Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فصل سرما و‌ نگرانی تهی‌دستان از گرانی بهای موادسوخت

شماری از راننده‌ها در پایتخت از بهای بلند موادسوخت شکایت دارند و می‌گویند بهای یک لیتر تیل در پایتخت تا ده افغانی افزایش یافته است.

آنان از مسوولان امارت اسلامی خواستار کاهش بهای نفت در پایتخت هستند.

عمر،  راننده، گفت: «بهای تیل روبه افزایش است و پایین نمی‌شود افغانها در فصل زمستان با چالش روبه‌رو هستند از مقام‌ها می‌خواهیم که به بهای تیل توجه جدی داشته باشند».

محمد احسان،  راننده دیگر، گفت: «چند روز پیش ۶۳ افغانی بود حال ۷۲ افغانی شده مشکلات ما راننده‌ها زیاد است اگر ما کرایه را بلند ببریم کسی پرداخت نمی‌تواند»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت بهای بلند موادسوخت در پایتخت را مسدود بودن بزرگ‌راه سالنگ می‌دانند و تاکید می‌ورزند که تلاش‌ها به هدف کاهش بهای موادسوخت در پایتخت جریان دارد.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «راه ۸ یا ۱۰ ساعت ما به ۲۴ ساعت  شده و ما تلاش داریم که در این بخش توجه جدی شود سالنگ هم عنقریب افتتاح می‌شود».

عبدالمجید نیازی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اندخوی_فاریاب، گفت: « بهای بلند تیل به دلیل راه سالنگ یک مدت زمان مسدود ماند و دیگر راه‌های بدیل که بود صعب‌العبور به این خاطر است».

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که در ۱۱ماه پسین سال روان میلادی تنها از کشور روسیه حدود  ۷۱۰ هزار تُن نفت به ارزش ۳۰۲ میلیون دالر وارد افغانستان شده‌است.

فصل سرما و‌ نگرانی تهی‌دستان از گرانی بهای موادسوخت

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت بهای بلند موادسوخت در پایتخت را مسدود بودن بزرگ‌راه سالنگ می‌دانند

تصویر بندانگشتی

شماری از راننده‌ها در پایتخت از بهای بلند موادسوخت شکایت دارند و می‌گویند بهای یک لیتر تیل در پایتخت تا ده افغانی افزایش یافته است.

آنان از مسوولان امارت اسلامی خواستار کاهش بهای نفت در پایتخت هستند.

عمر،  راننده، گفت: «بهای تیل روبه افزایش است و پایین نمی‌شود افغانها در فصل زمستان با چالش روبه‌رو هستند از مقام‌ها می‌خواهیم که به بهای تیل توجه جدی داشته باشند».

محمد احسان،  راننده دیگر، گفت: «چند روز پیش ۶۳ افغانی بود حال ۷۲ افغانی شده مشکلات ما راننده‌ها زیاد است اگر ما کرایه را بلند ببریم کسی پرداخت نمی‌تواند»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت بهای بلند موادسوخت در پایتخت را مسدود بودن بزرگ‌راه سالنگ می‌دانند و تاکید می‌ورزند که تلاش‌ها به هدف کاهش بهای موادسوخت در پایتخت جریان دارد.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «راه ۸ یا ۱۰ ساعت ما به ۲۴ ساعت  شده و ما تلاش داریم که در این بخش توجه جدی شود سالنگ هم عنقریب افتتاح می‌شود».

عبدالمجید نیازی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اندخوی_فاریاب، گفت: « بهای بلند تیل به دلیل راه سالنگ یک مدت زمان مسدود ماند و دیگر راه‌های بدیل که بود صعب‌العبور به این خاطر است».

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که در ۱۱ماه پسین سال روان میلادی تنها از کشور روسیه حدود  ۷۱۰ هزار تُن نفت به ارزش ۳۰۲ میلیون دالر وارد افغانستان شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره