Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ده‌ها هزار تن زغال‌سنگ در پایتخت به بازار عرضه می‌شود

با سرد شدن هوا در پایتخت، وزارت معادن و پترولیم از قرارداد ۵۰ هزار تُن زغال‌سنگ با کیفیت برای فروش به مردم با یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که قرار است تا پانزدهم ماه عقرب سال روان، با همکاری شهرداری کابل در ۲۲ ناحیه پایتخت مکان‌های را برای فروش زغال‌سنگ اختصاص دهند.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «برای این‌که زغال با کیفیت به باشندگان عرضه شود و در بخش توزیع که برای تمام باشندگان برسد با شهرداری کابل هماهنگ است که برای باشندگان هر ناحیه زغال می‌رساند.»

برخی از باشندگان پایتخت و زغال‌فروشان از این اقدام وزارت معادن و پترولیم استقبال می‌کنند و می‌گویند که به علت مسدود بودن گذرگاه سالنگ بهای مواد‌سوختی به ویژه زغال‌سنگ در بازار‌ها افزایش یافته است.

عبدالمنان پوپل، فروشنده، گفت: «نظر به پارسال امسال یک ۴ الی ۵ صد بلند شده بخاطری که سالنگ‌ها بند است سالنگ‌ها باز شود قیمت زغال پایین می‌شود.»

سید مهدی، باشنده پایتخت، گفت: «فعلا زغال‌سنگ و چوب قیمت است و ضعیت اقتصادی مردم خوب نیست از دولت تقاضای ما همین است که در قیمت این ها توجه کنند.»

نماینده شهرداری کابل از آمادگی‌ها برای تعیین مکان در هر ناحیه خبر می‌دهد و تأکید می‌ورزد که از بهای موادسوخت به گونه‌ی جدی نظارت خواهد کرد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «مشخص کردن مکان در ناحیه‌های شهر کابل، نظارت از نرخ مشخص شده که زیاد سر مردم فروخته نشود وظیفه شهر داری کابل است و وزارت پترولیم و معادن در قسمت انتقال و کیفیت سنجی زغال‌سنگ مسوولیت دارند.»

در حالی‌که باشندگان کابل از عدم توانایی مردم برای خرید مواد‌سوختی به ویژه زغال‌سنگ برای گرم نگه‌داشتن خانه‌های‌شان در فصل سرما سخن می‌زنند، اما شهرداری کابل می‌افزاید که بهای یک تُن زغال‌سنگ با کیفیت را ۹ هزار افغانی تعیین کرده است.

ده‌ها هزار تن زغال‌سنگ در پایتخت به بازار عرضه می‌شود

نماینده شهرداری کابل از آمادگی‌ها برای تعیین مکان در هر ناحیه خبر می‌دهد و تأکید می‌ورزد که از بهای موادسوخت به گونه‌ی جدی نظارت خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

با سرد شدن هوا در پایتخت، وزارت معادن و پترولیم از قرارداد ۵۰ هزار تُن زغال‌سنگ با کیفیت برای فروش به مردم با یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که قرار است تا پانزدهم ماه عقرب سال روان، با همکاری شهرداری کابل در ۲۲ ناحیه پایتخت مکان‌های را برای فروش زغال‌سنگ اختصاص دهند.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «برای این‌که زغال با کیفیت به باشندگان عرضه شود و در بخش توزیع که برای تمام باشندگان برسد با شهرداری کابل هماهنگ است که برای باشندگان هر ناحیه زغال می‌رساند.»

برخی از باشندگان پایتخت و زغال‌فروشان از این اقدام وزارت معادن و پترولیم استقبال می‌کنند و می‌گویند که به علت مسدود بودن گذرگاه سالنگ بهای مواد‌سوختی به ویژه زغال‌سنگ در بازار‌ها افزایش یافته است.

عبدالمنان پوپل، فروشنده، گفت: «نظر به پارسال امسال یک ۴ الی ۵ صد بلند شده بخاطری که سالنگ‌ها بند است سالنگ‌ها باز شود قیمت زغال پایین می‌شود.»

سید مهدی، باشنده پایتخت، گفت: «فعلا زغال‌سنگ و چوب قیمت است و ضعیت اقتصادی مردم خوب نیست از دولت تقاضای ما همین است که در قیمت این ها توجه کنند.»

نماینده شهرداری کابل از آمادگی‌ها برای تعیین مکان در هر ناحیه خبر می‌دهد و تأکید می‌ورزد که از بهای موادسوخت به گونه‌ی جدی نظارت خواهد کرد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «مشخص کردن مکان در ناحیه‌های شهر کابل، نظارت از نرخ مشخص شده که زیاد سر مردم فروخته نشود وظیفه شهر داری کابل است و وزارت پترولیم و معادن در قسمت انتقال و کیفیت سنجی زغال‌سنگ مسوولیت دارند.»

در حالی‌که باشندگان کابل از عدم توانایی مردم برای خرید مواد‌سوختی به ویژه زغال‌سنگ برای گرم نگه‌داشتن خانه‌های‌شان در فصل سرما سخن می‌زنند، اما شهرداری کابل می‌افزاید که بهای یک تُن زغال‌سنگ با کیفیت را ۹ هزار افغانی تعیین کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره