Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خان آغا گل‌زاد: بیش از ۱۰۰۰ کانتینر در بندر کراچی متوقف ماندند

اتحادیه بارچالانان افغان در چین به طلوع‌نیوز گفته است که بازرگانان هنوزهم در بندر کراچی با چالش‌ روبه‌رو اند و بیش از یک‌هزار کانتینر کالای بازرگانی افغانستان در این بندر گیرمانده‌اند.

خان آغا گل‌زاد رییس اتحادیه بارچالانان افغان در چین از امارت اسلامی خواسته است که به چالش‌های بازرگانان رسیدگی کند.

او گفته است که با متوقف ساختن کالاهای افغانستان در بندر کراچی، بازرگانان افغان زیان دیده‌اند.

خان آغا گل‌زاد به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلاتی که پاکستان برای تاجران افغان در بندر کراچی ایجاد می‌کند غیرقابل تحمل است و اکنون هم بیش از یک‌هزار کانتینر در این بندر گیرمانده و اجازه ورود به آن‌ها داده نمی‌شود.»

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پاکستان باید محدودیت‌های وضع‌شده بر کالاهای ترانزیتی را از میان بردارد.

آقای مومند گفت: «برای حل این مشکلات، حکومت افغانستان و پاکستان باید تلاش کنند تا این مشکلات را از بین ببرند و تسهیلات بیشتر را برای تاجران ایجاد کنند.»

اما وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که به مشکلات بازرگانان افغان رسیدگی خواهد شد.

قدرت‌الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «اکنون بیش از ۳۰۰ کانتینر در بندر کراچی گیر مانده و برای آزاد شدن آن‌ها گفت‌وگوهای ما با پاکستان در این زمینه ادامه دارد.»

در ماه عقرب سال روان خورشیدی، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای عادی‌سازی روابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرد که در نتیجه‌، حدود سه‌هزار کانتینر توقف داده شده کالاهای بازرگانان کشور رها شدند.

خان آغا گل‌زاد: بیش از ۱۰۰۰ کانتینر در بندر کراچی متوقف ماندند

اما وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که به مشکلات بازرگانان افغان رسیدگی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه بارچالانان افغان در چین به طلوع‌نیوز گفته است که بازرگانان هنوزهم در بندر کراچی با چالش‌ روبه‌رو اند و بیش از یک‌هزار کانتینر کالای بازرگانی افغانستان در این بندر گیرمانده‌اند.

خان آغا گل‌زاد رییس اتحادیه بارچالانان افغان در چین از امارت اسلامی خواسته است که به چالش‌های بازرگانان رسیدگی کند.

او گفته است که با متوقف ساختن کالاهای افغانستان در بندر کراچی، بازرگانان افغان زیان دیده‌اند.

خان آغا گل‌زاد به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلاتی که پاکستان برای تاجران افغان در بندر کراچی ایجاد می‌کند غیرقابل تحمل است و اکنون هم بیش از یک‌هزار کانتینر در این بندر گیرمانده و اجازه ورود به آن‌ها داده نمی‌شود.»

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پاکستان باید محدودیت‌های وضع‌شده بر کالاهای ترانزیتی را از میان بردارد.

آقای مومند گفت: «برای حل این مشکلات، حکومت افغانستان و پاکستان باید تلاش کنند تا این مشکلات را از بین ببرند و تسهیلات بیشتر را برای تاجران ایجاد کنند.»

اما وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که به مشکلات بازرگانان افغان رسیدگی خواهد شد.

قدرت‌الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «اکنون بیش از ۳۰۰ کانتینر در بندر کراچی گیر مانده و برای آزاد شدن آن‌ها گفت‌وگوهای ما با پاکستان در این زمینه ادامه دارد.»

در ماه عقرب سال روان خورشیدی، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای عادی‌سازی روابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرد که در نتیجه‌، حدود سه‌هزار کانتینر توقف داده شده کالاهای بازرگانان کشور رها شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره