Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر فعال شدن دهلیز واخان

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در یک نشست خبری بر فعال شدن دهلیز واخان تأکید کرده است.

محمد یونس مؤمند، معاون اول این اتاق می‌گوید که به هدف افزایش داد و ستد به ویژه صادرات کالا‌ها به چین نیاز است تا دهلیز واخان فعال ساخته شود. 

دهلیز واخان با ۳۵۰ کیلومتر طول و عرض در حدود ۸ تا ۴۰ کیلومتر در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد و این دهلیز از شرق به چین، شمال به تاجیکستان و جنوب به پاکستان محدود می‌شود. 

 معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ما می‌خواهیم که با چین ارتباط مستقیم داشته باشیم تا هم به تجارت منطقوی و هم به تجارت افغانستان و یک رشد اقتصادی خوب رونما شود.» 

شیرین آغا سخی، رییس مالی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «یکی از راه‌های بسیار خوب و بدیل با کشوری که ما بیش‌ترین صادرات را با آن داریم و هم بیش‌ترین واردات را  راه واخان بسیار یک راه خوب و بدیل است.» 

برخی از بازرگانان می‌گویند که آنان آمده‌اند تا در زمینه ساخت دهلیز واخان سرمایه‌گذاری کنند.

امید حیدری، بازرگان، گفت: «یک قدم بسیار بزرگ برای رشد و و توسعه افغانستان است بر علام مزیت‌های تجارتی و ترانزیتی در بخش صادرات و واردات دارد این می‌تواند که یک بدیل خوب به جهت وابستگی ما به کشورهای همسایه باشد.» 

عطایی، رییس اتحادیه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، گفت: «این اتحادیه [اتحادیه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی] با تمام توان از این پروژه حمایت می‌کند و ما دوش به دوش با بازرگانان و امارت اسلامی ایستاده استیم تا این پروژه تکمیل شود و تجاران و این سکتور از آن استفاده اعظمی بکند.» 

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در هشت ماه گذشته نزدیک به یک میلیارد دالر داد و ستد با چین انجام شده است که بیش‌تر تجارت از طریق پاکستان صورت گرفته و فعال شدن دهلیز واخان میزان صادرات را به چین نیز افزایش خواهد داد.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تجارت افغانستان با چین در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ در حدود ۹۴۰ میلیون دالر است که ۲۸ میلیون دالر آن را صادرات و ۸۷۶ میلیون آن را واردات تشکیل می‌دهد اکثر اقلام صادراتی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، جلغوزه سیاه و گیاه‌های طبی است.» 

پیش از این سرپرست وزارت صنعت وتجارت گفته بود که امارت اسلامی برای گشایش دهلیز واخان آمادگی دارد و از چین خواسته بود که این روند را سرعت ببخشد.

تاکید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر فعال شدن دهلیز واخان

پیش از این سرپرست وزارت صنعت وتجارت گفته بود که امارت اسلامی برای گشایش دهلیز واخان آمادگی دارد و از چین خواسته بود که این روند را سرعت ببخشد.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در یک نشست خبری بر فعال شدن دهلیز واخان تأکید کرده است.

محمد یونس مؤمند، معاون اول این اتاق می‌گوید که به هدف افزایش داد و ستد به ویژه صادرات کالا‌ها به چین نیاز است تا دهلیز واخان فعال ساخته شود. 

دهلیز واخان با ۳۵۰ کیلومتر طول و عرض در حدود ۸ تا ۴۰ کیلومتر در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد و این دهلیز از شرق به چین، شمال به تاجیکستان و جنوب به پاکستان محدود می‌شود. 

 معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ما می‌خواهیم که با چین ارتباط مستقیم داشته باشیم تا هم به تجارت منطقوی و هم به تجارت افغانستان و یک رشد اقتصادی خوب رونما شود.» 

شیرین آغا سخی، رییس مالی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «یکی از راه‌های بسیار خوب و بدیل با کشوری که ما بیش‌ترین صادرات را با آن داریم و هم بیش‌ترین واردات را  راه واخان بسیار یک راه خوب و بدیل است.» 

برخی از بازرگانان می‌گویند که آنان آمده‌اند تا در زمینه ساخت دهلیز واخان سرمایه‌گذاری کنند.

امید حیدری، بازرگان، گفت: «یک قدم بسیار بزرگ برای رشد و و توسعه افغانستان است بر علام مزیت‌های تجارتی و ترانزیتی در بخش صادرات و واردات دارد این می‌تواند که یک بدیل خوب به جهت وابستگی ما به کشورهای همسایه باشد.» 

عطایی، رییس اتحادیه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، گفت: «این اتحادیه [اتحادیه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی] با تمام توان از این پروژه حمایت می‌کند و ما دوش به دوش با بازرگانان و امارت اسلامی ایستاده استیم تا این پروژه تکمیل شود و تجاران و این سکتور از آن استفاده اعظمی بکند.» 

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در هشت ماه گذشته نزدیک به یک میلیارد دالر داد و ستد با چین انجام شده است که بیش‌تر تجارت از طریق پاکستان صورت گرفته و فعال شدن دهلیز واخان میزان صادرات را به چین نیز افزایش خواهد داد.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تجارت افغانستان با چین در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ در حدود ۹۴۰ میلیون دالر است که ۲۸ میلیون دالر آن را صادرات و ۸۷۶ میلیون آن را واردات تشکیل می‌دهد اکثر اقلام صادراتی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، جلغوزه سیاه و گیاه‌های طبی است.» 

پیش از این سرپرست وزارت صنعت وتجارت گفته بود که امارت اسلامی برای گشایش دهلیز واخان آمادگی دارد و از چین خواسته بود که این روند را سرعت ببخشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره