان همواره از فشار‌های عمدی حکومت پاکستان در برابر سکتور خصوصی در بندر کراچی و مرز تورخم سخن می‌زنند.

اتاق تجارت مشترک افغانستان- پاکستان نیز روز گذشته محدودیت‌های تازه وضع شده در بخش ترانزیت از سوی پاکستان را خلاف اصول جهانی خوانده بود.

توقف کانتینر‌های اقلام ترانزیتی بازرگانان افغان در بندر کراچی

با افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل، بازرگانان افغان همواره از فشار‌های عمدی حکومت پاکستان در برابر سکتور خصوصی در بندر کراچی و مرز تورخم سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه واردکنندگان و بارچالانان افغان مقیم چین از متوقف شدن بیش از هزار کانتینر اقلام ترانزیتی بازرگانان در بندر کراچی شکایت می‌کند.

رییس این اتحادیه می‌گوید که پاکستان بی‌نظرداشت قوانین بین‌المللی با متوقف کردن کالا‌های بازرگانی ترانزیتی میلیون‌ها دالر به بازرگانان افغان زیان وارد کرده است.

خان آغا گل‌زاد، رییس اتحادیه واردکنندگان و بارچالانان افغان مقیم کشور چین، گفت: «اکثریت اقلام وارداتی، از راه ترانزیت پاکستان ممنوع شده که آن‌ها عبارت‌اند از، البسه، رخت، تایر، مواد ساختمانی می‌باشد.»

برخی از بازرگانان از حکومت سرپرست می‌خواهند که چالش‌های بازرگانان کشور را در بندر کراچی با حکومت پاکستان از مجرای دیپلوماتیک حل کند.

احمد ضیاء نیک‌اندیش، بازرگان، گفت: «در بندر کراچی تقریبا ۲۰ تا ۲۵ کانتینر ما متوقف است که ما از کشور دوبی و کشور چین بارگیری داریم.»

زلمی سروری، بازرگان دیگر، گفت: «بندر کراچی آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای تاجران‌مان است. از همین خاطر تجار علاقه‌مند است تا از همین راه اموال خود را انتقال بدهند. راه بدیل هم است مثل بندر عبار و راه ازبیکستان لیکن از این راه‌ها انتقال کالا‌های بازرگانی طولانی‌تر می‌شود.»

با افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل، بازرگانان افغان همواره از فشار‌های عمدی حکومت پاکستان در برابر سکتور خصوصی در بندر کراچی و مرز تورخم سخن می‌زنند.

اتاق تجارت مشترک افغانستان- پاکستان نیز روز گذشته محدودیت‌های تازه وضع شده در بخش ترانزیت از سوی پاکستان را خلاف اصول جهانی خوانده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره