Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شوکت میرضیایف: موانع از سر راه تجارت بدون محدودیت در منطقه باید حذف شود

شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان در شانزدهمین نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) خواهان کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شده است.

آقای میرضیایف افزوده که در این نشست درباره راه‌اندازی پروژه افغان-ترانس نیز گفت‌وگو شده است.

نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی ( ایکو) بی حضور نماینده‌ای از امارت اسلامی در تاشکند ازبیکستان برگزار شد.

رییس جمهور ازبیکستان، تصریح کرد: «متأسفانه تلاش‌های ما در مورد امضاء قرارداد تجارت ترجیحی در چند سال گذشته نتایج مورد انتظار ما را در پی نداشته است. برای شکل دادن تجارت بدون محدودیت، هنوز هم محدودیت‌ها و مشکلات زیادی بر سر راه مان وجود دارد.  ما باید با قبولی این حالت و تغییردادن آن به سوی مثبت و ضروری و بادید جدید در برابر وضعیت فعلی گام‌های مهم باید برداریم.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور هستند که برای شرکت افغانستان در نشست‌های بین‌المللی به ویژه نشست ایکو نیاز است تا ابتدا امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته شود و حضور نمایندگان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی می‌تواند در حل چالش‌های کنونی نقش مهم داشته باشد.

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ما باید با جهانیان روابط نزدیک خود را حفظ کرده و به آنان قناعت بدهیم و در همچون برنامه‌ها و کنفرانس‌ها مثل کنفرانس ایکو که برای ما بسیار زیاد مهم است.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نشست سالانه سازمان ایکو بخاطر بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها و همچنان مسایل مربوط به تصمیم‌گیری روی سیاست‌هایی که می‌تواند تجارت منطقه‌یی را میان کشورهای عضو این سازمان توسعه ببخشد، برگزار می‌شود.»

امارت اسلامی می‌گوید که باید در نشست ایکو نماینده از امارت اسلامی نیز دعوت می‌شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این نشست هم باید در اصول اقتصادی پیش می‌رفت نه از لحاظ سیاسی. باید موضوعات اونجه بررسی نمی‌شد. متاسفانه که به امارت اسلامی اجازه حضور داده نشده است.»

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «امارت اسلامی در پی توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه است.»

بنابر این در نشست ایکو باید به دنبال گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری در سطوح منطقه‌یی باشیم.

شانزدهمین نشست سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو با حضور نمایندگان ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، کازاخستان، قیرغستان، ترکیه، ایران، پاکستان و آذربایجان در تاشکند ازبیکستان برگزار شده است.

شوکت میرضیایف: موانع از سر راه تجارت بدون محدودیت در منطقه باید حذف شود

نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی ( ایکو) بی حضور نماینده‌ای از امارت اسلامی در تاشکند ازبیکستان برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان در شانزدهمین نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) خواهان کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شده است.

آقای میرضیایف افزوده که در این نشست درباره راه‌اندازی پروژه افغان-ترانس نیز گفت‌وگو شده است.

نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی ( ایکو) بی حضور نماینده‌ای از امارت اسلامی در تاشکند ازبیکستان برگزار شد.

رییس جمهور ازبیکستان، تصریح کرد: «متأسفانه تلاش‌های ما در مورد امضاء قرارداد تجارت ترجیحی در چند سال گذشته نتایج مورد انتظار ما را در پی نداشته است. برای شکل دادن تجارت بدون محدودیت، هنوز هم محدودیت‌ها و مشکلات زیادی بر سر راه مان وجود دارد.  ما باید با قبولی این حالت و تغییردادن آن به سوی مثبت و ضروری و بادید جدید در برابر وضعیت فعلی گام‌های مهم باید برداریم.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور هستند که برای شرکت افغانستان در نشست‌های بین‌المللی به ویژه نشست ایکو نیاز است تا ابتدا امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته شود و حضور نمایندگان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی می‌تواند در حل چالش‌های کنونی نقش مهم داشته باشد.

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ما باید با جهانیان روابط نزدیک خود را حفظ کرده و به آنان قناعت بدهیم و در همچون برنامه‌ها و کنفرانس‌ها مثل کنفرانس ایکو که برای ما بسیار زیاد مهم است.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نشست سالانه سازمان ایکو بخاطر بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها و همچنان مسایل مربوط به تصمیم‌گیری روی سیاست‌هایی که می‌تواند تجارت منطقه‌یی را میان کشورهای عضو این سازمان توسعه ببخشد، برگزار می‌شود.»

امارت اسلامی می‌گوید که باید در نشست ایکو نماینده از امارت اسلامی نیز دعوت می‌شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این نشست هم باید در اصول اقتصادی پیش می‌رفت نه از لحاظ سیاسی. باید موضوعات اونجه بررسی نمی‌شد. متاسفانه که به امارت اسلامی اجازه حضور داده نشده است.»

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «امارت اسلامی در پی توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه است.»

بنابر این در نشست ایکو باید به دنبال گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری در سطوح منطقه‌یی باشیم.

شانزدهمین نشست سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو با حضور نمایندگان ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، کازاخستان، قیرغستان، ترکیه، ایران، پاکستان و آذربایجان در تاشکند ازبیکستان برگزار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره