Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: کمک به رشد سکتور انرژی اولویت است

امارت اسلامی به هدف رسیدن کشور به خودبسندگی در بخش اقتصادی سکتور انرژی را در اولویت‌های کاری‌اش قرار داده است.

در خبرنامه‌ای کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا آمده که در حال حاضر افغانستان برق، گاز و نفت را از کشور‌های دیگر وارد می‌کند و نیاز است تا با عملی ساختن برنامه‌ها در این زمینه چالش‌ها برطرف ساخته شوند.

بر اساس خبرنامه، امارت اسلامی تلاش دارد تا پروژه‌های تولید برق آبی و آفتابی و استخراج نفت از حوزه آمو را سرعت ببخشد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که افغانستان برای صعنتی شدن نیازمند انرژی کافی است و تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه نیز جریان دارند.

سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «پلان‌های اقتصادی امارت اسلامی این است که اولویت ما باید تکمیل انرژی باشد سوم موضوعی که بسیار زیان‌بار به کشور تمام شده این است که حالا هم ما از کشورهای همسایه برق را می‌خریم که سالانه ۳۶۰ میلیون دالر می‌شود و اگر این پول را ما روی انرژی در داخل کشور به مصرف برسانیم انرژی دوسال خود را می‌توانیم تکمیل کنیم».

شماری از آگاهان اقتصادی توجه به سکتور انرژی را از سوی امارت اسلامی مهم می‌دانند و می‌افزایند که این کار می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور کمک کند.

عبدالظهور مدبر آگاه اقتصادی گفت: «افغانستان از داشتن انرژی بالقوه یک کشورهای توانا محسوب می‌شود چی انرژی آبی باشد که حدود ۸۵ میلیون متر مکعب آب دارد و چی خورشیدی که حدود ۳۰۰ روز آفتاب دارد توجه بیش‌تر در این بخش نتیجه خوب در پویایی اقتصاد کشور دارد».

احمد فردوس بهگزین آگاه اقتصادی گفت: «اگر در بخش انرژی امارت اسلامی توجه داشته باشند که بتوانیم از حالت وارداتی به خود بسندگی برسیم من مطمین هستم که فیصدی زیادی می‌توانیم نیازمندی کشور را برآورده بسازیم و تلاش بکنیم که به یک کشور صادراتی تبدیل شویم».

پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که در یک سال گذشته ۱۷۹ پروژه را به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد افغانی تکیمل کرده که در این میان برخی از پروژه‌های برق نیز است.

مسوولان: کمک به رشد سکتور انرژی اولویت است

شماری از آگاهان اقتصادی توجه به سکتور انرژی را از سوی امارت اسلامی مهم می‌دانند و می‌افزایند که این کار می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور کمک کند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی به هدف رسیدن کشور به خودبسندگی در بخش اقتصادی سکتور انرژی را در اولویت‌های کاری‌اش قرار داده است.

در خبرنامه‌ای کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا آمده که در حال حاضر افغانستان برق، گاز و نفت را از کشور‌های دیگر وارد می‌کند و نیاز است تا با عملی ساختن برنامه‌ها در این زمینه چالش‌ها برطرف ساخته شوند.

بر اساس خبرنامه، امارت اسلامی تلاش دارد تا پروژه‌های تولید برق آبی و آفتابی و استخراج نفت از حوزه آمو را سرعت ببخشد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که افغانستان برای صعنتی شدن نیازمند انرژی کافی است و تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه نیز جریان دارند.

سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «پلان‌های اقتصادی امارت اسلامی این است که اولویت ما باید تکمیل انرژی باشد سوم موضوعی که بسیار زیان‌بار به کشور تمام شده این است که حالا هم ما از کشورهای همسایه برق را می‌خریم که سالانه ۳۶۰ میلیون دالر می‌شود و اگر این پول را ما روی انرژی در داخل کشور به مصرف برسانیم انرژی دوسال خود را می‌توانیم تکمیل کنیم».

شماری از آگاهان اقتصادی توجه به سکتور انرژی را از سوی امارت اسلامی مهم می‌دانند و می‌افزایند که این کار می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور کمک کند.

عبدالظهور مدبر آگاه اقتصادی گفت: «افغانستان از داشتن انرژی بالقوه یک کشورهای توانا محسوب می‌شود چی انرژی آبی باشد که حدود ۸۵ میلیون متر مکعب آب دارد و چی خورشیدی که حدود ۳۰۰ روز آفتاب دارد توجه بیش‌تر در این بخش نتیجه خوب در پویایی اقتصاد کشور دارد».

احمد فردوس بهگزین آگاه اقتصادی گفت: «اگر در بخش انرژی امارت اسلامی توجه داشته باشند که بتوانیم از حالت وارداتی به خود بسندگی برسیم من مطمین هستم که فیصدی زیادی می‌توانیم نیازمندی کشور را برآورده بسازیم و تلاش بکنیم که به یک کشور صادراتی تبدیل شویم».

پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که در یک سال گذشته ۱۷۹ پروژه را به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد افغانی تکیمل کرده که در این میان برخی از پروژه‌های برق نیز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره