Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه ابریشم و تولید انرژی تجدیدپذیر

شرکت راه ابریشم از سرمایه گذاری در تولید برق از منابع آب و باد خبر داده‌ است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در دیدارسرپرست این وزارت با مسوولان شرکت راه ابریشم بر پشتیبانی و سرمایه‌گذاری بیش‌تر این شرکت در کشور تاکید شده است. 

آب و باد از منابع مهم تولید انرژی به شمار ‌می‌روند و کشور‌های جهان اول بیش‌ترین انرژی را از این دو منبع تولید می‌کنند.

اما افغانستان با آن‌که از منابع سرشار آبی و باد برخوردار است تاکنون سرمایه‌گذاری کم‌تری در این بخش‌ها انجام شده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «سرپرست وزارت صنعت و تجارت در صحبت با مسوولین شرکت راه ابریشم حمایت‌های همه جانبه‌شان را اعلام داشته‌اند قابل یادآوری است که شرکت راه ابریشک یک شرکت مشترک المنافع متشکل از سرمایه‌گذاران کازاخ-افغان می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های گونه‌گون نیاز است تا محدویت‌های جامعه جهانی برداشته شوند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در بیش از دو سال گذشته بسیاری سرمایه‌گذاران کشور‌های خارجی به افغانستان آمده و علاقه‌مندی نشان داده‌اند که در بخش‌های معادن، زراعت، آب و برق، مهار آب‌ها سرمایه‌گذاری کنند اگر محدودیت‌ها برطرف شود در وقت کم می‌توانیم در منطقه جایگاه پیدا کینم.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «جمعیت فعال و سطح بلند دست مزد رشد نیروی کار را به بار می‌آورد و نرخ بازگشتی بیش‌تر و مدیریت مناسب پس انداز‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد بناء دولت باید از راه ممکن این مؤلفه‌ها را رشد دهند.»

پیش از این نیز وزارت انرژی و آب کمیته‌ی را به هدف جلب و جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایجاد کرده بودند که تاکنون ۱۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی سرمایه‌گذاری جذب شده است.

راه ابریشم و تولید انرژی تجدیدپذیر

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های گونه‌گون نیاز است تا محدویت‌های جامعه جهانی برداشته شوند.

تصویر بندانگشتی

شرکت راه ابریشم از سرمایه گذاری در تولید برق از منابع آب و باد خبر داده‌ است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در دیدارسرپرست این وزارت با مسوولان شرکت راه ابریشم بر پشتیبانی و سرمایه‌گذاری بیش‌تر این شرکت در کشور تاکید شده است. 

آب و باد از منابع مهم تولید انرژی به شمار ‌می‌روند و کشور‌های جهان اول بیش‌ترین انرژی را از این دو منبع تولید می‌کنند.

اما افغانستان با آن‌که از منابع سرشار آبی و باد برخوردار است تاکنون سرمایه‌گذاری کم‌تری در این بخش‌ها انجام شده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «سرپرست وزارت صنعت و تجارت در صحبت با مسوولین شرکت راه ابریشم حمایت‌های همه جانبه‌شان را اعلام داشته‌اند قابل یادآوری است که شرکت راه ابریشک یک شرکت مشترک المنافع متشکل از سرمایه‌گذاران کازاخ-افغان می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های گونه‌گون نیاز است تا محدویت‌های جامعه جهانی برداشته شوند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در بیش از دو سال گذشته بسیاری سرمایه‌گذاران کشور‌های خارجی به افغانستان آمده و علاقه‌مندی نشان داده‌اند که در بخش‌های معادن، زراعت، آب و برق، مهار آب‌ها سرمایه‌گذاری کنند اگر محدودیت‌ها برطرف شود در وقت کم می‌توانیم در منطقه جایگاه پیدا کینم.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «جمعیت فعال و سطح بلند دست مزد رشد نیروی کار را به بار می‌آورد و نرخ بازگشتی بیش‌تر و مدیریت مناسب پس انداز‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد بناء دولت باید از راه ممکن این مؤلفه‌ها را رشد دهند.»

پیش از این نیز وزارت انرژی و آب کمیته‌ی را به هدف جلب و جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایجاد کرده بودند که تاکنون ۱۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی سرمایه‌گذاری جذب شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره