Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش سطح برداشت پول از بانک‌ها

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که برداشت پول از بانک‌ها در یک هفته تا هفتاد هزار افغانی افزایش یافته است.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی این بانک می‌افزاید که به منظور ایجاد سهولت‌ها برای شهروندان کشور تلاش دارند تا سقف برداشت پول از بانک‌ها را بیش‌تر بسازند.

سخن‌گوی بانک مرکزی، گفت: «هم‌وطنان ما که در بانک‌های تجارتی حساب دارند در یک هفته هفتاد هزار افغانی و در یک ماه ۲۵۰ هزار افغانی می‌توانند برداشت کنند.»

شماری از پایتخت نشینان می‌گویند که پیش از این در برداشت پول از بانک‌ها با چالش‌های روبه‌رو بودند و تسهیلات در این زمینه می‌تواند در اعتماد سازی برای بانک‌ها نیز نقش داشته باشد.

محمد انور، باشنده کابل، گفت: «هفته ۲۰ هزار می‌داد بعضی وقت در یک هفته ۲۰ هزار نمی‌داد.»

محمد ناصر، باشنده کابل، گفت: «قبلا که هقته ۲۰ هزار می‌داد مردم مصرف شان زیاد بود حال که ۷۰ هزار شدی طبیعی است که مشکل مردم حل می‌شود.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای فعالیت بیش‌تر بانک‌ها نیاز است تا محدودیت‌های وضع شده در این بخش برداشته شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «برای رفع محدودیت‌های که سکتور بانکی ما با آن روبه‌رو است با جامعه جهانی صحبت شود و مسایل که با نگرانی مواجه است به توافق برسند.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور شماری از مشتریان نمی‌توانستند تمام پول‌های خود را به یکبارگی از بانک‌ها بیرون کنند.

افزایش سطح برداشت پول از بانک‌ها

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای فعالیت بیش‌تر بانک‌ها نیاز است تا محدودیت‌های وضع شده در این بخش برداشته شود.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که برداشت پول از بانک‌ها در یک هفته تا هفتاد هزار افغانی افزایش یافته است.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی این بانک می‌افزاید که به منظور ایجاد سهولت‌ها برای شهروندان کشور تلاش دارند تا سقف برداشت پول از بانک‌ها را بیش‌تر بسازند.

سخن‌گوی بانک مرکزی، گفت: «هم‌وطنان ما که در بانک‌های تجارتی حساب دارند در یک هفته هفتاد هزار افغانی و در یک ماه ۲۵۰ هزار افغانی می‌توانند برداشت کنند.»

شماری از پایتخت نشینان می‌گویند که پیش از این در برداشت پول از بانک‌ها با چالش‌های روبه‌رو بودند و تسهیلات در این زمینه می‌تواند در اعتماد سازی برای بانک‌ها نیز نقش داشته باشد.

محمد انور، باشنده کابل، گفت: «هفته ۲۰ هزار می‌داد بعضی وقت در یک هفته ۲۰ هزار نمی‌داد.»

محمد ناصر، باشنده کابل، گفت: «قبلا که هقته ۲۰ هزار می‌داد مردم مصرف شان زیاد بود حال که ۷۰ هزار شدی طبیعی است که مشکل مردم حل می‌شود.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای فعالیت بیش‌تر بانک‌ها نیاز است تا محدودیت‌های وضع شده در این بخش برداشته شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «برای رفع محدودیت‌های که سکتور بانکی ما با آن روبه‌رو است با جامعه جهانی صحبت شود و مسایل که با نگرانی مواجه است به توافق برسند.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور شماری از مشتریان نمی‌توانستند تمام پول‌های خود را به یکبارگی از بانک‌ها بیرون کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره