Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رسانه‌های هندی: تجارت میان هند و افغانستان کاهش یافته

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که به دلیل تنش‌های مرزی و مسدود ماندن بندر تورخم به مدت ده روز، روابط بازرگانی میان افغانستان و هند کاهش یافته‌است.

این رسانه‌ها افزوده‌اند که بسته شدن گذرگاه افغانستان و پاکستان به طور قابل توجهی بر تجارت افغانستان و هند تأثیر داشته و منجر به افزایش قیمت کالا‌های افغانی در بازار هند شده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بیش‌ترین تجارت افغانستان و هند از طریق بندر کراچی صورت می‌گیرد و با فراهم شدن تسهیلات بیش‌تر برای بازرگانان در بندر چابهار، این بندر می‌تواند یک گزینه بدیل نسبت به بندر کراچی برای بازرگانان در کشور شود.

خان جان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «خود ایران هم به هند بسیار صادرات دارد همان صادرات خود را از بندر عباس نکنند از راه جابهار انجام دهند که در اینجا کشتی رفت و آمد کند و ما هم می‌توانیم ۱۰۰ الی ۲۰۰ کانتینر انتقال دهیم.»

هم‌زمان با این، شماری بازرگانان می‌گویند که پاکستان همواره با مسدود ساختن بنادر روی کالا‌های بازرگانی و ترانزیتی، آنان را با خسارات هنگفتی مالی روبه‌رو کرده است.

این بازرگانان از امارت اسلامی خواستار ایجاد سهولت‌های بیش‌تر در بندر چابهار و افزایش تجارت از طریق این بندر با کشور‌های اروپایی هستند.

میرویس حاجی‌زاده بازرگان گفت: «پاکستان همیشه مشکلات را در تجارت ایجاد می‌کند و تجار نمی‌تواند که با اطمینان صادرات و واردات را از طریق بندر کراچی کند مگر حکومت مسوولیت دارد که بندر چابهار را رشد دهد و از این استفاده بیش‌تر کند.»

با این حال، مسوولان در امارت اسلامی از تلاش‌ها در راستای ایجاد تسهیلات بیش‌تر از جمله ارزان‌سازی انتقال کالا‌های بازرگانی از طریق بندر چابهار سخن می‌زنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ایران سهولت‌های بیش‌تر را در بندر چابهار فراهم خواهد کرد زمانی کاری این بندر زیاد ساختن تا ۱۶ ساعت و ان‌شاءالله ببیش‌تر خواهد شد تا ۲۴ ساعت ایجاد سهولت‌ها مدنظر است.»

پیش از این، کاردار سفارت هند در کنفرانس ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان در کابل بر اهمیت روابط تجاری با افغانستان از طریق بندر چابهارو کمک‌های انکشافی هند به افغانستان تأکید کرده و گفته که به روابط بازرگانی با افغانستان ادامه می‌دهد.

رسانه‌های هندی: تجارت میان هند و افغانستان کاهش یافته

هم‌زمان با این، شماری بازرگانان می‌گویند که پاکستان همواره با مسدود ساختن بنادر روی کالا‌های بازرگانی و ترانزیتی، آنان را با خسارات هنگفتی مالی روبه‌رو کرده است.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که به دلیل تنش‌های مرزی و مسدود ماندن بندر تورخم به مدت ده روز، روابط بازرگانی میان افغانستان و هند کاهش یافته‌است.

این رسانه‌ها افزوده‌اند که بسته شدن گذرگاه افغانستان و پاکستان به طور قابل توجهی بر تجارت افغانستان و هند تأثیر داشته و منجر به افزایش قیمت کالا‌های افغانی در بازار هند شده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بیش‌ترین تجارت افغانستان و هند از طریق بندر کراچی صورت می‌گیرد و با فراهم شدن تسهیلات بیش‌تر برای بازرگانان در بندر چابهار، این بندر می‌تواند یک گزینه بدیل نسبت به بندر کراچی برای بازرگانان در کشور شود.

خان جان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «خود ایران هم به هند بسیار صادرات دارد همان صادرات خود را از بندر عباس نکنند از راه جابهار انجام دهند که در اینجا کشتی رفت و آمد کند و ما هم می‌توانیم ۱۰۰ الی ۲۰۰ کانتینر انتقال دهیم.»

هم‌زمان با این، شماری بازرگانان می‌گویند که پاکستان همواره با مسدود ساختن بنادر روی کالا‌های بازرگانی و ترانزیتی، آنان را با خسارات هنگفتی مالی روبه‌رو کرده است.

این بازرگانان از امارت اسلامی خواستار ایجاد سهولت‌های بیش‌تر در بندر چابهار و افزایش تجارت از طریق این بندر با کشور‌های اروپایی هستند.

میرویس حاجی‌زاده بازرگان گفت: «پاکستان همیشه مشکلات را در تجارت ایجاد می‌کند و تجار نمی‌تواند که با اطمینان صادرات و واردات را از طریق بندر کراچی کند مگر حکومت مسوولیت دارد که بندر چابهار را رشد دهد و از این استفاده بیش‌تر کند.»

با این حال، مسوولان در امارت اسلامی از تلاش‌ها در راستای ایجاد تسهیلات بیش‌تر از جمله ارزان‌سازی انتقال کالا‌های بازرگانی از طریق بندر چابهار سخن می‌زنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ایران سهولت‌های بیش‌تر را در بندر چابهار فراهم خواهد کرد زمانی کاری این بندر زیاد ساختن تا ۱۶ ساعت و ان‌شاءالله ببیش‌تر خواهد شد تا ۲۴ ساعت ایجاد سهولت‌ها مدنظر است.»

پیش از این، کاردار سفارت هند در کنفرانس ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان در کابل بر اهمیت روابط تجاری با افغانستان از طریق بندر چابهارو کمک‌های انکشافی هند به افغانستان تأکید کرده و گفته که به روابط بازرگانی با افغانستان ادامه می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره