Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت: سر از فردا، روزانه ۳۰۰ کانتینر از بندر کراچی به کشور خواهد آمد

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بربنیاد تفاهم صورت گرفته میان مقام‌های امارت اسلامی با پاکستان، قراراست سراز فردا (دوشنبه) روزانه تا ۳۰۰ کانتینر کالاهای توقف داده‌شده در بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند.

رییس دارالان‌شاء این اتاق به طلوع‌نیوز می‌گوید که توقف کانتینرهای مملو از کالاهای ترانزیتی از سوی پاکستان در بندر کراچی، زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان کشور وارد کرده است.

خان محمد سرفراز باز، رییس دارالان‌شاء اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «براساس توافقات، سر از روز دوشنبه یعنی فردا، روزانه ۳۰۰ موتر را پاکستانی‌ها اجازه بدهند و اموال تاجران افغانستان، به کشور بیاید تا تاجران ما از این دردسر خلاص شوند.»

با این حال، سخنگوی امارت اسلامی تمامی بنادر در کشورهای همسایه را برای رشد تجارت و توسعه ترانزیت مهم می‌داند و از بازرگانان می‌خواهد که از بنادر مختلف کشورهای همسایه از جمله بندر کراچی استفاده کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «همه تاجران ما باید در این پروسه سهیم باشند و اموال را از راه‌های مختلف وارد کنند تا حجم بالای یک بندر و یک راه نباشد و اگر با مشکلاتی هم مواجه می‌شویم قسمی‌که در بندر کراچی مواجه شدیم، زیاد زیان نمی‌بینیم.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز با اشاره بر تصامیم یک طرفه‌ی حکومت پاکستان در برابر کالاهای تجارتی و ترانزیتی بازرگانان افغان در بندر کراچی، بر گسترش فعالیت‌های تجارتی و ترانزیتی از طریق بنادر بدیل کراچی تاکید می‌ورزند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بهترین راه این خواهد بود که ما به راه‌های بدیل فکر بکنیم. چون پاکستانی‌ها همیشه مشکلات ترانزیت و مرزی را ایجاد کرده‌اند، هر ازگاهی که زمان صادرات آن‌ها فرا می‌رسد بعد آن‌ها باب گفت‌وگو را باز می‌کنند.»

این در حالی‌ست که در ماه‌های گذشته روابط افغانستان با پاکستان بگونه‌ی بی‌پیشینه تیره شده است.

درگیری‌های مرزی، توقف کالاهای ترانزیتی بازرگانان در بندر کراچی و اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور، از اقدام‌های‌اند که بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

اتاق تجارت: سر از فردا، روزانه ۳۰۰ کانتینر از بندر کراچی به کشور خواهد آمد

رییس دارالان‌شاء این اتاق به طلوع‌نیوز می‌گوید که توقف کانتینرهای مملو از کالاهای ترانزیتی از سوی پاکستان در بندر کراچی، زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان کشور وارد کرده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بربنیاد تفاهم صورت گرفته میان مقام‌های امارت اسلامی با پاکستان، قراراست سراز فردا (دوشنبه) روزانه تا ۳۰۰ کانتینر کالاهای توقف داده‌شده در بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند.

رییس دارالان‌شاء این اتاق به طلوع‌نیوز می‌گوید که توقف کانتینرهای مملو از کالاهای ترانزیتی از سوی پاکستان در بندر کراچی، زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان کشور وارد کرده است.

خان محمد سرفراز باز، رییس دارالان‌شاء اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «براساس توافقات، سر از روز دوشنبه یعنی فردا، روزانه ۳۰۰ موتر را پاکستانی‌ها اجازه بدهند و اموال تاجران افغانستان، به کشور بیاید تا تاجران ما از این دردسر خلاص شوند.»

با این حال، سخنگوی امارت اسلامی تمامی بنادر در کشورهای همسایه را برای رشد تجارت و توسعه ترانزیت مهم می‌داند و از بازرگانان می‌خواهد که از بنادر مختلف کشورهای همسایه از جمله بندر کراچی استفاده کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «همه تاجران ما باید در این پروسه سهیم باشند و اموال را از راه‌های مختلف وارد کنند تا حجم بالای یک بندر و یک راه نباشد و اگر با مشکلاتی هم مواجه می‌شویم قسمی‌که در بندر کراچی مواجه شدیم، زیاد زیان نمی‌بینیم.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز با اشاره بر تصامیم یک طرفه‌ی حکومت پاکستان در برابر کالاهای تجارتی و ترانزیتی بازرگانان افغان در بندر کراچی، بر گسترش فعالیت‌های تجارتی و ترانزیتی از طریق بنادر بدیل کراچی تاکید می‌ورزند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بهترین راه این خواهد بود که ما به راه‌های بدیل فکر بکنیم. چون پاکستانی‌ها همیشه مشکلات ترانزیت و مرزی را ایجاد کرده‌اند، هر ازگاهی که زمان صادرات آن‌ها فرا می‌رسد بعد آن‌ها باب گفت‌وگو را باز می‌کنند.»

این در حالی‌ست که در ماه‌های گذشته روابط افغانستان با پاکستان بگونه‌ی بی‌پیشینه تیره شده است.

درگیری‌های مرزی، توقف کالاهای ترانزیتی بازرگانان در بندر کراچی و اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور، از اقدام‌های‌اند که بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره