Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق افغانستان و ازبیکستان بر همکاری‌های مشترک ترانزیتی در سال ۲۰۲۴

وزارت ترانسپورت ازبیکستان از لغو محدویت‌های اعمال‌شده بر موترهای ترانزیتی این کشور در خاک افغانستان خبر داده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ی این وزارت، این تفاهم در دیدار میان مسوولان بلندپایه امارت اسلامی و ازبیکستان بدست آمده است.

در خبرنامه هم‌چنان آمده که مقام‌های ترانسپورت هردو کشور سر از سال ۲۰۲۴ میلادی، هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی را در خاک یکدیگر بر اساس برابری تعیین کرده‌اند.

احمد فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این نوع ارتباطات، رفت و آمدها و تفاهم‌نامه‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند که به نفع هردو کشور باشد، می‌تواند که اشتغال‌زایی بکند و می‌تواند که بخاطر اعتباردهی به ارتباطات کشوری و تجاری بسیار مفید واقع شود.»

با ‌این حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، هدف از این تفاهم‌نامه را ایجاد تسهیلات بیش‌تر در صادرات و واردات میان دو کشور می‌داند.

امام الدین احمدی سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که در سفر سرپرست این وزارت به ازبیکستان توافقاتی در زمینه همکاری‌های ترانسپورتی و ترانزیتی میان دو کشور بدست آمده است.

آقای احمدی در این باره گفت: «برای موترهای باربری افغانستان در خاک ازبیکستان اجازه می‌دهند. آن‌ها برای تجاران و رانندگان ما ویزه می‌دهند، در راستا ویزا با آن‌ها گفت‌وگو صورت گرفته است و آن‌ها این را پذیرفته‌اند که ویزا را آغاز می‌کنند و در این قسمت سهولت ایجاد خواهند کرد و به عین شکل موترهای باربری آن‌ها می‌تواند به افغانستان بیاید و موترهای باربری افغانستان به خاک ازبیکستان و از آن‌جا به جاهای دیگر رفت و آمد کرده می‌توانند و در این راستا تفاهم صورت گرفته است.»

هم‌زمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که از مسیر ازبیکستان بازرگانان افغان کالاهای شان را به کشورهای قزاقستان، چین و روسیه ترانزیت می‌کنند و نیاز است تا تسهیلات در این زمینه فراهم شود.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما امیدوار هستیم که ازبیکستان امکانات زیاد دارد و ما هم می‌خواهیم که از طریق ازبیکستان ترانزیت ما زیاد شود، صادرات ما زیاد شود خصوصا معدن که ما تالک و مرمر را زیاد روان می‌کنیم به چین و این از راه کراچی برای ما مشکلات ایجاد شده. بناء، این را باید فعال شود.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی گفته بود که این وزارت با ایجاد سیستم منظم تلاش دارد تا افغانستان را به چهارراه ترانزیت تبدیل کند.

این وزارت هم‌چنان افزوده بود که برای نخستین‌بار چهار کشور به شمول هند، پاکستان، ازبیکستان و افغانستان از راه ترانزیت با هم وصل شده‌اند.

توافق افغانستان و ازبیکستان بر همکاری‌های مشترک ترانزیتی در سال ۲۰۲۴

بر بنیاد خبرنامه‌ی این وزارت، این تفاهم در دیدار میان مسوولان بلندپایه امارت اسلامی و ازبیکستان بدست آمده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت ازبیکستان از لغو محدویت‌های اعمال‌شده بر موترهای ترانزیتی این کشور در خاک افغانستان خبر داده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ی این وزارت، این تفاهم در دیدار میان مسوولان بلندپایه امارت اسلامی و ازبیکستان بدست آمده است.

در خبرنامه هم‌چنان آمده که مقام‌های ترانسپورت هردو کشور سر از سال ۲۰۲۴ میلادی، هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی را در خاک یکدیگر بر اساس برابری تعیین کرده‌اند.

احمد فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این نوع ارتباطات، رفت و آمدها و تفاهم‌نامه‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند که به نفع هردو کشور باشد، می‌تواند که اشتغال‌زایی بکند و می‌تواند که بخاطر اعتباردهی به ارتباطات کشوری و تجاری بسیار مفید واقع شود.»

با ‌این حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، هدف از این تفاهم‌نامه را ایجاد تسهیلات بیش‌تر در صادرات و واردات میان دو کشور می‌داند.

امام الدین احمدی سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که در سفر سرپرست این وزارت به ازبیکستان توافقاتی در زمینه همکاری‌های ترانسپورتی و ترانزیتی میان دو کشور بدست آمده است.

آقای احمدی در این باره گفت: «برای موترهای باربری افغانستان در خاک ازبیکستان اجازه می‌دهند. آن‌ها برای تجاران و رانندگان ما ویزه می‌دهند، در راستا ویزا با آن‌ها گفت‌وگو صورت گرفته است و آن‌ها این را پذیرفته‌اند که ویزا را آغاز می‌کنند و در این قسمت سهولت ایجاد خواهند کرد و به عین شکل موترهای باربری آن‌ها می‌تواند به افغانستان بیاید و موترهای باربری افغانستان به خاک ازبیکستان و از آن‌جا به جاهای دیگر رفت و آمد کرده می‌توانند و در این راستا تفاهم صورت گرفته است.»

هم‌زمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که از مسیر ازبیکستان بازرگانان افغان کالاهای شان را به کشورهای قزاقستان، چین و روسیه ترانزیت می‌کنند و نیاز است تا تسهیلات در این زمینه فراهم شود.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما امیدوار هستیم که ازبیکستان امکانات زیاد دارد و ما هم می‌خواهیم که از طریق ازبیکستان ترانزیت ما زیاد شود، صادرات ما زیاد شود خصوصا معدن که ما تالک و مرمر را زیاد روان می‌کنیم به چین و این از راه کراچی برای ما مشکلات ایجاد شده. بناء، این را باید فعال شود.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی گفته بود که این وزارت با ایجاد سیستم منظم تلاش دارد تا افغانستان را به چهارراه ترانزیت تبدیل کند.

این وزارت هم‌چنان افزوده بود که برای نخستین‌بار چهار کشور به شمول هند، پاکستان، ازبیکستان و افغانستان از راه ترانزیت با هم وصل شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره