Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت معادن: پنجمین مزایده‌ی زمرد پنجشیر برگزار شد

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای پنجمین‌بار مقداری از زمرد استخراج‌شده از معادن پنجشیر را از طریق "مزایده" به بهای بیش از ۱۱۷ هزار دالر امریکایی به فروش رسانده است .

به گفته این وزارت، در پنج دور استخراج و مزایده‌ی فروش زمرد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی بدست آمده است.

سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این مقدار زمرد به بهای بیش از ۱۱۷ هزار دالر امریکایی به فروش رسیده است.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «تاکنون پنج داوطلبی و یا هم مزایده یا مزایده صورت گرفته و دیروز تقریباً در حدود ۲ هزار و ۵۹ قیراط زمرد استخراج شده به قیمت ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ دالر امریکایی از طریق داوطلبی و یاهم مزایده آزاد به فروش رسانیده شد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز با اشاره به فراهم شدن زمینه کار برای باشندگان ولایت پنجشیر استخراج قانونی زمرد را در رشد اقتصاد کشور سودمند می‌داند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «این‌که تابع قانون شدن این پروسه، این بسیار مهم است. سوم این که چگونه بتوانیم که معادن پنجیشر را به طور شاید و باید، اخراج کنیم.» 

از سوی دیگر برخی از آگاهان با اشاره به بازار خوب سنگ‌های قیمتی، به این باوراند که گسترش استخراج معیاری سنگ‌های قیمتی همچون زمرد، می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور تحول مثبت به میان بیاورد.

شمس الرحمن احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «باید یک مکانیسم به درستی ترتیب داده شود و روند استخراج ادامه یابد و این سنگ‌های قیمتی می‌تواند اثرات مثبتی بر آینده اقتصاد افغانستان داشته باشد.»

بربنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، در ولایت پنجشیر یک هزار و ۲۰۰ معادن زمرد تثبیت شده و استخراج روی ۴۰۰ معادن در این ولایت از سوی این وزارت به شرکت‌هایی داخلی اجازه داده شده است.

این وزارت تاکید می‌ورزد که روند استخراج معادن زمرد به شدت از سوی مسوولان این وزارت نظارت می‌شوند.

وزارت معادن: پنجمین مزایده‌ی زمرد پنجشیر برگزار شد

این وزارت تاکید می‌ورزد که روند استخراج معادن زمرد به شدت از سوی مسوولان این وزارت نظارت می‌شوند.

Thumbnail

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای پنجمین‌بار مقداری از زمرد استخراج‌شده از معادن پنجشیر را از طریق "مزایده" به بهای بیش از ۱۱۷ هزار دالر امریکایی به فروش رسانده است .

به گفته این وزارت، در پنج دور استخراج و مزایده‌ی فروش زمرد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی بدست آمده است.

سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این مقدار زمرد به بهای بیش از ۱۱۷ هزار دالر امریکایی به فروش رسیده است.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «تاکنون پنج داوطلبی و یا هم مزایده یا مزایده صورت گرفته و دیروز تقریباً در حدود ۲ هزار و ۵۹ قیراط زمرد استخراج شده به قیمت ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ دالر امریکایی از طریق داوطلبی و یاهم مزایده آزاد به فروش رسانیده شد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز با اشاره به فراهم شدن زمینه کار برای باشندگان ولایت پنجشیر استخراج قانونی زمرد را در رشد اقتصاد کشور سودمند می‌داند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «این‌که تابع قانون شدن این پروسه، این بسیار مهم است. سوم این که چگونه بتوانیم که معادن پنجیشر را به طور شاید و باید، اخراج کنیم.» 

از سوی دیگر برخی از آگاهان با اشاره به بازار خوب سنگ‌های قیمتی، به این باوراند که گسترش استخراج معیاری سنگ‌های قیمتی همچون زمرد، می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور تحول مثبت به میان بیاورد.

شمس الرحمن احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «باید یک مکانیسم به درستی ترتیب داده شود و روند استخراج ادامه یابد و این سنگ‌های قیمتی می‌تواند اثرات مثبتی بر آینده اقتصاد افغانستان داشته باشد.»

بربنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، در ولایت پنجشیر یک هزار و ۲۰۰ معادن زمرد تثبیت شده و استخراج روی ۴۰۰ معادن در این ولایت از سوی این وزارت به شرکت‌هایی داخلی اجازه داده شده است.

این وزارت تاکید می‌ورزد که روند استخراج معادن زمرد به شدت از سوی مسوولان این وزارت نظارت می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره