Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دلاور: شرکت‌های خارجی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان اند

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و شرکت‌های خارجی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش معادن هستند.

او در دیدار با نماینده شرکت آر دی اس امریکا و بریتانیا به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور نیز تأکید کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «شرکت‌های مختلف از کشورهای مختلف می‌آیند دید و بادید می‌کنند با وزیر معادن و پترولیم و آن‌ها تمام پروسه استخراج معادن را ارایه می‌کنند و صحبت می‌شود و اکثر شان آمادگی دارند که سرمایه‌گذاری بکنند در این بخش.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان تأکید می‌کند که امارت اسلامی باید در واگذاری قرارداد‌های معادن برای شرکت‌های داخلی نیز سهم بدهد و پروسس معادن نیز در داخل کشور صورت گیرد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «ما امیدواریم که توجه شود سرمعادن افغانستان که در خود کشور پروسس نهایی شود و قوانین که در گذشته مانع سرمایه‌گذاری بود به ویژه شرکت‌های بزرگ کشورهای که به معادن افغانستان نیاز دارد تشویق شود.»

اما آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور نیاز است تا ابتدا محدودیت‌های بانکی که وضع شده از سوی جامعه جهانی، برطرف شود.

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصاد، گفت: «حکومت باید اول به جامعه‌جهانی این قناعت را بدهد به ویژه در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی آن‌ها باید به شرکت‌های بزرگ خارجی اجازه دهند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.»

پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته بود که در بیش از دو سال گذشته به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دالر قرارداد‌ها در بخش استخراج معادن به امضا رسیده است.

دلاور: شرکت‌های خارجی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان اند

اتاق صنایع و معادن افغانستان تأکید می‌کند که امارت اسلامی باید در واگذاری قرارداد‌های معادن برای شرکت‌های داخلی نیز سهم بدهد و پروسس معادن نیز در داخل کشور صورت گیرد.

تصویر بندانگشتی

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و شرکت‌های خارجی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش معادن هستند.

او در دیدار با نماینده شرکت آر دی اس امریکا و بریتانیا به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور نیز تأکید کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «شرکت‌های مختلف از کشورهای مختلف می‌آیند دید و بادید می‌کنند با وزیر معادن و پترولیم و آن‌ها تمام پروسه استخراج معادن را ارایه می‌کنند و صحبت می‌شود و اکثر شان آمادگی دارند که سرمایه‌گذاری بکنند در این بخش.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان تأکید می‌کند که امارت اسلامی باید در واگذاری قرارداد‌های معادن برای شرکت‌های داخلی نیز سهم بدهد و پروسس معادن نیز در داخل کشور صورت گیرد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «ما امیدواریم که توجه شود سرمعادن افغانستان که در خود کشور پروسس نهایی شود و قوانین که در گذشته مانع سرمایه‌گذاری بود به ویژه شرکت‌های بزرگ کشورهای که به معادن افغانستان نیاز دارد تشویق شود.»

اما آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور نیاز است تا ابتدا محدودیت‌های بانکی که وضع شده از سوی جامعه جهانی، برطرف شود.

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصاد، گفت: «حکومت باید اول به جامعه‌جهانی این قناعت را بدهد به ویژه در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی آن‌ها باید به شرکت‌های بزرگ خارجی اجازه دهند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.»

پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته بود که در بیش از دو سال گذشته به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دالر قرارداد‌ها در بخش استخراج معادن به امضا رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره