Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه ملی و بین‌المللی خدیجة‌الکبری در کابل گشایش یافت

نخستین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ویژه بانوان زیر نام خدیجة‌الکبری روز چهارشنبه در کابل گشایش یافت.

سلما یوسفزی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشویق بانوان صنعت‌کار و بازرگان عنوان می‌کند و می‌گوید که برای دست‌کم ۸۵۰ بانو در این نمایشگاه غرفه اختصاص یافته است.
 
قرار است این نمایشگاه هفت روز ادامه داشته باشد. 

سلما یوسفزی با تاکید بر این‌که این نمایشگاه برای معرفی و بازاریابی صنایع دستی و سایر فرآورده‌های زنان مهم است، گفت: «تشویق بیشتر باید شوند بالای جوازهای آنان و هویت‌های تولیدات این‌ها [زنان] کار زیادتر شود و بدون شک به این شکل بازارها زیاد لازم است.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی نیز برگزاری نمایشگاه ویژه بانوان را در رشد صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های بیشتر در زمینه معرفی و بازاریابی فرآورده‌های تولیدی زنان سودمند می‌خوانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «برای تسریع روند تجاری بعضی خانم‌های متشبث، نیاز است نظام حاکم از یک سری ایده‌های تجاری استفاده کند مثل کاهش میزان مالیات همچنان پرداخت یک سری ثبث آیدی‌ها و کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی تا اموال تجارتی شان را بتوانند خوب‌تر به کشورهای بیرون صادر کنند.»

میرشکیب میر، آگاه دیگر گفت: «دسترسی بانوان به بازارهای بیرونی می‌تواند در قسمت بهبود رشد بیشتر تجارت آنان موثر واقع شود.»

نمایشگاه بین‌المللی خدیجةالکبری که از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان و نهادهای همکار آن در پایتخت راه‌اندازی شده، در آن فرآورده‌های گوناگون تولیدی زنان از تمامی ولایت‌ها در ۸۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

نمایشگاه ملی و بین‌المللی خدیجة‌الکبری در کابل گشایش یافت

قرار است این نمایشگاه هفت روز ادامه داشته باشد. 

تصویر بندانگشتی

نخستین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ویژه بانوان زیر نام خدیجة‌الکبری روز چهارشنبه در کابل گشایش یافت.

سلما یوسفزی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشویق بانوان صنعت‌کار و بازرگان عنوان می‌کند و می‌گوید که برای دست‌کم ۸۵۰ بانو در این نمایشگاه غرفه اختصاص یافته است.
 
قرار است این نمایشگاه هفت روز ادامه داشته باشد. 

سلما یوسفزی با تاکید بر این‌که این نمایشگاه برای معرفی و بازاریابی صنایع دستی و سایر فرآورده‌های زنان مهم است، گفت: «تشویق بیشتر باید شوند بالای جوازهای آنان و هویت‌های تولیدات این‌ها [زنان] کار زیادتر شود و بدون شک به این شکل بازارها زیاد لازم است.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی نیز برگزاری نمایشگاه ویژه بانوان را در رشد صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های بیشتر در زمینه معرفی و بازاریابی فرآورده‌های تولیدی زنان سودمند می‌خوانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «برای تسریع روند تجاری بعضی خانم‌های متشبث، نیاز است نظام حاکم از یک سری ایده‌های تجاری استفاده کند مثل کاهش میزان مالیات همچنان پرداخت یک سری ثبث آیدی‌ها و کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی تا اموال تجارتی شان را بتوانند خوب‌تر به کشورهای بیرون صادر کنند.»

میرشکیب میر، آگاه دیگر گفت: «دسترسی بانوان به بازارهای بیرونی می‌تواند در قسمت بهبود رشد بیشتر تجارت آنان موثر واقع شود.»

نمایشگاه بین‌المللی خدیجةالکبری که از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان و نهادهای همکار آن در پایتخت راه‌اندازی شده، در آن فرآورده‌های گوناگون تولیدی زنان از تمامی ولایت‌ها در ۸۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره