Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: سال گذشته با ترکمنستان ۴۸۱ میلیون دالر داد و ستد داشتیم

وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، به ارزش ۴۸۱ میلیون دالر میان افغانستان و ترکمنستان داد و ستد بازرگانی صورت گرفته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که از میان این مقدار پول، ۴۷۷ میلیون دالر واردات صورت گرفته و متباقی آن صادرات بوده است.

آقای جواد در این باره گفت: «صادرات و واردات بین افغانستان و ترکمنستان در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۴۸۱ میلیون دالر بود که حدود سه میلیون دالر صادرات و ۴۷۷ میلیون دالر واردات است.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «یک چیزی که بسیار سر آن تاکید صورت می‌گیرد این است که شاید صادرات در سال آینده نسبت به سال گذشته زیاد داشته باشیم تا بیلانس بین واردات و صادرات به میان بیاید.»

در همین حال، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با خواجه عوض‌اوف سفیر ترکمنستان در کابل، بر ایجاد تسهیلات بیش‌تر در زمینه صدور ویزه به بازرگانان کشور و افزایش صادرات افغانستان به ترکمنستان تاکید کرده است.

وزارت صنعت و تجارت در خبرنامه‌ای گفته که دو طرف درباره برگزاری نمایش‌گاه فراورده‌های افغانستان در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در آینده‌ی نزدیک به توافق رسیده‌اند.

هم‌زمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ترکمنستان را یکی از کشورهای می‌داند که در زمینه تجارت با افغانستان همواره دید مثبت داشته است.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بندرهای تورغندی و آقینه با وجود چالش‌ها از بنادر مهم افغانستان و ترکمنستان به شمار می‌روند که اقلام بازرگانی و ترانزیتی هردو کشور همه‌روزه از آن‌ها رفت و آمد دارند.

آقای الکوزی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ترکمنستان یک کشوری است که هم به بحیره خزر راه دارد و هم ارتباط‌اش با آسیای مرکزی، به قزاقستان و با دیگر کشورها نزدیک است، می‌شود که از این طریق ترانزیت رشد بکند و برای ما خوب است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که برای توازن صادرات و واردات با کشورهای همسایه و منطقه، حکومت سرپرست باید بر افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی بیش‌تر توجه کند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بخاطر افزایش میزان صادرات و متوازن ساختن بیلانس تجارت، نیاز است تولیدات بیش‌تر داشته باشیم و جی دی پی بلند باشد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، انرژی برق، نفت و گاز از مهم‌ترین اقلام وارداتی افغانستان از ترکمنستان به شمار می‌روند به همین ترتیب، فرآوردهای سنگ مرمر، میوه خشک، کچالو و نوشابه‌های غیر الکولی از افغانستان به ترکمنستان صادر می‌شوند.

مسوولان: سال گذشته با ترکمنستان ۴۸۱ میلیون دالر داد و ستد داشتیم

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که از میان این مقدار پول، ۴۷۷ میلیون دالر واردات صورت گرفته و متباقی آن صادرات بوده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، به ارزش ۴۸۱ میلیون دالر میان افغانستان و ترکمنستان داد و ستد بازرگانی صورت گرفته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که از میان این مقدار پول، ۴۷۷ میلیون دالر واردات صورت گرفته و متباقی آن صادرات بوده است.

آقای جواد در این باره گفت: «صادرات و واردات بین افغانستان و ترکمنستان در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۴۸۱ میلیون دالر بود که حدود سه میلیون دالر صادرات و ۴۷۷ میلیون دالر واردات است.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «یک چیزی که بسیار سر آن تاکید صورت می‌گیرد این است که شاید صادرات در سال آینده نسبت به سال گذشته زیاد داشته باشیم تا بیلانس بین واردات و صادرات به میان بیاید.»

در همین حال، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با خواجه عوض‌اوف سفیر ترکمنستان در کابل، بر ایجاد تسهیلات بیش‌تر در زمینه صدور ویزه به بازرگانان کشور و افزایش صادرات افغانستان به ترکمنستان تاکید کرده است.

وزارت صنعت و تجارت در خبرنامه‌ای گفته که دو طرف درباره برگزاری نمایش‌گاه فراورده‌های افغانستان در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در آینده‌ی نزدیک به توافق رسیده‌اند.

هم‌زمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ترکمنستان را یکی از کشورهای می‌داند که در زمینه تجارت با افغانستان همواره دید مثبت داشته است.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بندرهای تورغندی و آقینه با وجود چالش‌ها از بنادر مهم افغانستان و ترکمنستان به شمار می‌روند که اقلام بازرگانی و ترانزیتی هردو کشور همه‌روزه از آن‌ها رفت و آمد دارند.

آقای الکوزی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ترکمنستان یک کشوری است که هم به بحیره خزر راه دارد و هم ارتباط‌اش با آسیای مرکزی، به قزاقستان و با دیگر کشورها نزدیک است، می‌شود که از این طریق ترانزیت رشد بکند و برای ما خوب است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که برای توازن صادرات و واردات با کشورهای همسایه و منطقه، حکومت سرپرست باید بر افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی بیش‌تر توجه کند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بخاطر افزایش میزان صادرات و متوازن ساختن بیلانس تجارت، نیاز است تولیدات بیش‌تر داشته باشیم و جی دی پی بلند باشد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، انرژی برق، نفت و گاز از مهم‌ترین اقلام وارداتی افغانستان از ترکمنستان به شمار می‌روند به همین ترتیب، فرآوردهای سنگ مرمر، میوه خشک، کچالو و نوشابه‌های غیر الکولی از افغانستان به ترکمنستان صادر می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره