Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از ادامه‌ی محدویت‌ بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از ادامه‌ی وضع محدودیت‌ بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان انتقاد می‌کند.

به گفته‌ی این اتاق، در نزدیک به دو ماه گذشته، بازرگانان بیش از بیست میلیون دالر زیان دیده‌اند.

خانجان الکوزی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان در این باره گفت: «شرایط که آن‌ها وضع کرده‌اند بسیار طاقت فرسا و خلاف قرارداد بیل ملی و قراردادهای دبلیو تی او هستند به همین خاطر ما نمی‌توانیم به همان شرایطی که آن‌ها وضع کرده‌اند ما اموال خود را بیاورم آن‌ها ۲۱۲ قلم مواد را در نیگیتت لیست گرفته اند که ما مثل سلاح و تریاک آن را آورده نمی‌توانیم.»

این در حالی‌ است که نزدیک به دوماه از محدودیت‌های پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان می‌گذرد و بیش از چهارهزار کانتینر بازرگانان در بندر کراچی متوقف است.

با این حال، شماری از بازرگانان از امارت اسلامی می‌خواهند که به هدف حل مشکلات بازرگانی میان کابل و اسلام‌آباد، باید به توافق دایمی برسند و در کاهش هزینه انتقال کالاها از طریق بندر چابهار ایران نیز توجه شود.

محبوب‌الله محمدی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «حمایت ما با تفاهم منظم از بندر کراچی از طریق بندرهای دیگر که ما با پاکستان داریم یک تفاهم را میان خود به میان بیاورند که هردو طرف بتواند کالاهای خود را از طریق ترانزیت چی افغان‌ها از طریق پاکستان و چی پاکستان از طریق افغانستان به سایر کشورهای دیگر صادر کند اگر این مشکلات به زودی حل نشود خسارات هنگفتی به تجارهای ما وارد خواهد شد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «اگر ما بتوانیم به حیث همسایه چین راه خود را باز کنیم از طریق کریدور واخان از این احتیاج خلاص می‌شویم و بنادر دیگر هم نمی‌داشته باشیم و قیمت تمام شد کالا هم بسیار ارزان تمام می‌شود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که اگر پاکستان محدودیت‌های وضع شده را از میان بر ندارد از راه‌های بدیل کار خواهند گرفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما تاکیدا این موضوع را با پاکستان شریک ساخته ایم به ما وعده کرده‌اند که این زود حل می‌شود ماهم تلاش می‌ورزیم که این موضوع حل شود و تجارهای ما زیان بیش‌تر نبینند و دوم این‌که ما از راه‌های بدیل نیز فکر کرده‌ایم.»

پیش از این، مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در دیدار با رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان، از حکومت موقت پاکستان خواسته بود تا بربنیاد قوانین جهانی ترانزیتی، به کالاهای بازرگانان از مسیر پاکستان اجازه ورود بدهد.

انتقادها از ادامه‌ی محدویت‌ بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان

این در حالی‌ است که نزدیک به دوماه از محدودیت‌های پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان می‌گذرد و بیش از چهارهزار کانتینر بازرگانان در بندر کراچی متوقف است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از ادامه‌ی وضع محدودیت‌ بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان انتقاد می‌کند.

به گفته‌ی این اتاق، در نزدیک به دو ماه گذشته، بازرگانان بیش از بیست میلیون دالر زیان دیده‌اند.

خانجان الکوزی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان در این باره گفت: «شرایط که آن‌ها وضع کرده‌اند بسیار طاقت فرسا و خلاف قرارداد بیل ملی و قراردادهای دبلیو تی او هستند به همین خاطر ما نمی‌توانیم به همان شرایطی که آن‌ها وضع کرده‌اند ما اموال خود را بیاورم آن‌ها ۲۱۲ قلم مواد را در نیگیتت لیست گرفته اند که ما مثل سلاح و تریاک آن را آورده نمی‌توانیم.»

این در حالی‌ است که نزدیک به دوماه از محدودیت‌های پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان می‌گذرد و بیش از چهارهزار کانتینر بازرگانان در بندر کراچی متوقف است.

با این حال، شماری از بازرگانان از امارت اسلامی می‌خواهند که به هدف حل مشکلات بازرگانی میان کابل و اسلام‌آباد، باید به توافق دایمی برسند و در کاهش هزینه انتقال کالاها از طریق بندر چابهار ایران نیز توجه شود.

محبوب‌الله محمدی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «حمایت ما با تفاهم منظم از بندر کراچی از طریق بندرهای دیگر که ما با پاکستان داریم یک تفاهم را میان خود به میان بیاورند که هردو طرف بتواند کالاهای خود را از طریق ترانزیت چی افغان‌ها از طریق پاکستان و چی پاکستان از طریق افغانستان به سایر کشورهای دیگر صادر کند اگر این مشکلات به زودی حل نشود خسارات هنگفتی به تجارهای ما وارد خواهد شد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «اگر ما بتوانیم به حیث همسایه چین راه خود را باز کنیم از طریق کریدور واخان از این احتیاج خلاص می‌شویم و بنادر دیگر هم نمی‌داشته باشیم و قیمت تمام شد کالا هم بسیار ارزان تمام می‌شود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که اگر پاکستان محدودیت‌های وضع شده را از میان بر ندارد از راه‌های بدیل کار خواهند گرفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما تاکیدا این موضوع را با پاکستان شریک ساخته ایم به ما وعده کرده‌اند که این زود حل می‌شود ماهم تلاش می‌ورزیم که این موضوع حل شود و تجارهای ما زیان بیش‌تر نبینند و دوم این‌که ما از راه‌های بدیل نیز فکر کرده‌ایم.»

پیش از این، مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در دیدار با رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان، از حکومت موقت پاکستان خواسته بود تا بربنیاد قوانین جهانی ترانزیتی، به کالاهای بازرگانان از مسیر پاکستان اجازه ورود بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره