Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشستی برای رشد اقتصادی زنان افغانستان در امریکا برگزار می‌شود

وزارت خارجه امریکا به همکاری دانش‌گاه بوستون نشستی را در بیست‌وهفتم ماه روان میلادی درباره رشد اقتصادی زنان افغانستان برگزار می‌کند.

این نشست در چارچوب ابتکار "ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان" به هدف پشتیبانی از دست‌رسی زنان و دختران افغان به آموزش و کارآفرینی در واشنگتن برگزار می‌شود.

دانش‌گاه بوستون امریکا در یک اعلامیه گفته است که شرکت کننده‌های این نشست درباره راهکارهای توانمندسازی، آموزش و سرمایه‌گذاری روز زنان و دختران افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

دانش‌گاه بوستون گفته است: «این نشست شامل گفت‌وگوها با تمرکز روی جنبه‌های گوناگون پشتیبانی از زنان و دختران افغان به‌شمول آموزش، اشتغال، کارآفرینی و سیستم‌های پشتیبانی همه‌جانبه خواهد بود. شرکت کننده‌ها، مشارکت‌ها و ابتکارات نوآورانه را با هدف توانمندسازی زنان افغان و با وجود چالش‌های برخاسته از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران افغان بررسی خواهند کرد.»

همزمان برخی زنان تجارت‌پیشه خواستار رسیدگی به چالش‌های شان به‌ویژه در راستای ایجاد بانک‌های مشخص هستند.

زیبا راشد تجارت‌پیشه گفت: «خواست اینها قسمی انعکاس داده شود که برای این‌ها نمایش‌گاه در بیرون از کشور دایر شود و زمینه اجتماعی همچنان برای آن‌ها ایجاد شود تا مواد خام ‌خود را به بیرون از مرزها ببرند.»

فلوران نوری یکی دیگر از زنان تجارت‌پیشه گفت: «خواست من این است که یک بانک اقتصادی برای زنان تجارت‌پیشه ساخته شود که در آن اتاق صنایع هم سهم داشته باشد.»

اتاق صنایع و تجارت زنان می‌گوید که برگزاری این نشست‌ها بی حضور زنان سودمند نخواهد بود.

سلما یوسف‌زی رییس اتاق صنایع و تجارت زنان تاکید می‌ورزد که برای رشد تجارت زنان، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باید در کشور انجام شوند.

سلما یوسف‌زی افزود: «ما به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بلند و بیشتر ضرورت داریم تا فابریکه‌های ملی و بین‌المللی این‌جا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند و خانم‌های افغانستان بتوانند که برای آینده افغانستان مفید واقع شوند.»

احمد سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «زنان افغان به‌طور فعال همیشه در سیاست‌گذاری، حمایت و ترویج برابری جنسیتی، همچنان توانمندی‌سازی اقتصادی و بهبود دست‌رسی به منابع، شرکت می‌کنند و یک بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان را می‌تواند تشکیل بدهند.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت آمار داده بود که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، برای یک‌هزار زن جوازکار داده شده است.

نشستی برای رشد اقتصادی زنان افغانستان در امریکا برگزار می‌شود

دانش‌گاه بوستون گفته است که شرکت کننده‌های این نشست درباره راهکارهای توانمندسازی، آموزش و سرمایه‌گذاری روز زنان و دختران افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا به همکاری دانش‌گاه بوستون نشستی را در بیست‌وهفتم ماه روان میلادی درباره رشد اقتصادی زنان افغانستان برگزار می‌کند.

این نشست در چارچوب ابتکار "ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان" به هدف پشتیبانی از دست‌رسی زنان و دختران افغان به آموزش و کارآفرینی در واشنگتن برگزار می‌شود.

دانش‌گاه بوستون امریکا در یک اعلامیه گفته است که شرکت کننده‌های این نشست درباره راهکارهای توانمندسازی، آموزش و سرمایه‌گذاری روز زنان و دختران افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

دانش‌گاه بوستون گفته است: «این نشست شامل گفت‌وگوها با تمرکز روی جنبه‌های گوناگون پشتیبانی از زنان و دختران افغان به‌شمول آموزش، اشتغال، کارآفرینی و سیستم‌های پشتیبانی همه‌جانبه خواهد بود. شرکت کننده‌ها، مشارکت‌ها و ابتکارات نوآورانه را با هدف توانمندسازی زنان افغان و با وجود چالش‌های برخاسته از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران افغان بررسی خواهند کرد.»

همزمان برخی زنان تجارت‌پیشه خواستار رسیدگی به چالش‌های شان به‌ویژه در راستای ایجاد بانک‌های مشخص هستند.

زیبا راشد تجارت‌پیشه گفت: «خواست اینها قسمی انعکاس داده شود که برای این‌ها نمایش‌گاه در بیرون از کشور دایر شود و زمینه اجتماعی همچنان برای آن‌ها ایجاد شود تا مواد خام ‌خود را به بیرون از مرزها ببرند.»

فلوران نوری یکی دیگر از زنان تجارت‌پیشه گفت: «خواست من این است که یک بانک اقتصادی برای زنان تجارت‌پیشه ساخته شود که در آن اتاق صنایع هم سهم داشته باشد.»

اتاق صنایع و تجارت زنان می‌گوید که برگزاری این نشست‌ها بی حضور زنان سودمند نخواهد بود.

سلما یوسف‌زی رییس اتاق صنایع و تجارت زنان تاکید می‌ورزد که برای رشد تجارت زنان، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باید در کشور انجام شوند.

سلما یوسف‌زی افزود: «ما به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بلند و بیشتر ضرورت داریم تا فابریکه‌های ملی و بین‌المللی این‌جا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند و خانم‌های افغانستان بتوانند که برای آینده افغانستان مفید واقع شوند.»

احمد سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «زنان افغان به‌طور فعال همیشه در سیاست‌گذاری، حمایت و ترویج برابری جنسیتی، همچنان توانمندی‌سازی اقتصادی و بهبود دست‌رسی به منابع، شرکت می‌کنند و یک بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان را می‌تواند تشکیل بدهند.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت آمار داده بود که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، برای یک‌هزار زن جوازکار داده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره