Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: راه‌آهن حیرتان-مزارشریف به زودی ترمیم می‌شود

بخت‌الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن از رییس راه‌آهن ازبیکستان خواسته تا بخش‌هایی آسیب‌دیده‌ی راه‌آهن حیرتان-مزار شریف را بازسازی کند.

سخنگوی این اداره می‌گوید که رییس اداره راه‌آهن کشور این خواسته را در دیدار با رییس راه‌آهن ازبیکستان در شهرک حیرتان ولایت بلخ مطرح کرده و طرف ازبیکستانی تعهد کرده که بخش‌های آسیب‌دیده‌ی این راه‌آهن را با هزینه و وقت کم و با کیفیت بهتر بازسازی می‌کند.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی راه‌آهن افغانستان، گفت: «جانب ازبیکستان گفتند که بر اساس هدایت رییس‌جمهور این کشور و بخاطر حسن همسایه داری، آن‌ها در روند ترمیم راه‌آهن حیرتان-مزارشریف ۵۰ درصد تخفیف می‌دهند. به همین ترتیب در این نشست، روی پروژه افغان-ترانس نیز بحث‌های صورت گرفت.» 

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز فعال نگه‌داشتن راه‌آهن حیرتان- مزارشریف را در تداوم واردات و صادارت اقلام بازرگانی مهم می‌داند.

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت:‌ «بعضی مناطق و بعضی جا‌های راه‌آهن تخریب شده است و این تخریب باید ساخته شود. یعنی برای ما بسیار ساده می‌شود که در سه توقف‌گاه که حیرتان و میان حیرتان و مزار شریف و خود مزارشریف اموال تقسیم می‌شوند. خصوصن همان کالا‌هایی که سریع الفساد هستند و زود خراب می‌شوند باید به مزار برسند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز راه‌آهن ترمز-مزار شریف را از پروژه‌های مهم اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و بر توسعه آن نیز تأکید می‌ورزند.

محمد شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «خطوط‌آهن به ویژه خط‌آهن میان افغانستان واوزبیکستان می‌تواند به سرعت انتقال کالا‌های تجارتی افغانستان بی‌افزاید و از طرف دیگر باعث حل یک سلسله مشکلات در زمینه انتقال اموال تجارتی به خارجی از کشور شود و در کل می‌تواند یک رول اثرگذار در قسمت انتقال کالا‌های تجارتی از افغانستان به سایر کشور‌ها داشته باشد.»

بر بنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، مسیر راه‌آهن حیرتان تا مزارشریف ۷۵ کیلومتر است و قرار است بازسازی قسمت‌های تخریب شده‌ی این مسیر ریلی توسط کارکنان اداره راه‌آهن ازبیکستان آغاز شود و با تکمیل شدن آن سهولت‌های بیش‌تری برای انتقال کالا‌های بازرگانی ایجاد خواهد شد.

مسوولان: راه‌آهن حیرتان-مزارشریف به زودی ترمیم می‌شود

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز راه‌آهن ترمز-مزار شریف را از پروژه‌های مهم اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و بر توسعه آن نیز تأکید می‌ورزند.

تصویر بندانگشتی

بخت‌الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن از رییس راه‌آهن ازبیکستان خواسته تا بخش‌هایی آسیب‌دیده‌ی راه‌آهن حیرتان-مزار شریف را بازسازی کند.

سخنگوی این اداره می‌گوید که رییس اداره راه‌آهن کشور این خواسته را در دیدار با رییس راه‌آهن ازبیکستان در شهرک حیرتان ولایت بلخ مطرح کرده و طرف ازبیکستانی تعهد کرده که بخش‌های آسیب‌دیده‌ی این راه‌آهن را با هزینه و وقت کم و با کیفیت بهتر بازسازی می‌کند.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی راه‌آهن افغانستان، گفت: «جانب ازبیکستان گفتند که بر اساس هدایت رییس‌جمهور این کشور و بخاطر حسن همسایه داری، آن‌ها در روند ترمیم راه‌آهن حیرتان-مزارشریف ۵۰ درصد تخفیف می‌دهند. به همین ترتیب در این نشست، روی پروژه افغان-ترانس نیز بحث‌های صورت گرفت.» 

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز فعال نگه‌داشتن راه‌آهن حیرتان- مزارشریف را در تداوم واردات و صادارت اقلام بازرگانی مهم می‌داند.

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت:‌ «بعضی مناطق و بعضی جا‌های راه‌آهن تخریب شده است و این تخریب باید ساخته شود. یعنی برای ما بسیار ساده می‌شود که در سه توقف‌گاه که حیرتان و میان حیرتان و مزار شریف و خود مزارشریف اموال تقسیم می‌شوند. خصوصن همان کالا‌هایی که سریع الفساد هستند و زود خراب می‌شوند باید به مزار برسند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز راه‌آهن ترمز-مزار شریف را از پروژه‌های مهم اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و بر توسعه آن نیز تأکید می‌ورزند.

محمد شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «خطوط‌آهن به ویژه خط‌آهن میان افغانستان واوزبیکستان می‌تواند به سرعت انتقال کالا‌های تجارتی افغانستان بی‌افزاید و از طرف دیگر باعث حل یک سلسله مشکلات در زمینه انتقال اموال تجارتی به خارجی از کشور شود و در کل می‌تواند یک رول اثرگذار در قسمت انتقال کالا‌های تجارتی از افغانستان به سایر کشور‌ها داشته باشد.»

بر بنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، مسیر راه‌آهن حیرتان تا مزارشریف ۷۵ کیلومتر است و قرار است بازسازی قسمت‌های تخریب شده‌ی این مسیر ریلی توسط کارکنان اداره راه‌آهن ازبیکستان آغاز شود و با تکمیل شدن آن سهولت‌های بیش‌تری برای انتقال کالا‌های بازرگانی ایجاد خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره