Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش کاری ۶ ماه بانک مرکزی افغانستان همگانی شد

گزارش کاری شش ماهه بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه) در نشستی همگانی شد.

هدایت‌الله بدری رییس بانک مرکزی افغانستان گفته است که حفظ ثبات و ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، کنترول انفلاسیون، کاهش محدودیت بر سپرده‌های بانکی مردم و ترویج بان‌کداری اسلامی از مهم‌ترین دست‌آوردهای این بانک شمرده می‌شوند.

سرپرست بانک مرکزی افزوده که این بانک توانسته است با وجود تعزیرات بین‌المللی بانک‌نوت‌های جدید را چاپ و به بازار تزریق کند.

هدایت‌الله بدری گفته است: «بانک مرکزی تواسته است تا نرخ انفلاسیون را کنترول کند و آن را در حد مطلوب نگه‌ دارد. سطح محدودیت‌ها بر سپرده‌های مشتریان در بانک‌های تجارتی تدریجاً کاهش یافته و محدودیت‌ها بر حساباتی که جدیداً افتتاح می‌شوند، از بین رفته است. تلاش ما این است تا در این راستا به پیشرفت‌های زیادی دست یابیم.»

مسوولان در بانک مرکزی افغانستان هرچند اثرهای نرخ تورم را بر قیمت‌های جهانی ربط می‌دهند؛ اما می‌گویند که این بانک توانسته ثبات و ارزش افغانی را در برابر اسعار خارجی مدیریت کند. آنان کمک‌های خارجی، جلوگیری از خروج اسعار از افغانستان و همچنان ترویج افغانی در بازارهای کشور را علت‌های بنیادی ثبات افغانی می‌دانند.

احمد جواد سداد آمر سیاست‌های پولی بانک مرکزی گفته است: «اوسط نرخ تورم از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ خورشیدی تا ختم ماه عقرب، منفی ۶ اعشاریه ۷ درصد می‌باشد در حالی‌که در دوره‌ی مشابه سال قبل، اوسط نرخ تورم ‍۱۴ اعشاریه ۵ درصد بود که خوش‌بختانه ما بر اساس ارقام تازه‌ی که در دست داریم، کاهش در نرخ تورم به ملاحظه می‌رسد.»

احمد ظاهر ناصرزی آمر موسسات مالی غیربانکی بانک مرکزی گفت: «به تعداد ۲۸۳ گزارش معاملات مشکوک از بانک‌های تجارتی به این آمریت مواصلت ورزیده. این در حالی‌ست که طی سال ۱۴۰۱ این معاملات به تعداد ۴۲۰ معامله مشکوک بوده که نتیجه ۳۸ فیصد کاهش را در معاملات مشکوک نشان می‌دهد.»

بانک مرکزی همچنین آمار داده است که برای نظم بخشیدن به معاملات پولی غیربانکی، یک‌هزار و ۷۶ جواز فعالیت را به شرکت‌های ارایه خدمات پولی در سراسر کشور صادر کرده است.

بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی افغانستان، این بانک در سال ۱۴۰۲ خورشیدی ۸۰۳ میلیون بانک‌نوت مندرس را گردآوری کرده است و با  بانک‌نوت‌های که پیش از این نیز گردآوری شده بودند، مجموعاً ۴ اعشاریه ۷ میلیارد افغانی را حریق کرده است.

گزارش کاری ۶ ماه بانک مرکزی افغانستان همگانی شد

سرپرست بانک مرکزی افزوده که این بانک توانسته است با وجود تعزیرات بین‌المللی بانک‌نوت‌های جدید را چاپ و به بازار تزریق کند.

تصویر بندانگشتی

گزارش کاری شش ماهه بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه) در نشستی همگانی شد.

هدایت‌الله بدری رییس بانک مرکزی افغانستان گفته است که حفظ ثبات و ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، کنترول انفلاسیون، کاهش محدودیت بر سپرده‌های بانکی مردم و ترویج بان‌کداری اسلامی از مهم‌ترین دست‌آوردهای این بانک شمرده می‌شوند.

سرپرست بانک مرکزی افزوده که این بانک توانسته است با وجود تعزیرات بین‌المللی بانک‌نوت‌های جدید را چاپ و به بازار تزریق کند.

هدایت‌الله بدری گفته است: «بانک مرکزی تواسته است تا نرخ انفلاسیون را کنترول کند و آن را در حد مطلوب نگه‌ دارد. سطح محدودیت‌ها بر سپرده‌های مشتریان در بانک‌های تجارتی تدریجاً کاهش یافته و محدودیت‌ها بر حساباتی که جدیداً افتتاح می‌شوند، از بین رفته است. تلاش ما این است تا در این راستا به پیشرفت‌های زیادی دست یابیم.»

مسوولان در بانک مرکزی افغانستان هرچند اثرهای نرخ تورم را بر قیمت‌های جهانی ربط می‌دهند؛ اما می‌گویند که این بانک توانسته ثبات و ارزش افغانی را در برابر اسعار خارجی مدیریت کند. آنان کمک‌های خارجی، جلوگیری از خروج اسعار از افغانستان و همچنان ترویج افغانی در بازارهای کشور را علت‌های بنیادی ثبات افغانی می‌دانند.

احمد جواد سداد آمر سیاست‌های پولی بانک مرکزی گفته است: «اوسط نرخ تورم از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ خورشیدی تا ختم ماه عقرب، منفی ۶ اعشاریه ۷ درصد می‌باشد در حالی‌که در دوره‌ی مشابه سال قبل، اوسط نرخ تورم ‍۱۴ اعشاریه ۵ درصد بود که خوش‌بختانه ما بر اساس ارقام تازه‌ی که در دست داریم، کاهش در نرخ تورم به ملاحظه می‌رسد.»

احمد ظاهر ناصرزی آمر موسسات مالی غیربانکی بانک مرکزی گفت: «به تعداد ۲۸۳ گزارش معاملات مشکوک از بانک‌های تجارتی به این آمریت مواصلت ورزیده. این در حالی‌ست که طی سال ۱۴۰۱ این معاملات به تعداد ۴۲۰ معامله مشکوک بوده که نتیجه ۳۸ فیصد کاهش را در معاملات مشکوک نشان می‌دهد.»

بانک مرکزی همچنین آمار داده است که برای نظم بخشیدن به معاملات پولی غیربانکی، یک‌هزار و ۷۶ جواز فعالیت را به شرکت‌های ارایه خدمات پولی در سراسر کشور صادر کرده است.

بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی افغانستان، این بانک در سال ۱۴۰۲ خورشیدی ۸۰۳ میلیون بانک‌نوت مندرس را گردآوری کرده است و با  بانک‌نوت‌های که پیش از این نیز گردآوری شده بودند، مجموعاً ۴ اعشاریه ۷ میلیارد افغانی را حریق کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره