Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گسترش رابطه اقتصادی؛ محور گفت‌وگو با هیات ازبیکستانی

هیاتی از ازبیکستان که به افغانستان آمده با مسوولان امارت اسلامی در بلخ درباره‌ی مسایل اقتصادی و تجارتی گفت‌وگو کرده‌اند.

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که در این دیدار درباره‌ی افزایش میزان صادرات از افغانستان و فراهم‌شدن سهولت‌های بیش‌تر از جمله ویزا برای بازرگانان تاکید شده است.

محمد یوسف وفا، والی بلخ گفت: «تمامی مسوولان افغان و بازرگانان می‌خواهند با کشورهای همسایه ارتباط خوب داشته باشند می‌خواهیم با ازبیکستان ارتباطات را بیش‌تر بسازیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که می‌کوشند تا از طریق افغانستان کشورهای آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل بسازند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما کوشش می‌کنیم افغانستان را مرکز وصل آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بسازیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بیش‌تر است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور، نیاز است تا روابط سیاسی با کشورهای منطقه نیز مستحکم شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «برای بهبود و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تا روابط سیاسی هم با این کشورها بهبود پیدا کند و در پهلوی آن روی ‌پروژه‌های مشترک که بتواند منافع اقتصادی کشورها را بطور جمعی تامین بکند، کار شود.»

سیر قریشی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «این حرکات بیش‌تر سیاسی است و تا زمانی‌که سرنوشت امارت اسلامی به خصوص به رسمیت شناختن از این‌ها زمینه فراهم شود ولی ادامه این گفت‌وگوها یک گام مثبت است.»

پیش از این، برخی از رسانه‌های ازبیکستان از امضای قرارداد‌های بازرگانی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی در بخش صادرات و واردات میان افغانستان و ازبیکستان خبر داده‌اند.

گسترش رابطه اقتصادی؛ محور گفت‌وگو با هیات ازبیکستانی

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که در این دیدار درباره‌ی افزایش میزان صادرات از افغانستان و فراهم‌شدن سهولت‌های بیش‌تر از جمله ویزا برای بازرگانان تاکید شده است.

تصویر بندانگشتی

هیاتی از ازبیکستان که به افغانستان آمده با مسوولان امارت اسلامی در بلخ درباره‌ی مسایل اقتصادی و تجارتی گفت‌وگو کرده‌اند.

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که در این دیدار درباره‌ی افزایش میزان صادرات از افغانستان و فراهم‌شدن سهولت‌های بیش‌تر از جمله ویزا برای بازرگانان تاکید شده است.

محمد یوسف وفا، والی بلخ گفت: «تمامی مسوولان افغان و بازرگانان می‌خواهند با کشورهای همسایه ارتباط خوب داشته باشند می‌خواهیم با ازبیکستان ارتباطات را بیش‌تر بسازیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که می‌کوشند تا از طریق افغانستان کشورهای آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل بسازند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما کوشش می‌کنیم افغانستان را مرکز وصل آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بسازیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بیش‌تر است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور، نیاز است تا روابط سیاسی با کشورهای منطقه نیز مستحکم شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «برای بهبود و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تا روابط سیاسی هم با این کشورها بهبود پیدا کند و در پهلوی آن روی ‌پروژه‌های مشترک که بتواند منافع اقتصادی کشورها را بطور جمعی تامین بکند، کار شود.»

سیر قریشی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «این حرکات بیش‌تر سیاسی است و تا زمانی‌که سرنوشت امارت اسلامی به خصوص به رسمیت شناختن از این‌ها زمینه فراهم شود ولی ادامه این گفت‌وگوها یک گام مثبت است.»

پیش از این، برخی از رسانه‌های ازبیکستان از امضای قرارداد‌های بازرگانی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی در بخش صادرات و واردات میان افغانستان و ازبیکستان خبر داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره