Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کابل و تهران؛ در راستای همکاری‌های جدید اقتصادی

هیات اقتصادی ایران با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان روی برخی موارد به‌ویژه در بخش‌ توسعه تجارت به توافق رسیده‌اند. 

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان ‌گفته است که در بخش‌های ایجاد اتاق مشترک میان افغانستان و ایران، توسعه تجارت، فراهم‌سازی سهولت‌ها در بخش ترانزیت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توافق کرده‌اند. 

آقای کاظمی قمی گفته است: «راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و افغانستان، یکی از مسیرهایی اند که در شناساندن ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصادی دو کشور، در معرفی شرکت‌ها و کارآفرینی بانک‌های اقتصادی، وظیفه اتاق مشترک ایران و افغانستان است و این یکی از موضوعات است که روی آن توفق داریم.»

سرادر یعقوب علی نظری، والی استان خراسان رضوی گفت: «آمادگی داریم در حوزه زراعت، آموزش‌ها و مراودات مهارتی و آموزشی را ان‌شاءالله برقرار بکنیم.»

در همین حال، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که می‌کوشند تا میزان داد و ستد به ویژه میزان صادرات با ایران را بیشتر بسازند.

آقای عزیزی در این باره گفت: «تجارت افغانستان یا بیلانس‌اش همیشه بسیار تفاوت بزرگ داشته. صادرات از طرف ما در حدود بیست میلیون دالر بوده و از طرف ایران، در حدود دو میلیارد است.»

عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است:  «ما در این شب و روزها ب دنبال این هستیم که خصوصیت خاک هر ولایت را پیدا بکنیم و مطابق با همان خصوصیت، از آن استفاده کنیم و در همین عرصه از تخم‌های تحقیق شده از کشور ایران استفاده کنیم.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند که هزینه انتقال کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران بلند است و باید در بخش کاهش آن توجه شود. 

در بخش از این نشست، رییس اداره راه‌آهن افغانستان پیمان حمل و نقل از قطعه سوم راه‌آهن خواف - هرات را با مسوولان ایرانی امضا کرده است.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان گفته است: «۶۲ کیلومتر است که افغانستان را با اروپا وصل می‌کند.»

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با هیات اقتصادی ایران درباره تعامل افغانستان با ایران گفت‌وگو کرده و افزوده است که مشکل امنیت و تولید مواد مخدر در افغانستان حل شده و زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی فراهم شده است.

این درحالی‌ست که بیش از هشتاد بازرگان ایرانی روز یک‌شنبه هفته روان به هدف بررسی سهولت‌ها به بازرگان و توسعه تجارت میان ایران وافغانستان وارد کابل شد.

کابل و تهران؛ در راستای همکاری‌های جدید اقتصادی

در همین حال، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که می‌کوشند تا میزان داد و ستد به ویژه میزان صادرات با ایران را بیشتر بسازند.

Thumbnail

هیات اقتصادی ایران با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان روی برخی موارد به‌ویژه در بخش‌ توسعه تجارت به توافق رسیده‌اند. 

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان ‌گفته است که در بخش‌های ایجاد اتاق مشترک میان افغانستان و ایران، توسعه تجارت، فراهم‌سازی سهولت‌ها در بخش ترانزیت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توافق کرده‌اند. 

آقای کاظمی قمی گفته است: «راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و افغانستان، یکی از مسیرهایی اند که در شناساندن ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصادی دو کشور، در معرفی شرکت‌ها و کارآفرینی بانک‌های اقتصادی، وظیفه اتاق مشترک ایران و افغانستان است و این یکی از موضوعات است که روی آن توفق داریم.»

سرادر یعقوب علی نظری، والی استان خراسان رضوی گفت: «آمادگی داریم در حوزه زراعت، آموزش‌ها و مراودات مهارتی و آموزشی را ان‌شاءالله برقرار بکنیم.»

در همین حال، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که می‌کوشند تا میزان داد و ستد به ویژه میزان صادرات با ایران را بیشتر بسازند.

آقای عزیزی در این باره گفت: «تجارت افغانستان یا بیلانس‌اش همیشه بسیار تفاوت بزرگ داشته. صادرات از طرف ما در حدود بیست میلیون دالر بوده و از طرف ایران، در حدود دو میلیارد است.»

عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است:  «ما در این شب و روزها ب دنبال این هستیم که خصوصیت خاک هر ولایت را پیدا بکنیم و مطابق با همان خصوصیت، از آن استفاده کنیم و در همین عرصه از تخم‌های تحقیق شده از کشور ایران استفاده کنیم.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند که هزینه انتقال کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران بلند است و باید در بخش کاهش آن توجه شود. 

در بخش از این نشست، رییس اداره راه‌آهن افغانستان پیمان حمل و نقل از قطعه سوم راه‌آهن خواف - هرات را با مسوولان ایرانی امضا کرده است.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان گفته است: «۶۲ کیلومتر است که افغانستان را با اروپا وصل می‌کند.»

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با هیات اقتصادی ایران درباره تعامل افغانستان با ایران گفت‌وگو کرده و افزوده است که مشکل امنیت و تولید مواد مخدر در افغانستان حل شده و زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی فراهم شده است.

این درحالی‌ست که بیش از هشتاد بازرگان ایرانی روز یک‌شنبه هفته روان به هدف بررسی سهولت‌ها به بازرگان و توسعه تجارت میان ایران وافغانستان وارد کابل شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره